Dobrodelni koncert

poma
gajmo
otrokom
S
Zbrana sredstva bodo namenjena
za pomoč otrokom v razvojnem
oddelku.
POMA
GAJMO
OTRO
KOM
Cena vstopnice:
OTROKOM
POMAGAJMO
10,00EUR
Prodaja eno uro pred prireditvijo na
obeh vhodih v dvorano, možno tudi
naročilo vstopnic.
Organizator koncerta:
RDEČI KRIŽ METLIKA
(T - 07/30 - 60 - 481 ali 031 689 941)
OBMOČNO
ZDRUŽENJE
METLIKA