OTROCI IN NACRTOVANJE

KDO SEM IN KAKŠEN ŽELIM POSTATI?
-POKLIC
-ŽELJE
-CILJI
Skupina:
Lana, Neva, Tara, Miha, Maja, Vasja, Nik
POKLIC:
-Izobrazba
-Sposobnosti
-Izkušnje
-Razvijanje interesov
Priporočila znancev
ŽELJE IN CILJI ZA NAŠO PRIHODNOST
-Družina
samostojnost in samooskrba
-Poklic
-Kariera
-Cilji so odvisni od naših želj in sposobnost
SKLEPI:
-prihodnost
je odvisna od vsakega posameznika in
njegovih želj
-Pomembni so cilji, napoti do cilje pa odločitve ter želje
Šolski parlament 2017
Žiga Gaal, Jakob Čerič, Jan Gaber, Aischa Erker,
Zala Ajd, Alja Polanc, Adem Nasufi
1. Kritičnost
 Sposobnost presoje informacij
 Problemi spleta (nezanesljiv vir informacij)
 Samokritičnost
2. Samooskrba
 Zmožnost, da sam poskrbiš zase
 Služenje denarja
 Odnos do narave, okolja
3. Samostojnost
 Samostojna izbira poklica
 Neodvisnost od drugih
 Lasten vir dohodka
Sklepi skupine
Nekateri ljudje so premalo kritični.
Marsikateri odrasli ljudje živijo pod oskrbo svojih
staršev.
Vrednote padajo.
Ugotovitve
Ugotovili smo, da :
- Si vsak kuje svojo prihodnost
- Tehnologija ‘’poneumlja’’ ljudi (ljudje so vedno bolj
odvisni od nje)
- Se je za uspeh treba potruditi.
VREDNOTE
Šolski parlament 2017
Iva Vrhovšek, Ema Čuden, Zala Veber, Anže Lešnik, Lucija Brumec, Filip Slaček
Kaj so vrednote?
 Vrednote so tisti cilji, ki jih cenimo oziroma mišljenje o
tem, kaj je dobro ali prav in zakaj si jih je vredno
prizadevati.
 Npr. družina, ljubezen, mir, prijateljstvo, znanje, zdravje,
življenje, solidarnost…
 Vrednote v našem življenju, so odsev naše osebnosti,
medtem ko želje niso tako dolgotrajne in osebne.
Življenjske vrednote
 Že v zgodnjem otroštvu je pomembno da si postavimo
cilje in si prizadevamo njihovo uresničitev.
 Prizadevamo si razvijanje naših spretnosti in prednosti.
 Vera in materialne dobrine ne bi smele igrati tako velike
vloge v našem svetu.
Kakšne vrste vrednot obstajajo?
 Cenimo lahko zelo različne stvari. Pravzaprav prav pri
vrednotah najdemo eno od največjih bogastev
medčloveških razlik – tako kot se razlikujemo po barvi oči
in las, pričeski, velikosti noge, višini in teži, se razlikujemo
po njih.
1. Terminalne vrednote - Nanašajo se na predstavo o
zaželenih stanjih, ki jih lahko dosežemo
2. Instrumentalne vrednote - Nanašajo se na načine
življenja in vedenja, so predstave o želenih in pozitivnih
načinih in sredstvih za doseganje ciljev.
Kategorije
1. Hedonske vrednote
 čutne vrednote - užitki, uživanje življenja, zabava, prosti čas,
avanturizem
 zdravstvene vrednote – zdravje
 varnostne vrednote - varnost, neogroženost, mir
2. Potenčne vrednote
 statusne vrednote - ugled, moč, uveljavljanje, bogastvo, uspeh,
sposobnosti, ambicije, vplivnost
 patriotske vrednote - patriotizem, narodni ponos nacionalna
varnost
Kategorije
3.
Moralne vrednote
 tradicionalne moralne vrednote - poštenost, dobrota, red, zakoni, morala,
pravičnost, širokomiselnost, pripravljenost pomagati, odpuščanje, zvestoba,
odgovornost
 socialne vrednote - družinska sreča, zvestoba, prijateljstvo
 societalne vrednote - sreča, blagostanje, mir, napredek, enakopravnost, socialni
red, vračanje uslug, socialna pravičnost
4.
Izpolnitvene vrednote
 spoznavne vrednote – spoznavanje
vrednote – umetnost
estetske vrednote – lepota
kulturne
 aktualizacijske vrednote - notranje zadovoljstvo, osebna rast, ustvarjanje, modrost,
pogum
 verske vrednote - vera, svetost, odrešenje
harmonija z naravo
ekološke vrednote - ohranjanje okolja,
Seznam osebnih vrednot
Ambicioznost, Bistrost, Biti najboljši, Bližina,
Bogastvo, Celotnost, Čast, Delavnost, Deliti z
drugimi, Delo, Denar, Disciplina, Dobrodelnost,
Dobrota, Dom, Domiselnost, Domišljija, Dosežki,
Doslednost, Dostojanstvo, Dostopnost,
Doživljanje, Dramatičnost, Družabnost,
Edinstvenost, Energija, Enostavnost, Enotnost,
Gostoljubnost, Hrabrost….
Sklepi, ugotovitve
 Brez osebnih vrednot se ne da živeti, če vrednot
nimamo, zelo težko najdemo prijatelje in smo izgubljeni.
 V življenju potrebujemo cilje da nas vodijo na naši poti
do uspeha.
 Vrednote človeka o njem veliko povedo in ga
oblikujejo.
 Vrednote so odsev naše osebnosti.
Otroci in načrtovanje
prihodnosti
 Za nas je zelo pomembno da imamo dobro izobrazbo in
službo. Zelo je pomembno tudi da nas to veseli in v tem
uživamo.
 Zraven službe in zaslužka je tudi zelo pomembna
družina, prijatelji in znanci.
 Službo si lažje najdemo če vemo kaj v življenju najraje
počnemo in nam gre dobro od rok.
OKOLJE
PREHRAMBENA INDUSTRIJA

Manjša uporaba pesticidov

Skrb za podtalnico

Lastni vrtovi

Bio izdelki

Omejitev hitre prehrane

Preprečitev GSO
SKRB ZA OKOLJE-SPLOŠNO

Varovanje okolja

Uporaba biomase

Preprečevanje ozonjske luknje

Novi obnovljivi viri energije

Zmanjševanje svetlobne onesnaženosti

Razvoj varčnih tehnologij

Manjši izsek gozdov

Manj embalaže

Urejene kanalizacije
SKRB ZA OKOLJE:KAJ LAHKO STORIM
JAZ?

Ločevanje odpadkov

Kurjava na okolju prijazne izdelke

Reciklaža

Ozaveščanje o ekoloških problemih

Varčna uporaba vode

Uporaba javnih prevozov
SOCIALNO OKOLJE

Dobri odnosi v družbi

Zavedanje prijateljev

Popustljivost pri pogovoru

Prehiter tempo življenja
PRIPRAVILI:

ELA LESKOVAR 9.A

Mai Primec 7.b

Urban Zagoršek 8.a

Lovro Tušek 9.b

Hana Bečirović Novak 8.a

Hana Brumec 9.a

Hana Kocet 6.b