razpis-tecaj za sodnike 2017 - Zveza za športni ribolov na morju

ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE
Ulica Zore Perello Godina 3, 6000 Koper
E-mail: [email protected]
Tel./Fax: +386 5/ 9045 554
OBVESTILO VSEM DRUŠTVOM ZŠRM SLOVENIJE
Zadeva: seminar in sodniški izpiti
Naprošamo vsa društva, da prijavijo sodnike, ki so v preteklosti že opravili izpite za sodnike.
Ti bodo na seminarju obnovili sodniško znanje.
Vsi novi kandidati za sodnike pa bodo na seminarju opravili še pismeni testni izpit iz področja
poznavanja dela sodnika. Po uspešnem zaključnem (opravljenem) testu bodo naknadno
kandidati prejeli ustrezen dokument – diplomo – SODNIK ZŠRM SLOVENIJE.
Vsako društvo naj bi imelo vsaj 3 sodnike oz. kandidate za nove sodnike.
Seminar za sodnike in sodniški izpiti za nove sodnike bo potekal dne, 25.02.2017 ob 10.00,
(oz, takoj po zaključku sodniškega zbora) v prostorih, MINORITSKEGA SAMOSTANA v
Piranu, Bolniška 30.
Vsa dokumentacija, ki obsega predmet opravljanja izpita ( Zakonske določbe, Statut Zveze,
Pravilnik o trnkarjenju na morju in Pravilnik o delu Sodniške komisije ), se nahaja na spletni
strani ZŠRM: http://zsrm-slo.org/si/.
Vsa društva naprošamo, da poimenske prijave na priloženem obrazcu posredujete na email: [email protected], do 20.02.2017.
V prilogi:
prijavnice za seminar
Lep pozdrav.
Predsednik Sodniške komisije:
Mario Druscovich