COM(2017) 86 final ANNEX 1

Svet
Evropske unije
Bruselj, 22. februar 2017
(OR. en)
6602/17
ADD 1
Medinstitucionalna zadeva:
2017/0038 (NLE)
ECO 9
ENT 42
MI 152
UNECE 3
SPREMNI DOPIS
Pošiljatelj:
Datum prejema:
Prejemnik:
za generalnega sekretarja Evropske komisije:
direktor Jordi AYET PUIGARNAU
22. februar 2017
generalni sekretar Sveta Evropske unije Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Št. dok. Kom.:
COM(2017) 86 final ANNEX 1
Zadeva:
PRILOGA k Predlogu sklepa Sveta o oblikovanju stališča, ki se sprejme v
imenu Evropske unije v ustreznih odborih Ekonomske komisije Združenih
narodov za Evropo, glede predlogov sprememb pravilnikov ZN št. 3, 4, 6,
7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 48, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87,
91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 113, 118, 119, 123 in 138, ter
predlogu spremembe Konsolidirane resolucije o konstruckiji vozil (R.E.3) s
smernicami o kibernetski varnosti in varstvu podatkov
Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2017) 86 final ANNEX 1.
Priloga: COM(2017) 86 final ANNEX 1
6602/17 ADD 1
tu
DGG 3A
SL
EVROPSKA
KOMISIJA
Bruselj, 22.2.2017
COM(2017) 86 final
ANNEX 1
PRILOGA
k
Predlogu sklepa Sveta
o oblikovanju stališča, ki se sprejme v imenu Evropske unije v ustreznih odborih
Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo, glede predlogov sprememb
pravilnikov ZN št. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 48, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79,
83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 113, 118, 119, 123 in 138, ter predlogu
spremembe Konsolidirane resolucije o konstruckiji vozil (R.E.3) s smernicami o
kibernetski varnosti in varstvu podatkov
SL
SL
PRILOGA
Naslov točke dnevnega reda
Referenčna št.
dokumenta
Predlog Dodatka 17 k spremembam 02 Pravilnika št. 3
(odsevne naprave)
Predlog Dodatka 18 k Pravilniku št. 4 (osvetlitev zadnjih
registrskih tablic)
ECE/TRANS/WP.29/2017/19
Predlog Dodatka 27 k spremembam 01 Pravilnika št. 6
(smerne svetilke)
Predlog Dodatka 26 k spremembam 02 Pravilnika št. 7
(pozicijske svetilke, zavorne svetilke in gabaritne svetilke)
Predlog Popravka 2 Revizije 8 Pravilnika št. 13 (zavorni
sistemi težkih vozil)
Predlog Dodatka 9 k spremembam 04 Pravilnika št. 19
(žarometi za meglo)
Predlog Dodatka 21 k Pravilniku št. 23 (luči za vzvratno
vožnjo)
Predlog Dodatka 1 k spremembam 04 Pravilnika št. 27
(sodobni varnostni trikotniki)
Predlog Dodatka 5 k Pravilniku št. 28 (zvočne signalne
naprave)
Predlog Dodatka 18 k Pravilniku št. 38 (zadnje svetilke za
meglo)
Predlog Dodatka 1 k spremembam 01 Pravilnika št. 39
(merilnik hitrosti in števec prevoženih kilometrov)
Predlog Dodatka 5 k spremembam 01 Pravilnika št. 43
(varnostna zasteklitev)
Predlog Dodatka 11 k spremembam 01 Pravilnika št. 45
(čistilniki žarometov)
Pravilnik št. 48 (vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih
naprav) Predlogi Dodatka 9 k spremembam 06 Pravilnika
ECE/TRANS/WP.29/2017/21
in WP.29-171-03
ECE/TRANS/WP.29/2017/22
in WP.29-171-03
ECE/TRANS/WP.29/2017/45
Predlog Dodatka 19 k Pravilniku št. 50 (pozicijske svetilke,
zavorne svetilke, smerne svetilke za mopede in motorna
kolesa)
ECE/TRANS/WP.29/2017/28
in WP.29-171-03
Predlog Dodatka 6 k spremembam 01 Pravilnika št. 69
(zadnje table za označevanje počasnih vozil)
