den politiske organisation

Dansk Psykolog Forenings politiske organisering
Generalforsamling
Formand / bestyrelse
Forretningsudvalg
Centralt
Direktør / sekretariat
Løn og stillingstruktur udvalg
Det Liberale
Forhandlingsudvalg
AP
Sundhedspsykologi
Arbejdsmiljøudvalg
Uddannelses- og
Forskningsudvalg
AP
Gerontopsykologi
AP
Hjerneskaderehabilitering
Kredse
Faglige selskaber
uddannelsesudvalg
Kursusudvalg
AP
Børns
udvikling
Decentralt
Sektioner
Specialist