6459/17 COR 1 pfw/PFW/hsm 1 GIP 1B CORRIGENDUM NR. 1 til

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 22. februar 2017
(OR. en)
6459/17
COR 1
OJ CRP1 7
FORELØBIG DAGSORDEN
Vedr.:
2617. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling)
Dato:
Kl.:
Sted:
22. februar 2017
11.00
Bruxelles
CORRIGENDUM NR. 1 til FORELØBIG DAGSORDEN
Følgende punkt udgår:
I
5.
Udkast til protokol for følgende samling i Rådet
=
Godkendelse (°)
–
3505. samling i Rådet for Den Europæiske Union (transport, telekommunikation og
energi) den 1., 2. og 5. december 2016 i Bruxelles
15100/16 PV CONS 64 TRANS 476 TELECOM 265 ENER 415
+ COR 1
+ COR 2 (cs)
+ COR 3 (fi)
+ COR 4 (lv)
+ ADD 1 REV 2
6459/17 COR 1
pfw/PFW/hsm
GIP 1B
1
DA