Psykologisk intervention ved barnløshed

Psykologisk intervention ved barnløshed
- før, under og efter fertilitetsbehandling
PROGRAM: 3-dages SEMINAR den 6-7. marts & 21. april 2017
Mandag d. 6 marts 2017
9.30-10.00
Velkomst & præsentation af Psykologerne STENSTRUP-HØJLAND
10.00-12.30
Fertilitetspatienter: Sårbarhed, tidlig opsporing & tværfagligt/tværsektorielt
samarbejde
v/ Christina Stenstrup. Ph.d. Autoriseret psykolog
Anna-Katherine Højland. Autoriseret psykolog/specialist i klinisk børnepsykologi/
jordemoder
v/ Vibeke Hejgaard. Sundhedsplejerske ved Obstetrisk Afd., Hvidovre Hospital
Maria Salomon. Fertilitetssygeplejerske ved Rigshospitalets Fertilitetsklinik
12.30-13.30
Frokost
13.30-15.30
Om fertilitetsbehandling anno 2017
15.30-16.00
Afrunding
v/ Elisabeth C. Larsen. Ph.d. overlæge ved Rigshospitalets Fertilitetsklinik
Tirsdag den 7. marts 2017
9.30-10.30
I mødet her og nu med fertilitetspatienter - what to do?
10.30-12.30
Psykologisk intervention ved barnløshed
12.30-13.30
Frokost
13.30-15.30
Graviditet, transition til forældreskab og prænatal tilknytning efter
fertilitetsbehandling
v/ Tina Sandager. Fertilitetssygeplejerske & psykoterapeut
v/ Yoon Frederiksen. Ph.d. Psykolog ved Århus Universitet
v/ Anna-Katherine Højland
Tilknytning & spædbarnsforældreskab – risici?
v/ Christina Stenstrup
15.30-16.00
Afslutning
Fredag d. 21. april 2017: v/ Psykologerne STENSTRUP-HØJLAND
Christina Stenstrup & Anna-Katherine Højland
9.30-10.30
Refleksioner fra de første 2 seminardage
10.30-12.30
Sagssupervision
12.30-13.30
Frokost
13.30-15.30
Sagssupervision
15.30-16.00
Afslutning
FAKTA
Sted:
Psykologerne STENSTRUP-HØJLAND / Familieprojektet
Toldbodgade 51C
1253 København K
Pris:
3.800 kr.
inkl. forplejning
Tilmelding: Skriftligt til [email protected]
Begrænsede antal pladser!