Aktualno

TRENING ZA STARŠE
ucinkovita komunikacija z otroki
1. MODUL
kako z otrokom
vzpostaviti dober stik
kako poslušati in
slišati otroka
kateri so temelji
učinkovitega
delovanja današnjih
družin
16. MAREC 2017
2. MODUL
‘’močne besede’’ in
‘’prepovedane
besede’’ v
komunikaciji z otroki
načrtovanje dnevne
rutine
23. MAREC 2017
3. MODUL
kako se odzvati v
konfliktu z otroki
top načini za
reševanje konfliktov
z otroki
kako prepoznati
čustveno stanje
otroka
4. MODUL
5. MODUL
organizacija
družinskih sestankov
za učinkovito
delovanja družine
postavljanje in
določitev družinskih
ciljev
30. MAREC 2017
13. APRIL 2017
kako odreagirati in
kakšen feedback
(vrnitveno sporočilo)
dati otroku
kakšen je učinkovit
feedback (vrnitveno
sporočilo)
moč pozitivnih
premorov za otroke
in starše
20. APRIL 2017
V CENO SO VKLJUČENA:
POSEBNI BONUS OB UDELEŽBI NA VSEH 5 MODULIH:
- top priporočila za učinkovito komunikacijo z otroki,
- praktični primeri in zanimive vaje,
- motivacijske kartice ob koncu vsakega modula.
- 1 svetovalno uro (30 min) z Dominiko Vilčnik na temo o vzgoji,
- 1 svetovalno uro (30 min) s Tadejo Krajnc
na temo o učinkoviti komunikaciji.
TRAJANJE
17. 30 - 20. 00
VREDNOST MODULA
20 evrov
PROSTOR:
Šentilj ali Kamnica
odvisno od števila prijav
DODATEN POPUST
5 modulov SAMO 85 EUR!*
*na predhodne prijave do 10. marca 2017
Tadeja Krajnc je prof. zgodovine in univ. dipl. prevajalka in tolmačinja za angleški jezik, trenerka komunikacijskih veščin in NLP Praktik. Zaposlena je na osnovni šoli v Mariboru, honorarno še poučuje angleški jezik
na srednji šoli Doba v Mariboru, je študentka podiplomskega študija na Filozofski fakulteti v Mariboru in
mlada mamica, ki ima veliko energije za izobraževanja in izpopolnjevanja.
Dominika Vilcnik je univerzitetni študij iz slovenščine in pedagogike zaključila na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela s poučevanjem na srednji šoli in nadaljevala na osnovni šoli. Zdaj je
zaposlena kot svetovalna delavka v vrtcu. Vsa leta se intenzivno izobražuje na področjih osebnostne rasti in
komunikacije. Dominika je NLP Praktik, med drugim pa je opravila tudi usposabljanje s področja uporabe
Pozitivne discipline v razredu.
Tadeja Krajnc 041 890 854
Dominika Vilčnik 040 782 627
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Delavnice v vseh pogledih ponujajo nekaj novega, svežega in poučnega. So strokovno podkovane ter dobro
zastavljene, predvsem pa nudijo veliko uporabnih nasvetov, ki so v praksi takoj uresničljivi in učinkoviti.
Izveš veliko novih stvari, ki ti dajejo misliti, začneš razmišljati drugače, pogledaš iz drugega zornega kota
(predvsem otrokovega!) in hkrati prispevaš k lastni osebnostni rasti. Sproščeno vzdušje in klepet, ki se razvije o raznih življenjskih situacijah, sta krivca, da se na delavnicah počutiš prijetno in sprejeto - vidiš, da ni
samo tvoj otrok ''tak ali drugačen'' in da se za vsako težavico najde rešitev. Toplo priporočam vsem staršem
(pa tudi tistim, ki delajo z otroki)!
Julija Peklar, univ.dipl.psih., udelezenka Treninga za starse
!
TUDI SOBOTNI TERMINI:
1. in 2. modul v soboto, 1. aprila 2017, ob 9. uri.
3., 4. in 5. modul v soboto, 22. aprila 2017, ob 9. uri.