Državna prvenstva gluhih 2017 - Društvo gluhih in naglušnih

Državna prvenstva gluhih 2017
Koledar državnih prvenstev gluhih v letu 2017 v tabelarični obliki.
Športna zveza gluhih Slovenije si pridržuje pravico do spremembe termina ali lokacije
posameznega državnega prvenstva.
ŠPORTNA PANOGA
ŠAH-posamično in ekipno
razpis
rezultati
BADMINTON M/Ž
razpis
rezultati
BOWLING – posamično/dvojice
razpis
rezultati
ODBOJKA M/Ž
razpis
rezultati
BOWLING – trojice
razpis
rezultati
BALINANJE – posamično
razpis
rezultati
KOŠARKA
razpis
rezultati
FUTSAL
razpis
rezultati
BALINANJE – dvojice
razpis
rezultati
ORIENTACIJSKI TEK M/Ž
razpis
rezultati
ŠPORTNI RIBOLOV
razpis
rezultati
ODBOJKA NA MIVKI M/Ž
razpis
rezultati
BALINANJE – ekipno
razpis
rezultati
PREDVIDENI DATUM
LOKACIJA
18.2.2017
DGN Celje – Šahovsko društvo
Šempeter
25.2.2017
DGN Severne Primorske – Športna
dvorana Gimnazije Nova Gorica
11.3.2017
DGN Pomurja – Bowling center
Maximus
25.3.2017
DGN Celje – Športna dvorana Žalec
8.4.2017
MDG Ljubljana – Bowling center BK
300
6.5.2017
DGN Koper – Balinarski center Modri
Val
13.5.2017
MDGN Velenje
20.5.2017
DGN Posavja – Športna dvorana
Leskovec
3.6.2017
DGN Ljubljana
17.6.2017
MDGN Slovenske Konjice – poligon
Rogla
1.7.2017
DGN Podravja – Ribnik Radvanje
26.8.2017
DGN Podravja – Športni center
Zrkovci
9.9.2017
AURIS Kranj – Balinarsko društvo
Trata Škofja Loka