Behand.​ m. mycophenolatmofetil_Laserprint

Behandling med
mycophenolatmofetil
(CellCept®)
Behandling med mycophenolatmofetil
Hvad er mycophenolatmofetil
Mycophenolatmofetil er et stof som
kan bruges til behandling af en række
hudsygdomme og infektioner.
Hvorfor får jeg
mycophenolatmofetil
Stoffet virker immundæmpende, og
mange hudsygdomme viser sig som
overreaktion i immunsystemet.
Er der mange andre som får
mycophenolatmofetil
Det er til hudsygdomme et sjældent
brugt præparat, som mest bruges
til organtransplantationspatienter.
Dermatologisk Afdeling udskriver det
til 20-30 patienter hvert år.
Hvor lang tid har man kendt
mycophenolatmofetil
Stoffet har været kendt siden
1990’erne.
Hvilke bivirkninger kan
mycophenolatmofetil have
Sjældne
Diarré
Mavesmerter
Kvalme og opkastning
Mavesår
Påvirkning af knoglemarvens dannelse af blod og hvide blodlegemer.
Alvorlige infektioner
Malignt lymfom
Hudcancer
Hvordan viser bivirkningerne sig
hvis de ikke opdages i tide
Ud over de ovennævnte mavegener
kan ses træthed og almen sygdomsfornemmelse. Infektioner kan bl.a.
vise sig som lungesymptomer (hoste
og lufthunger).
Hvordan undgår jeg bivirkninger
Bivirkningerne er sjældne, men vær
opmærksom på dem og kontakt Dermatologisk Afdeling på telefon 4732
2600 i tvivlstilfælde.
Behandling med mycophenolatmofetil
Fortæl lægen om al den anden medicin du tager. Kolesterolsænkende
medicin og syreneutraliserende
midler kan nedsætte virkningen af
mycophenolatmofetil.
Hvad gør jeg hvis jeg tror
jeg har fået bivirkninger af
mycophenolatmofetil behandling
Stop behandlingen og kontakt Dermatologisk Afdeling på telefon 4732
2600.
Må jeg blive gravid mens jeg
tager mycophenolatmofetil
Nej. Kvinder i den fødedygtige alder
skal anvende sikker antikonception
under behandlingen og i mindst 6
uger efter stop med behandlingen.
Hvordan skal jeg tage
mycophenolatmofetil
Typisk tages en pille to gange dagligt
til f.eks. morgenmad og middag.
Der er ikke særlige regler med hensyn
til mad og drikke.
Hvad skal jeg gøre hvis
jeg glemmer at tage
mycophenolatmofetil
Fortsæt med næste dosis til planlagt
tid uden ændringer.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg
kommer til at tage for meget
mycophenolatmofetil
Kontakte Dermatologisk Afdeling
telefon 4732 2600.
Må jeg amme mit barn når jeg
tager mycophenolatmofetil
I hvor lang tid skal jeg tage
mycophenolatmofetil
Nej. Erfaring savnes.
Behandlingen strækker sig typisk
over måneder, men kan for nogle
patienter være livslang.
Må jeg blive far mens jeg tager
mycophenolatmofetil
Erfaring savnes, bør derfor så vidt
muligt undgås.
Behandling med mycophenolatmofetil
Skal jeg have taget blodprøver
Du skal under behandlingen have
kontrolleret blodprøver med ret korte
mellemrum, især for at holde øje med
blodprocenten og knoglemarven.
Hvorfor skal jeg have taget
blodprøver
Blodprøverne kan vise, om der er
tegn på bivirkninger før disse bliver
alvorlige.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg
glemmer at få taget en blodprøve
Med venlig hilsen
Personalet Dermatologisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital
Sygehusvej 5
4000 Roskilde
Tlf.4732 2600
2016
Blodprøven skal tages snarest.