vabilu - Pravna fakulteta Maribor

FACULTAS IURIDICA
UNIVERSITAS STUDIORUM
ZAGRABIENSIS
FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF ZAGREB
Trg maršala Tita 14
10000 Zagreb
Prof. Dr. Hrvoje Sikirić
Dr. sc. Tena Hoško
KARL FRANZENS UNIVERISTÄT GRAZ
FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF GRAZ
Universitätsplatz 15
8010 Graz
Univ.-Prof. Dr. Tomislav Borić
Dr. Johannes Burgstaller
FACULTAS IURIDICA
UNIVERSITAS
MARIBORIENSIS
FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF MARIBOR
Mladinska 9
2000 Maribor
Prof. Dr. Rajko Knez
Maribor, 21.2.2017
Spoštovani študentje magistrskega študija in 3. letnika (in absolventi) prve stopnje!
Pravna fakulteta iz Univerze KF v Gradcu, Pravna fakulteta Univerze iz Zagreba in naša pravna fakulteta
že več kot desetletje organiziramo skupne seminarje s področja prava EU (Joint Seminars on EU Law).
Nekoč so potekali v vsakem od navedenih treh mest (v enem šolskem letu), zadnjih nekaj let pa
gostujemo v enem mestu, vendar dan več kot prej. Vsaka fakulteta omogoča šestim študentom
udeležbo. Smisel seminarjev je predstaviti določeno temo v mednarodnem okolju, v tujem jeziku in
reševati aplikativne primere kot oblika skupinskega dela.
Gre za tri poglavitne sklope prava EU – notranji trg, konkurenčno pravo in mednarodno zasebno pravo.
Sklop notranjega trga pripravlja PF Maribor, sklop konkurenčnega prava graška pravna fakulteta in
sklop mednarodnega zasebnega prava zagrebška pravna fakulteta. Program je zamišljen tako, da
študenti v 15 -20 minutah predstavijo posamezno temo iz navedenega sklopa (temo določi vodja), nato
pa, prav tako iz navedenega sklopa, skupinsko rešujejo primere (vsi v mešanih skupinah). Ves čas so
prisotni trije profesorji in dva asistenta, kar pomeni tudi povečano interakcijo. Vse poteka v angleščini.
Vrednost skupnih seminarjev ni zgolj v pridobivanju znanja, ampak tudi v stiku s profesorji iz udeleženih
fakultet, izkušnjami z drugačnim načinom dela, ki ga prinašajo tudi profesorji, študenti in social-networkingu, itd.
Smisel skupnih seminarjev ni tekmovanje, temveč sproščeno druženje ob pridobivanju novega znanja.
Tekmovalna nota sicer ni čisto odvzeta, kajti vseeno je treba paziti na kvalitetno izvedbo svojega dela,
prav tako se od vas pričakuje določena angažiranost v diskusijah, v skupinskem delu pri reševanju
primerov, itd. Ampak, rdeča nit skupnih seminarjev je pridobivanje znanja, ne tekmovanje. Na koncu
prejmete potrdilo o priznanju treh ECTS.
Letošnje skupne seminarje gosti Pravna fakulteta v Mariboru. Potekali bodo od 11.-12. maja 2017. Na
voljo je torej šest prostih mest za študente magistrskega študija Pravo in študente 3. letnik prve
stopnje.
Prosim, če lahko na moj mail naslov: [email protected] pošljete prijavo do 1.3.2017. Kolikor bo prijav
več kot je mest, se bo izbira opravila glede na povprečno oceno in obštudijske aktivnosti ter
izvenštudijska znanja. Zato naj prijava vsebuje motivacijsko pismo z osebno predstavitvijo, podatkom
o povprečni oceni, podatkom glede znanj ki, ki jih posedujete izven prava, predvsem znanja jezikov, še
posebej angleščine, ki je v tem primeru lingua franca, ter drugih okoliščin, ki vas lahko »naredijo«
različne od drugih.
Za dodatna vprašanja sem vam na voljo.
S spoštovanjem,
Rajko Knez