Middags Briefing - Sydbank Markets

Aktier
Middags Briefing - 20-02-2017
Dax
Euro Stoxx 50
FTSE100
CAC40
+0,5 %
-0,1 %
-0,1 %
-0,1 %
De europæiske aktier handler med blandede fortegn på ugens første handelsdag.
Mens C20 indekset underperformer, er DAX’en i front. Der er småt med nyheder,
hvilket også afspejles på dagens volumen, som er 25 % under gennemsnittet, som
bl.a. skyldes at Wall Street holder lukket på grund af helligdag.
OMXC20
OMXS30
OBX
-0,4 %
+0,5 %
+0,6 %
Europa
Råvarer:
Olie (Nymex)
Guld
+0,6 %
-0,2 %
+3,0 %
+1,5 %
+1,0 %
+1,0 %
+0,9 %
Royal Bank of Scotland stiger 6,5 % på rygter om, at banken vil overveje andre planer om at skille sig af med deres datterselskab, William & Glyn.
Barclays har efterfølgende opjusteret aktien til ligevægt fra undervægt.
Rolls Royce (+5,3 %) nyder godt af, at Goldman Sachs har opjusteret anbefalingen
på aktien til køb fra neutral.
Bund 5 (Euro Stoxx 50)
1: Unilever
2: L’Oréal
3: Enel
4: Sanofi
5: SocGen
På trods af et stærkt regnskab fra Covestro, bliver aktien straffet med et fald på 4,7
%. Den negative udvikling skyldes især en konservativ guidance for 2017 samt spekulationer om at Bayer (+0,1 %) kan komme med en placing af deres aktier. Bayer
ejer 64 % af aktierne og skal sandsynligvis bruge pengene til købet af Monsanto.
I relation til Volkswagen (+0,5 %), skriver det tyske medie, Der Spiegel, at Audis
CEO, Stadler, siden 2012 har haft viden omkring diseselmotor-manipulationerne.
Han har dog afvist den meddelelse.
Top 5 (Euro Stoxx 50)
1: Deutsche Telekom
2: Airbus
3: Ani
4: Allianz
5: Deutsche Bank
Unilever dykker med 6,5 % efter at Kraft Heinz i aftes meddelte, at de trak deres
bud tilbage, idet Unilever klart og tydeligt gav udtryk for, at de ikke var interesseret i
en handel.
Andre forbrugsaktier som Reckitt Beckiser (-1,1 %), Nestlé (-0,7 %) og Imperial
Brand (-1,4 %) bliver trukket med ned af udviklingen.
-6,5 %
-2,2 %
-1,1 %
-1,1 %
-0,8 %
Atlas Copco (-+0,9 %) bliver nedjusteret til hold fra køb hos Berenberg.
Det svenske telekomselskab Eltel (-10,8 %) er kommet med deres anden profit-warning indenfor en måned.
USA
Wall Street Journal er kritisk overfor Wal-Mart, hvor de peger på stigende konkurrence fra Amazon.com. Endvidere vil Trumps nye importrestriktioner ramme WalMarts bundlinje.
Dette materiale henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Materialet er udarbejdet på
grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.
Eventuelle anbefalinger i materialet er udtryk for bankens forventninger på grundlag af markedsmæssige forhold, men er ikke baseret på fundamentale analytiske forhold.
Materialet kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger, men kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders individuelle forhold
skal indgå.
Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden i materialet kan anvendes som pålidelig
indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling som beskrevet i dette materiale kan blive negativ. Hvor oplysningerne er baseret på
bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i materialet. Hvor materialet oplyser om den skattemæssige
behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og at reglerne i øvrigt
kan ændre sig fremover. Hvis det finansielle instrument handles i en anden valuta end danske kroner, er der endvidere en risiko for, at valutakursudsving kan medføre
højere eller lavere afkast.
I materialet nævnes finansielle instrumenter, som har risikomærkningen gul. Risikomærkningen gul betyder, at når der investeres i disse finansielle instrumenter, er der
risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue.
Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.
Banken kan forinden udbredelsen af materialet have handlet på baggrund af dette.
Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet.
Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, cvr. 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.
Christian Thatje
Seniordealer
tlf. +45 74 37 37 37
[email protected]
20-02-2017 11:07:32
sydbank.dk
1/2
sydbank.dk
Aktieafdeingen
2/2