Østbirk den 30

ØB’s SeniorKlub
Østbirk den 30. november 2016
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Seniorklubben.
Tirsdag den 21. februar 2017. kl. 17:00 tegnestue på Industrivej 12
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskab
4) Indkomne forslag
5) Valg af formand
6) Valg af bestyrelse og suppleant
7) Valg af revisor
8) Evt.
Ad. 5, 6 og 7
På valg er:
Formand: Carl Gerstrøm
Bestyrelse: Anne Dobel og Jørn Lundum
Suppleant: Jens Hansen
Revisorer: Ove L. Sørensen
Evt. forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er der spisning og hyggeligt samvær. Der er mulighed for en videre
drøftelse af kommende ture og der vi blive vist billeder fra forrige års ture.
Der er ikke vedlagt girokort. Kontingent, som udgør 100 kr., betales senest 1.marts 2017 via
bankoverførsel til
7140 0001141529
Husk at angive navn!!
Alternativt betale kontant ved generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Det er bestyrelsens håb, at der mødes talstærkt op. Ægtefæller er velkomne.
Af hensyn til det praktiske med maden beder vi om tilmelding til
Sonja Falk: tlf. 75667264/20117325 senest den 13. februar 2017 kl. 12.00
30.11.2016/CG
E:\seniorklub 2017\generalforsamling\indkaldelse 2017