DAGSORDEN

BESTYRELSESMØDE IN-TUNE 22/2-2017, kl. 19 (lokale ikke fastlagt da Mikkel T. har
vinterferie)
DAGSORDEN:
1. Bankkonto, indbetalinger og gamle regninger – status
2. Samarbejdsaftalen – nyt ændringsforslag fra KK
3. Indkøb af Behringer X-air xr18 til studiet GO eller NO (
4. Istandsættelse/oprydning af Studie v/Ø2. Nu er der tomt; det udstyr, der er, virker; der
stinker.
5. Hylder til Højttalere og Mixer/Slaveforstærker i Ø2 og etablering af Kuffert med kabler klar
til Job med sanganlægget fra Ø2.
6. Nyt fra udstyrsoptælling. (Morten)
7. Nyt fra udstyrs-pedellen (Flemming)
8. Arbejde med ansøgning af fonde til udstyrsindkøb (Morten)
9. Evt.
Bestyrelsesmøderne er åbne, så alle medlemmer må deltage. I beslutningsspørgsmål er det selvsagt
kun bestyrelsesmedlemmer, der har stemmeret.