Oznanilo 19.2.2017 lektorirano

POVABLJENI STE K MAŠI
Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka
družina Markelj (Fužina)
Pon.
20. februar
17.00
Tor.
21. februar
7.00
Sre.
22. februar
17.00
Čet.
23. februar
17.00
Pet.
24. februar
17.00
Sob.
25. februar
17.00
Ned.
26. februar
7.00
10.00
Pon.
27. februar
17.00
8. nedelja med letom
za žive in pokojne župljane
Janez Šuštaršič, obl. (Fužina)
Bazilij in Prokopij, redovnika
/
Peter Damiani, škof, cerkveni učitelj
po namenu
Maksimilijan Ptujski, škof
/
Polikarp, škof, mučenec
/
Matija, apostol
/
Valburga, opatinja
/
Tor.
28. februar
7.00
Roman, opat
/
Sre.
1. marec
17.00
++ pepelnica
Ana Perko, obl. (Zagradec)
17.00
Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja
Malka Novak, obl. (Fužina)
Čet.
2. marec
Pet.
3. marec
17.00
Kunigunda, kraljica
Alojz Žnidaršič (Češnjice)
Sob.
4. marec
17.00
18.00
Kazimir, poljski kraljevič
Bernardovi (Fužina)
Ignacij Grm (Tolčane)
7.00
10.00
1. postna nedelja
za žive in pokojne župljane
Anica in Peter Hrovat, obl. (Češnjice)
Ned.
5. marec
Izdala: Župnija Zagradec; Odgovorni: Sašo Kovač, župnik (031/468 151)
Uradne ure: PON.: od 9. do 11. ure; vsak delavnik po večerni maši
OZNANILA ŽUPNIJE ZAGRADEC
Leto XVII, št. 4
19. 2. 2017
40-DNEVNI POSTNI ČAS
Vsako leto se vrača postni čas,
štiridesetdnevna duhovna priprava
na obhajanje velikonočnih dogodkov.
Post
začnemo
s
starodavnim
obredom polaganja pepela na glavo
kot
znamenjem
ponižnosti
in
sprejemanja svoje omejenosti, tudi
časovne, življenjske.
Afriški misijonar je pripovedoval, kako je na svoji misijonski poti obiskal tudi kamnoseka.
Našel ga je, ko je klečal pred kamnom in klesal podobo. Tiho ga je opazoval, se čudil njegovi
spretnosti in talentu, občudoval mojstrovino, ki je nastajala iz kamna pod močnimi udarci
kladiva in dleta, nato pa zavzdihnil: »Ko bi mogel jaz iz ljudi delati tako dobre kristjane!«
Kamnosek se je ozrl nanj in mu mirno odvrnil: »Morda delate premalo na kolenih, oče!«
Da, kristjani premalo delamo na kolenih, premalo molimo in častimo Boga!
Postni čas je čas klesanja naše duhovne in splošne človeške podobe. Evangeljska postna
opravila: molitev, pritrgovanje v jedi in dobra dela naj bi iz nas naredila drugačne, boljše
ljudi. Če kdaj, potem ima vabilo, naj tudi mi delamo nekoliko več na kolenih, posebno
veljavo prav v postu. Molitev spreminja človekovo obličje. O tem pripovedujejo življenjepisi
svetnikov in velikih učiteljev vere. Že v Stari zavezi beremo, kako se je Mojzesu svetilo
obličje, ko se je pogovarjal z Bogom. Tako bi morala molitev spreminjati tudi naša obličja. Na
kristjanih, ki jemljejo svojo vero, svoj odnos do Boga ali pogovor z njim zares, bi se moralo
na zunaj videti in prepoznati drugačnost. Moliti pomeni dopustiti, da Bog postane resnično
naš Bog in Bog v nas. Zato v postnem času privoščimo svojemu duhu razkošje najboljšega,
dvignimo ga iz minljivega v neminljivo, od zemeljskega k nadzemeljskemu, od tvarnega k
večnemu. Privoščimo si v tem času trenutke s knjigo, ki nas bo dvigala, glasbo, ki nas bo
navduševala, pojdimo k vrhovom, ob katerih si bomo privoščili široka obzorja, da se ne
zadušimo v zatohlosti vsakdanjih minljivih skrbi. Zajemimo iz zgovorne tišine pred
Najsvetejšim. Na kolenih in s prošnjo, da Božje postane del nas samih.
PEPELNICA
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
Na sredo po pustnem torku nastopi pepelnica in začenja se post. Na sámo pepelnično sredo
velja strogi post. Verniki hodijo k maši, ki se opravi v spokorni vijolični barvi z obredom
pepeljenja. Mašnik s pepelom “lanskih” oljk pokriža čela vernikov in izreče znane biblijske
besede: “Spominjaj se, da si prah in da se v prah povrneš.” – Prav je, da na
pepelnico sklenemo, čemu se bomo v postnem času odrekli; ali ne bomo jedli določene
hrane, pili določene pijače, ne bomo gledali, kar nas veseli, mogoče bomo pomagali komu,
ki je pomoči potreben ipd. Lahko začnemo z malimi stvarmi. Če bomo nadaljevali z
odpovedjo temu, kar prinaša ta svet, bomo z leti pridobili mnoge kreposti. Te pa nas bodo
še kako utrdile, da bomo lažje prenašali preizkušnje, ki nam jih bo Jezus poslal, da bi mu
pomagali nositi križ!
