Alt hvad mine øjne ser kan mine hænder lave

Broksø Hovedgård søger ny ”godsmedarbejder/traktorfører” til varetagelse af
opgaver i forbindelse med driften af landbrugets 760 ha planteavl.
Tiltrædelse efter aftale.
Du :
- har praktisk erfaring og håndelag for løsning af opgaver i forbindelse
med drift og kørsel af nyere maskinpark (skal have erfaring i kørsel
med mejetærsker og sprøjte)
- er villig til at hjælpe i de øvrige driftsgrene efter behov
- kan arbejde selvstændigt og er god til at planlægge og kommunikere
- har lyst til en afvekslende dagligdag
- har ordenssans såvel ude som inde
- referer til driftslederen
Kan du sige ja til noget af ovenstående så kan
Vi :
-
tilbyde et udfordrende og selvstændigt job
tilbyde en arbejdsplads i smukke naturskønne omgivelser
give dig mulighed for selvbestemmelse
tilbyde relevant efteruddannelse/kursus
tilbyde løn efter kvalifikationer, inkl. pension og sundhedsordning
være gode kollegaer
Kan du sige ja til noget af det ovenstående så skriv, din alder er ikke
afgørende
Ansøgningen sendes inden den 10. marts. 2017 til:
Driftsleder
Anders Haar Olesen
Broksø Hovedgård
Broksøvej 60
4160 Herlufmagle
På mail: [email protected]
Ansøgningen samt ansøgningsproceduren behandles i dybeste diskretion.
For yderligere oplysninger kontakt driftsleder Anders Haar Olesen
mobil 2266 0423
Broksø Gods er placeret midt på Sjælland i meget naturskønne områder.
Ejendommens total areal er på 1.000 ha. Vi har 15 lejemål samt ca. 200 ha.
skov. Al jagt er lejet ud.
Se yderligere om Broksø på www.broksoe.com