jobopslaget

KREATIV UDVIKLER TIL NYT LABORATORIUM
FOR SOCIALT IVÆRKSÆTTERI PÅ NØRREBRO
Vi søger en projektudvikler, der i tæt dialog med borgere, interessenter og samarbejdspartnere kan udvikle rammerne for et laboratorium for kollektivt iværksætteri, som er
baseret på lokale behov og ideer, og med områdets unge som drivere.
OM JOBBET
Fritidsakademiet, Områdefornyelsen Nørrebro og en række andre lokale interessenter har i fællesskab
udviklet konceptet for pilotprojektet Selvsvingslab. Formået er at skabe et lokalforankret initiativ, der er
med til at udklække nye ideer og løsninger, der adresserer små og store lokale udfordringer, som
opleves af borgerne på indre Nørrebro, med henblik på at skabe værdi for kvarteret. Selvsvingslab skal
være med til at koble aktører, ideer, behov og muligheder sammen. Projektet har et særligt fokus på at
skabe muligheder for områdets unge i form af fritidsjobs og iværksætteri. Selvsvingslab er derfor blevet
forankret i Fritidsakademiet.
Dine primære opgaver som projektleder for Selvsvingslab vil være at realisere første fase af projektet og
lave en udviklingsplan for fase to. Opgaverne inkluderer:





Kvalificere konceptet med inddragelse af en bred vifte af aktører.
Sikre en demokratisk, lokal og civil organisering og udarbejde vedtægter.
Sikre den bedst mulige juridiske konstruktion i samarbejde med advokater.
Udvikle en bæredygtig forretningsplan, der består bl.a. af selvfinansierende tiltag.
Udarbejde en udviklingsplan for fase to inkl. opstart af dialog med fonde.
Du vil bruge meget af din tid på dialog med mange forskellige aktører og på at organisere dem omkring
Selvsvingslab. Du skal kunne omsætte inputs fra mange aktører til en robust strategi for udviklingen og
forankringen af Selvsvingslab. Du får brug for at have et strategisk blik for at sikre den lokale udvikling
og forankring af projektet. Du skal have lyst til at bruge socialt iværksætteri som et strategisk greb til at
skabe flere muligheder på indre Nørrebro og i den proces koble kvarteret endnu mere sammen.
OM DIG
Vi forventer, at du:




Brænder for at arbejde med socialt iværksætteri og har forståelse for både den sociale og
økonomiske dimension.
Har et strategisk blik for community organizing og evne til at koble lokale kræfter på nye måder.
Har mod på at lede processer, hvor mange forskellige perspektiver mødes.
Er en erfaren og kreativt tænkende udvikler, der trives med at opstarte projekter.




Har flair for kommunikation og formidling.
Kan arbejde selvstændigt og sikre fremdrift med inddragelse af forskellige aktører, interessenter
og samarbejdspartnere.
Det er en fordel, hvis du har lokalkendskab til indre Nørrebro (kvarteret omkring Blågårds Plads)
Det er en fordel, hvis du fx har en master i Socialt Entreprenørskab eller en anden lignende
uddannelse.
ANSÆTTELSESVILKÅR
Du bliver en del af en hybrid organisering bestående af mange forskellige lokale kræfter. Til dagligt
kommer du til at sidde hos Fritidsakademiet, som er en socialøkonomisk virksomhed i rivende udvikling,
hvor vi lægger vægt på en uformel tone, kreativitet og lysten til at gøre en forskel for udsatte unge. Vi er
to projektledere samt en håndfuld studentermedhjælpere, praktikanter, frivillige og eksterne
konsulenter. Du vil til dagligt have en tæt sparringspartner i FRAK, som også vil assistere dig med at
kvalificere indsatsen i forhold til unge. Vi holder til i et kontorfællesskab i VerdensKulturCentret, som er
et levende kulturhus midt på Nørrebro.
Det er en tidsbegrænset stilling i første omgang på 5 måneder. Områdefornyelsen Nørrebro er
interesserede i at forlænge pilotprojektet frem til februar 2018, hvis første fase går som planlagt.
Stillingen er på max 30 timer ugentligt.
OM FRITIDSAKADEMIET
Forskning viser, at fritidsjob er vejen til fast beskæftigelse, et liv uden kriminalitet og et liv med flere
muligheder. Fritidsakademiet (FRAK) er en socialøkonomisk virksomhed, hvis sociale mission er at klæde
unge mellem 13 og 17 år fra udsatte byområder på til et fritidsjob. Hos os lærer de unge, hvad de ikke
har lært endnu. De erfarer arbejdsmarkedets spilleregler ved at løse praktiske opgaver for
virksomheder, kommuner og festivaler. Vi gør dem klar til fritidsjobs og sikrer, at de får en god start på
voksenlivet. Musa på 14 år opsummerer det meget godt: ”FRAK gør unge gode til at arbejde”. Vi brænder
for at skabe flere muligheder for byens unge! Vi er støttet af VELUX FONDEN samt Københavns
Kommune i perioden 2016-2020. Læs mere om os på www.frak.dk.
YDERLIGERE INFORMATION




Send en motiveret ansøgning og CV til Elisabeth og Lucas på [email protected]
Deadline den 1. marts kl. 12.00.
Jobsamtaler afholdes tirsdag den 7. marts.
Opstart den 3. april eller hurtigst muligt derefter. Vi er også åbne for en tidligere opstart.
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte administrations- og
udviklingsleder i FRAK, Lucas Nielsen på 42391749 eller vores samarbejdspartner og projektleder i
Områdefornyelsen Nørrebro, Elisabeth Serena på 20181840.