13240/16 ADD 1 COR 4 nt

Svet
Evropske unije
Bruselj, 23. februar 2017
(OR. en)
13240/16
ADD 1 COR 4
PV/CONS 49
JAI 829
COMIX 666
OSNUTEK ZAPISNIKA
Zadeva:
3490. zasedanje Sveta Evropske unije (pravosodje in notranje zadeve),
Luxembourg, 13. in 14. oktober 2016
V dok. 13240/16 ADD 1:
–
se besedilo točke 3 na strani 4 pravilno glasi:
„V skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije je Svet odobril stališče
Evropskega parlamenta v prvi obravnavi, zato je bil predlagani akt sprejet […]. Delegacije
Danske, Irske in Združenega kraljestva v skladu z ustreznimi protokoli, ki so priloženi
Pogodbama, niso sodelovale pri glasovanju. (pravna podlaga: člen 79(2)(c) PDEU)“
–
se besedilo točke 4 na strani 5 pravilno glasi:
„V skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije je Svet odobril stališče
Evropskega parlamenta v prvi obravnavi, zato je bil predlagani akt sprejet, pri čemer je
poljska delegacija glasovala proti. Delegacije Danske, Irske in Združenega kraljestva v
skladu z ustreznimi protokoli, ki so priloženi Pogodbama, niso sodelovale pri glasovanju.
(pravna podlaga: člen 82(2) PDEU)“
13240/16 ADD 1 COR 4
nt/--/ka
GIP 1B
1
SL