Obvestilo za javnost - Slovenski planinski muzej

Z veseljem vas obveščamo, da smo v mesecu februarju uspešno izpeljali izobraževanje
za info točko Alpske konvencije.
V sredo, 22. 2. 2017 sta v prostorih Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani
generali sekretar Alpske konvencije, g. Markus Reiterer in direktorica Gornjesavskega
muzeja Jesenice, ga. Irena Lačen Benedičič ob prisotnosti predstavnice Ministrstva za
okolje in prostor ge. Blanke Bartol podpisala pogodbo o sodelovanju.
Postali smo prva info točka Alpske konvencije v Sloveniji.
ALPE
8 držav
2
190.568 km površine
5.954 občin
13. 000 rastlinskih vrst
13,9 mio prebivalcev
30.000 živalskih vrst
Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske države (Avstrija,
Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica) ter EU za trajnostni
razvoj in zaščito Alp.
Alpe so s svojo biotsko raznovrstnostjo, vodnimi in lesnimi viri, naravno, kulturno in
gospodarsko okolje, prebivališče za skoraj 14 milijonov ljudi in privlačna turistična
destinacija za približno 120 milijonov obiskovalcev letno.
Cilj Info-točk je širjenje vedenja o Alpski konvenciji ter ozaveščanje o pomembnosti
implementacije njenih ciljev tudi na področjih, ki niso v neposredni bližini sedežev
Stalnega sekretariata ali za izvajanje konvencije pristojnih ministrstev. Tesna povezanost
Info-točk z območjem, kjer se nahajajo, omogoča uresničevanje ciljev konvencije z
vključevanjem lokalnega prebivalstva, uprave, turistov, lokalnih institucij ter širokega
spektra javnih in zasebnih organizacij.