ECE/TRANS/WP.29/2017/30
Predlog Dodatka 10 k spremembam 01 Pravilnika št. 70
(zadnje table za označevanje težkih in dolgih vozil)
ECE/TRANS/WP.29/2017/31
Predlog Dodatka 1 k spremembam 01 Pravilnika št. 73
(bočne zaščitne naprave)
Predlog Dodatka 16 k Pravilniku št. 75 (pnevmatike za
vozila kategorije L)
Predlog Dodatka 17 k Pravilniku št. 77 (parkirne svetilke)
ECE/TRANS/WP.29/2017/17
Predlog Dodatka 6 k spremembam 01 Pravilnika št. 79
(krmilje)
Predlog Dodatka 9 k spremembam 06 Pravilnika št. 83
(emisije vozil kategorij M1 in N1)
Predlog Dodatka 5 k spremembam 07 Pravilnika št. 83
(emisije vozil kategorij M1 in N1)
SL
ECE/TRANS/WP.29/2017/20
in WP.29-171-03
ECE/TRANS/WP.29/2017/23
in WP.29-171-03
ECE/TRANS/WP.29/2017/24
in WP.29-171-03
ECE/TRANS/WP.29/2017/25
ECE/TRANS/WP.29/2017/3
ECE/TRANS/WP.29/2017/26
in WP.29-171-03
ECE/TRANS/WP.29/2017/11
ECE/TRANS/WP.29/2017/12
ECE/TRANS/WP.29/2017/27
WP.29-171-03
ECE/TRANS/WP.29/2017/8
ECE/TRANS/WP.29/2017/32
in WP.29-171-03
ECE/TRANS/WP.29/2017/10
in GRRF-83-08-Rev.3
ECE/TRANS/WP.29/2017/42
ECE/TRANS/WP.29/2017/43
2
SL
Predlog Dodatka 19 k Pravilniku št. 87 (svetilke za dnevno
vožnjo)
Predlog Dodatka 16 k Pravilniku št. 91 (bočne svetilke)
Predlog Dodatka 8 k spremembam 01 Pravilnika št. 98
(žarometi s svetlobnimi viri, ki delujejo na principu
električnega praznjenja v plinu)
SL
ECE/TRANS/WP.29/2017/33
in WP.29-171-03
ECE/TRANS/WP.29/2017/34
in WP.29-171-03
ECE/TRANS/WP.29/2017/35
in WP.29-171-03
Predlog Dodatka 13 k Pravilniku št. 99 (svetlobni viri, ki
delujejo na principu električnega praznjenja v plinu)
Predlog Dodatka 7 k spremembam 01 Pravilnika št. 101
(emisije ogljikovega dioksida/poraba goriva)
Predlog Dodatka 9 k Pravilniku št. 104 (odsevne oznake)
ECE/TRANS/WP.29/2017/36
Predlog Popravka 2 k spremembam 06 Pravilnika št. 107
(vozila kategorij M2 in M3)
Predlog Popravka 1 k spremembam 07 Pravilnika št. 107
(vozila kategorij M2 in M3)
Predlog Dodatka 8 k Pravilniku št. 109 (protektirane
pnevmatike za gospodarska vozila in njihove priklopnike)
Predlog Dodatka 6 k spremembam 01 Pravilnika št. 110
(vozila, ki za pogon uporabljajo stisnjen zemeljski
plin/utekočinjen zemeljski plin)
Predlog Dodatka 7 k spremembam 01 Pravilnika št. 112
(žarometi z asimetričnim kratkim svetlobnim pramenom)
ECE/TRANS/WP.29/2017/13
Predlog Dodatka 7 k spremembam 01 Pravilnika št. 113
(žarometi s simetričnim kratkim svetlobnim pramenom)
ECE/TRANS/WP.29/2017/39
in WP.29-171-03
in WP.29-171-04
Predlog Dodatka 3 k spremembam 02 Pravilnika št. 118
(gorljivost materialov)
Predlog sprememb 03 Pravilnika št. 118 (gorljivost
materialov)
Predlog Dodatka 5 k spremembam 01 Pravilnika št. 119
(svetilke za zavijanje)
Predlog Dodatka 8 k spremembam 01 Pravilnika št. 123
(prilagodljivi sistemi sprednje osvetlitve (AFS))
ECE/TRANS/WP.29/2017/16
Predlog Dodatka 1 k Pravilniku št. 138 (tiha vozila za
cestni prevoz)
Predlog sprememb 01 Pravilnika št. 138 (tiha vozila za
cestni prevoz)
Predlog osnutka smernic o kibernetski varnosti in varstvu
podatkov
ECE/TRANS/WP.29/2017/6
3
ECE/TRANS/WP.29/2017/44
ECE/TRANS/WP.29/2017/37
ECE/TRANS/WP.29/2017/14
ECE/TRANS/WP.29/2017/9
ECE/TRANS/WP.29/2017/15
ECE/TRANS/WP.29/2017/38
in WP.29-171-03
ECE/TRANS/WP.29/2017/18
ECE/TRANS/WP.29/2017/40
in WP.29-171-03
ECE/TRANS/WP.29/2017/41
in WP.29-171-03
ECE/TRANS/WP.29/2017/7
ECE/TRANS/WP.29/2017/46
SL