vores nye folder - Bolbro Brugerhus

Udstillinger i Brugerhuset:
Januar: Jytte Andersen, akryl
Montren: Ann Mari Hansen, blomsterbilleder
Februar: Karin Heine, akrylmaleri
Montren: ???
Marts: Lars Qvisk, foto udstilling om træmænd
Montren: Annie Bøgelund, Maskinstrik
April: Susanne Johansen, tudstegninger
Montren: ???
Maj: Elnaa Coco Toft
Montren: ???
I lokale 26-28 kan opleves udstilling af Den Nye Kunstskole
ved DOF Paarup Aftenskole. Harriet Williams har igennem
flere år været kursist der og nyder at kunne præsentere sine
malerier i det store lokale 26-28.
I det lille mødelokale 2 udstiller Grethe Moberg sine
malerier. Grethe maler på aktiviteten akvarel. Bank på
døren og kik ind.
Har du lyst til at bidrage på udstillingsrækken, kan du
kontakte udstillingsudvalget v. Susanne Føllenslev;
[email protected]
Medlemskab af Brugerforeningen:
Brugere af Åbne Aktiviteter og foreninger med faste
aktiviteter skal være medlem af Brugerforeningen.
Kontingentet er kr. 150,- pr. person og kr. 400,-/(50,- pr.
deltager) for en forening. Kalenderåret/medlemsskabet går
fra 1. september til 31. august.
Tilmelding og betaling
Du kan betale kontingent samt tilmelde dig til ture og
arrangementer ved at betale kontant i cafeen eller benytte
bankoverførsel til konto 0978 9120322254. Send evt. mail
via link fra Brugerhusets hjemmeside.
Bolbro Brugerhus er brugernes hus uanset alder
og begrænsninger, altså mangfoldighedens hus
som hele tiden bliver præget af de brugere som
bruger huset. Det betyder at alle som har en idé til
noget at være fælles om og som har lyst, kan være
med til at starte en Åben Aktivitet eller sætte andre
initiativer i gang. Endvidere holder flere frivillige
foreninger møder og DOF Paarup Aftenskole har
et stort udbud af undervisningen i Brugerhuset.
Til Åbne Aktiviteter er der ingen tilmelding eller
undervisning, men gensidig inspiration og udvikling
til gavn for alle.
Cafeen bemandes i dagtimerne af frivillige
køkkenmedarbejdere som i samarbejde med en
deltid køkkenansvarlig har overblikket over
køkkenets mange opgaver. Hverdagens mange
opgaver bliver løst af frivillige fra de Åbne
Aktiviteter, der også bemander cafeen i
aftentimerne, således at brugerne altid møder en
cafepasser.
Koordinering af de mangeartede aktiviteter i
Brugerhuset varetages af lønnet daglig leder via
driftstilskud fra Ældre- og Handicapforvaltningen,
Odense Kommune.
Brugerforeningen v. Bolbro Brugerhus
Kultur- og aktivitetshuset
Stadionvej 50 L-M, 5200 Odense V
Tlf. 65912209
CVR. 33824637
[email protected]
www.bolbrobrugerhus.dk
Cafeen har åbent
Mandag-torsdag 8.30-16.00
+ kl. 18.30-20.30
Og fredag 8.30-14.00
Stadionvej 50, L-M
Redigeret februar 2017
Bridge
Skumringstimen i Bolbro
Onsdag kl. 12.30-16.30
Har du lyst til at spille bridge, har du nu muligheden i
Bolbro Brugerhus.
Nybegyndere kan evt. få hjælp før spillet.
Mandag 20. februar
Bibliotek viser film (gratis) fra kl. 16 og efterfølgende er
der spisning i Brugerhuset kl. ca. 18 afhængig af
filmens varighed.
Menu: Hakkebøf m. løgsauce, hvide kartofler, hj.lavet
surt og æble-sellerisalat, pris kr. 40,Der er begrænsede pladser til filmen.
Er du interesseret så skal du bare møde op.
”Dansktræning” – nye borgere i Bolbro
Onsdag kl. 19.30-21
Har du lyst til at lytte
til én som vil lære
dansk?
Vil du gøre en forskel
for nogle af de
flygtninge, som nu
kalder Bolbro for
deres hjem?
Her møder nye borgere danskere og lærer at tale
dansk, når frivillige byder indenfor i fællesskabet. Kom
og vær med til at gøre en forskel.
Byttemarked
Søndag 2. april kl. 10-14
Så er Mette-Marie's frivilliggruppe igen klar til
Byttemarked i Bolbro.
En god anledning til oprydning i ting & sager som
blot står glemt og nu kan komme til gavn for andre.
Pak sagerne og bring dem til Bolbro Brugerhus hvor du er velkommen til at gå hjem med noget
andet godt brugt som du mangler.
Kvit og frit - et fantastisk koncept!
Lørdag 11. marts
Stormøde og generalforsamling i
Brugerforeningen ved Bolbro Brugerhus
Sæt x ved datoen
Stormøde er den dag på året, hvor alle brugere kan
udveksle ideer og muligheder. Derfor appellerer vi
til, at alle brugere deltager med mindst én
repræsentant.
Kom og hør, hvad andre brugere laver f.eks.
foreningsrepræsentanter, nogen deltager i
netværksgrupper, kursister fra undervisning eller
deltagere på åbne aktiviteter.
Det er også dagen, hvor man kan udveksle ideer og
stille spørgsmål, så vi alle bliver rigere på
mulighederne i Brugerhuset.
Brugerforeningen er vært ved morgenbordet kl.
9.30. Dagens program begynder kl. 10 og afsluttes
med frokost i cafeen.
Hold øje dagspressen, Kultunaut, hjemmesiden eller
”synes om” Bolbro Brugerhus facebook
Søndage i Bolbro Brugerhus
2. april
Fællesspisning kl. 17
Pris voksne kr. 60,- - MAX. 45 deltagere
Børn 5-12 år kr. 20,Menuerne er sammensat af frivillige i
køkkenudvalget og Nicolaj, vores ansvarlige i
køkkenet. Tilmelding og betaling i cafeen eller via
hjemmesiden onsdagen før.
Syng Sammen kl. 15-16.30
Der er altid en dejlig stemning når Brugerhuset
byder indenfor midt på eftermiddagen. Der er
ingen krav til sangstemmerne for vi bliver ført
igennem programmet og der er musikledsagelse. I
løbet af arrangementet nyder vi kaffe/te og kage
fra cafeen. Tilmeld dig gerne. Pris kr. 20,Alle er velkomne i Brugerhuset, så benyt
lejligheden til at finde ud af, hvad der egentlig
foregår og nyd en kop kaffe/te i cafeen og de
skiftende udstillinger.
Oplevelser med Brugerhuset
I foråret 2017 arrangerer aktivitetsgruppen i
Brugerhuset en tur til Bagenkop. Vi skal bl.a. besøge
Fiskeriets Hus, møde fiskerne og høre om frivilligt
arbejde i ”vandkants-Danmark”.