Opora v hoji za trpečim Gospodom je lahko ljudska pobožnost križevega pota. Ko
premišljujemo Jezusovo trpljenje, tudi naša človeška bolečina ni več tako težka. Včasih je
dovolj le nekaj postaj naenkrat. Predvsem pa ste povabljeni, da molite ali spremljate križev
pot po radiu Ognjišče ob petkih. – V letošnjem postu bomo imeli križev pot vsak petek pol
ure pred mašo ter po podružnicah in v župnijski cerkvi ob nedeljah ob 15. uri.
GOSPOD, VČASIH SE ZGODI, DA TI TAKOLE
GOVORIM:
Rad bi kaj žrtvoval, vendar ne sebe. Rad bi
ljubil, vendar ne preveč.
Četrtek, 2. 3. 2017: Družina med poklicanostjo in resničnostjo, dr. Stanislav Slatinek,
Karmen Kristan in dr. Aleš Bahovec.
Gospod, saj bi prav rad služil, vendar le po
urah.
Rad bi začel, vendar šele jutri. Gospod, ne
nehaš me nadlegovati, tvoja usta še vedno
sprašujejo: “Boš začel danes?”
Petek, 3. 3. 2017: Kje so naši sinovi in hčere?, Aleš Čerin, Neža Repanšek in Miha Kramli.
Rad bi hodil za teboj, vendar ne zmeraj.
Rad bi sprejel tvoj križ, vendar ne
pretežkega.
KAKO NAJ SE POSTIMO? Postimo se sodbe
drugih; odkrijmo Kristusa, ki v njih živi.
Gospod, pomagaj mi v tem postnem času,
da se ti bom znal popolnoma darovati in da
s teboj ne bom trgoval!
Postimo se pritoževanja; napolnimo se z
občudovanjem življenja.
Postimo se besed, ki ranijo; napolnimo se s
stavki, ki ozdravljajo.
Postimo se pritiskov, ki ne izginejo;
napolnimo se z molitvijo, ki ne preneha.
Postimo se nezadovoljstva; napolnimo se z
milostjo.
Postimo se bridkosti; napolnimo se z
odpuščanjem.
Postimo se hitrosti; napolnimo se s
potrpežljivostjo.
Postimo se lastne nezamenljivosti;
napolnimo se z razumevanjem drugih.
NIKODEMOVI VEČERI V NOVEM MESTU
V mesecu marcu bosta v dvorani Baragovega zavoda na Smrečnikovi 60 v Šmihelu v Novem
mestu dve predavanji v sklopu Nikodemovih večerov:
Prvo predavanje je primerno za vse starostne skupine. Na drugem bo spregovoril tudi
terapevt Miha Kramli, ki se ukvarja s sodobnimi odvisnostmi (odvisnost od internetnih
vsebin, mobilnih telefonov, pornografije, drugih dovoljenih sodobnih drog in kockanja).
Predavanje je zelo primerno za MLADE, njihove starše ter vzgojitelje in učitelje.
PET CERKVENIH ZAPOVEDI
Poleg desetih Božjih zapovedi veže rimskokatoličane še pet cerkvenih zapovedi, ki so
zapisane v Katekizmu Katoliške cerkve 2042–2043 (Kompendij KKC 432) in so od papeža
Benedikta dalje spremenjene oz. drugačne, kot jih poznajo starejše generacije. Sedanje
besedilo je takšno:
1. Udeležuj se maše v nedeljo in druge zapovedane praznike in ne opravljaj nobenih del in
dejavnosti, ki ogrožajo posvečevanje teh dni. 2. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat na
leto. 3. Prejmi zakrament evharistije vsaj ob veliki noči. 4. Posti se zapovedane postne dni.
5. Po svojih zmožnostih podpiraj Cerkev v njenih gmotnih potrebah.
3. marec – obiskovanje starejših in bolnikov po domovih
Postimo se pesimizma; napolnimo se s
krščanskim upanjem.
Postimo se tesnobe pridobitništva;
zavzemimo se za širjenje Božjega kraljestva.
Postimo se skrbi; napolnimo se z zaupanjem
v Boga.
Postimo se obupa; napolnimo se z upanjem
vere.
Izdala: Župnija Zagradec; Odgovorni: Sašo Kovač, župnik (031/468 151)
Uradne ure: PON.: od 9. do 11. ure; vsak delavnik po večerni maši
ŽUPNIJSKA OZNANILA
ČIŠČENJE in KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: sobota, 25. februar: Zagradec od št. 30; sobota,
4. marec: Breg.
NABIRKA ZA GRADBENA DELA na prvo nedeljo v mesecu februarju je znašala 564,40 €.