Ansøgningsskema til enkeltfag på læreruddannelsen

Ansøgning om optagelse på enkeltfag
Åben uddannelse 2017
Ansøgningen skal sendes elektronisk til [email protected] og være
uddannelsesstedet i hænde senest den 1. april 2017
Dokumentation skal vedhæftes i mailen i PDF
Uddannelsessted
Sæt x ved
ønsket uddannelsessted
Undervisningen vil finde sted
på nedenstående adresse
Roskilde,
dagsundervisning
Læreruddannelsen Roskilde,
Trekroner Forskerpark 4, 4000
Roskilde
Roskilde
Læreruddannelsen Roskilde,
Trekroner Forskerpark 4, 4000
Roskilde
E-læring weekendindkald
Spørgsmål i forbindelse med
ansøgningen og uddannelsen i
øvrigt rettes til
Uddannelseskoordinator
Susanne Esmer – [email protected]
Ansøgningen
sendes elektronisk
Vordingborg,
dagsundervisning
Læreruddannelsen
Vordingborg, Kuskevej 1 B,
4760 Vordingborg
til Susanne Esmer – [email protected]
A. PERSONLIGE OPLYSNINGER
1
Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnummer
Cpr
Mail
Tlf. privat
Tlf. Mobil
B. ANGIV DET FAG DU ØNSKER AT LÆSE I 2017/2018
Sæt X ud for det sted og det undervisningsfag du ønsker at læse i studieåret 2017-2018
Du skal være opmærksom på, at et undervisningsfag kun oprettes, hvis et tilstrækkeligt antal studerende
ønsker at læse det valgte undervisningsfag. Hvis det undervisningsfag du ønsker at læse ikke bliver
oprettet, vil du få besked om at lave et evt. omvalg.
**Roskilde
Undervisningsfag 17/18
*Roskilde – dag
*Vordingborg – dag
E – læring
studiestart 1. september 2017
Dansk- yngste
Dansk-ældste
Matematik-yngste
Matematik-ældste
Samfundsfag
Kan ikke vælges
Historie
Kristendom/religion
Kan ikke vælges
Natur teknik
Kan ikke vælges
Geografi
Kan ikke vælges
Biologi
Fysik/kemi
Kan ikke vælges
Kan ikke vælges
Kan ikke vælges
Kan ikke vælges
Engelsk
Tysk
Fransk
Idræt
Kan ikke vælges
Kan ikke vælges
Kan ikke vælges
Kan ikke vælges
Kan ikke vælges
2
Musik
Kan ikke vælges
Kan ikke vælges
Håndværk og design
Kan ikke vælges
Kan ikke vælges
Madkundskab
Kan ikke vælges
Kan ikke vælges
Billedkunst
Kan ikke vælges
Kan ikke vælges
Pædagogisk modul (PL modul)
Kan ikke vælges
Kan ikke vælges
Elevens læring og udvikling
* Vær opmærksom på at et undervisningsfag er placeret på to undervisningsdage fx i et formiddagsmodul
og et eftermiddagsmodul. Skemadage for undervisningsfag kommer primo maj for efterårssemestret og i
december for forårssemestre 2018
** Vær opmærksom på at E-læring kan have undervisning fredag eftermiddag og lørdag ved seminar.
Skemadage for undervisningsfag kommer i maj.
C. BETALINGSFORHOLD
Du bedes angive om du har truffet aftale om betaling med din arbejdsgiver, Jobcenter eller om du selv skal
betale.
Sæt X
Jeg betaler selv
Jeg har truffet aftale med min arbejdsgiver om betaling
Jeg har truffet aftale med Jobcenter om betaling
FAKTURA BETALES AF ARBEJDSGIVER
Skole/Institution:
3
Adresse:
EAN nr.:
Arbejdsgiver kontaktoplysninger (stempel fra skolen)
Dato
Underskrift
FAKTURA BETALES AF JOBCENTER
Købsaftale skal fremsendes. Hvis ikke vi modtager en købsaftale, vil den studerende selv blive faktureret
Jobcenter:
Adresse:
EAN nr.:
Kontaktperson (navn, mail og tlf.nr.)
Dato
Underskrift
4
Når du er optaget, vil der sammen med dig blive udarbejdet en uddannelsesplan for dit studie.
5