Idékatalog til møder

Idékatalog til møder
Idégenerering og idéfokusering
Alle spirer kan fremlægge deres idé(er) og få feedback af gruppen og koordinatoren.
Man kan også bruge øvelsen cirkelbrainstorm, der er velegnet til at få nye øjne på sin projektidé. Den
kræver at alle deltager har en idé at tage udgangspunkt i. Øvelsen er beskrevet nedenfor.
Man kan både bruge idégenerering og -fokusering i opstartsfasen og senere i forløbet.
Etablering af forskerkontakt
Et møde, hvor man sammen formulerer en mail, der kan bruges når der skal skabes forskerkontakt. Man
kan også bruge mødet på at finde frem til mulige forskere, man vil henvende sig til.
Forberedelse af seminarer
Op til et af de store seminarer (Københavnermødet i april og Aarhusmødet i september) kan man tale
programmet og de praktiske oplysninger igennem med sine spirer.
Fælles litteratursøgning
Alle samles for at søge litteratur, for at kunne hjælpe hinanden og inspirere hinanden til at anvende
søgemaskiner, referencesystemer o.lign. Mødet kan eventuelt startes med et oplæg fra skolens bibliotekar
og/eller afholdes på et bibliotek
Fremlæggelser
Alle forbereder en fremlæggelse. Det kan være om status på projektet, om den sidst læste artikel, om
samarbejdet med en forsker eller om den største frustration på dette tidspunkt.
Læsemøder
En mulighed for at mødes og få læst bøger og forskningsartikler. Det kan være at det er nok med et lokale
og en aftale om at man som koordinator kommer sidst på mødet, så man kan hjælpe til med forståelsen af
en artikel eller hjælpe spiren videre
Skrivemøder
Mulighed for at spirerne kan sidde sammen og skrive på deres projekter. Det er nok mest relevant i
slutningen af projektet, men der er mange spirer, der skriver tidligt i forløbet også selv om det ikke kommer
med i synopsen.
Cirkelbrainstorm
En cirkelbrainstorm er en stille brainstorm, hvor man får skriftlige kommentarer til sit emne. Der er ikke
krav om bestemt deltagerantal, men ca. 4 personer er passende. Der skal enten være en tidtager eller et
stopur.
Forberedelse: sæt gruppen omkring et bord og vælg evt. en tidstager. Man kan vælge at alle deltagere
starter med at beskrive deres emne mundtligt for resten af gruppen i hver to minutter.
Alle skriver sit emne øverst på et stykke papir.
Udførelsen: Alle roterer deres papir med uret, så man sidder med et papir med emnet fra den deltager, der
sidder til højre for en selv. Opgaven er nu at skrive alle de tanker, kommentarer og spørgsmål, der dukker
op, når man læser emnet, på papiret. Når tidstageren siger stop, så roterer papirerne igen. Dette gentages
til man sidder med sit eget papir.
Evaluering: Papiret med kommentarer, spørgsmål og idéer læses igennem af deltagerne og man kan nu
stille opklarende spørgsmål, hvis der er behov for det.
Fordelene ved at cirkelbrainstormen er tavs er, at man får mulighed for at læse kommentarerne til sit emne
og tid til at reflektere over dem inden man går i gang med udfordre dem.