Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lejre Fotoklub

Forslag til vedtægts ændringer:
Teksten markeret med gul er den oprindelige version og teksten
markeret med grøn er ændringsforslaget
Gældende vedtægter:
§ 6. Stk. 3.
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt
sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Valg til disse poster er gældende til næste
generalforsamling.
Forslag til afstemning:
§ 6. Stk. 3.
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt
sine medlemmer vælger næstformand og kasserer. Valg til disse poster er gældende til næste
generalforsamling.
Side 1 af 1