Indsatsplan for Klub xxxx Forældretilfredshed

Indsatsplan for Klub xxxx
Forældretilfredshed
Indsatsplan vedr. brug af klub
Overskrift:
Hvad vil vi?
Synliggøre hvad køkkenet serverer hver
dag kl. 15.30.
Fortrinsvis grovboller, Frugt og grønt og
en gang i mellem hvide boller og kage.
Baggrund:
Hvorfor vil vi det
Nogle forældre har den opfattelse, at der
bliver serveret hvide boller og kage hver
dag
Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?
Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?
Vi vil hver måned hænge madplanen op i
huset og også sende den ud med
månedsplanen.
Når vi har lavet en månedlig madplan og
lagt den på hjemmesiden.
Indsatsatsplan vedr. tilfredshed med de voksne og aktiviteterne i klubben
Overskrift:
Hvad vil vi?
Baggrund:
Hvorfor vil vi det
Nogle forældre har tilkendegivet, at de
synes, der er for få aktiviteter.
Skabe flere forskellige aktiviteter i
klubben.
Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?
Ved bl.a. at synliggøre aktiviteterne i
vores månedsmail.
Men også ved, at ændre på dagsrytmen,
så vi hver dag viser vi har af aktiviteter
ude eller inde. Dette gøres ved et skilt i
gangen og i cafeen.
Når det er aktuelt vil vi også sætte det
på Facebook.
Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?
Måneds planerne sættes på
hjemmesiden.
1
Indsatsplan vedr. tilfredshed med klubbens indendørs- og udendørsområder
Overskrift:
Hvad vil vi?
Baggrund:
Hvorfor vil vi det
Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?
Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?
Indsatsplan vedr. tilfredshed med dialog og samarbejde med klubben
Overskrift:
Hvad vil vi?
Baggrund:
Hvorfor vil vi det
Nogle forældre synes de har manglet
info fra klubben
Have bedre og flere informationer
mellem klub og hjem
Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?
Vi vil månedligt sende en mail til
forældrene. Her skal hver gang være en
lille forklaring på ”selvfølgeligheder”. Her
skal også fremadrettet være en lille info
på særlige aktiviteter.
Bagudrettet en lille opfølgning på ugerne
der gik.
Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?
Når vi har sendt mail hver måned til
forældrene og de er lagt på
hjemmesiden.
2
Yderligere indsatser i forhold til Forældretilfredshedsundersøglesen
Overskrift:
Hvad vil vi?
PC rummet
Sørge for at alle forældre er klar over
regler, hvor lang tid medlemmerne må
spille, og er bekendt med vores IT og
mediehandleplan.
Baggrund:
Hvorfor vil vi det
Vi ser at nogle forældre ikke er klar over
hvor lang tid medlemmerne må sidde
ved en PC. Ikke kender til vores regler:
fx sproget (både skrift og tale) og vores
mediepædagogiske handleplan.
Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?
Vi vil sende regler og mediepædagogisk
handleplan via mail og lægge info på
forsiden af hjemmesiden.
Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?
På mail vil vi tjekke om alle har læst
beskeden (åbnet mailen).
3