terminih - Uprava RS za zaščito in reševanje

PRILOGA 1
TERMINI PREIZKUSOV USPOSOBLJENOSTI ZA REŠEVALCE IZ VODE
IN OSEBE, USPOSOBLJENE ZA REŠEVANJE IZ VODE
SEZONA 2016/2017
PROGRAMI A, B IN D
Datum, ura,* kraj
22. 10. 2016 ob 8.00
Fakulteta za šport
Gortanova 22, Ljubljana
26. 11. 2016 ob 10.00
Zavod za šport Kranj
Partizanska 37, Kranj
18. 2. 2017 ob 8.00
Fakulteta za šport
Gortanova 22, Ljubljana
18. 3. 2017 ob 10.00
Zavod za šport Kranj
Partizanska 37, Kranj
1. 4. 2017 ob 8.00
Fakulteta za šport
Gortanova 22, Ljubljana
22. 4. 2017 ob 9.00
Zimski bazen Celje
Dečkova cesa 1, Celje
20. 5. 2017 ob 8.00
Fakulteta za šport
Gortanova 22, Ljubljana
3. 6. 2017 ob 9.00
Kopališče Žusterna
Koper
10. 6. 2017 ob 9.00
Kopališče Žusterna
Koper
17. 6. 2017 ob 9.00
Kopališče Žusterna
Koper
Program
Organizator
A1/A2
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61, Ljubljana
izpit in licenca
A1/A2
izpit in licenca
A1/A2
izpit in licenca
A1/A2
izpit in licenca
A1/A2
izpit in licenca
A1/A2
izpit in licenca
A1/A2
izpit in licenca
A1/A2/B/D
izpit in licenca
A1/A2/B/D
izpit in licenca
A1/A2/B/D
izpit in licenca
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61, Ljubljana
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61, Ljubljana
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61, Ljubljana
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61, Ljubljana
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61, Ljubljana
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61, Ljubljana
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61, Ljubljana
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61, Ljubljana
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61, Ljubljana
TRR za plačilo
SI 56 0110 0637 0191 114
obvezno sklic na številko
11 19127 7130066
SI 56 01100 6370 191114
obvezno sklic na številko
11 19127 7130066
SI 56 01100 6370 191114
obvezno sklic na številko
11 19127 7130066
SI 56 01100 6370 191114
obvezno sklic na številko
11 9127 7130066
SI 56 01100 6370 191114
obvezno sklic na številko
12 9127 7130066
SI 56 01100 6370 191114
obvezno sklic na številko
11 19127 7130066
SI 56 01100 6370 191114
obvezno sklic na številko
11 19127 7130066
SI 56 01100 6370 191114
obvezno sklic na številko
11 19127 7130066
SI 56 01100 6370 191114
obvezno sklic na številko
11 19127 7130066
SI 56 01100 6370 191114
obvezno sklic na številko
11 19127 7130066
PROGRAM C – DIVJE VODE
Datum, ura,* kraj
Program
Organizator
C
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61, Ljubljana
5. 4. 2017 ob 15.00
Kajakaški center Solkan
samo licenca
9. 4. 2017 ob 12.00
Kajakaški center Solkan
samo izpit
17. 5. 2017 ob 15.00
Kajakaški center Solkan
samo izpit
C
C
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61, Ljubljana
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova 61, Ljubljana
TRR za plačilo
01100-6370191114
obvezno sklic na št.
11 19127 7130066
01100-6370191114
obvezno sklic na št.
11 19127 7130066
01100-6370191114
obvezno sklic na št.
11 19127 7130066
*Kandidati praviloma najprej opravljajo teoretični del in šele nato praktične vaje v bazenu. Zaradi
zasedenosti bazena je lahko vrstni red tudi zamenjan. O tem bodo kandidati pravočasno obveščeni.
Preizkus usposobljenosti je po dogovoru in zaradi utemeljenih razlogov mogoče organizirati tudi drugje, če
predlagatelj zagotovi zadostno število kandidatov in ustrezne razmere za izvedbo.
Če je za posamezni termin prijavljenih manj kot pet kandidatov ali zaradi drugih utemeljenih razlogov,
uprava preizkus usposobljenosti odpove in kandidate prerazporedi na druge termine. Izjemoma lahko
razpiše tudi izredni izpitni rok za manj kandidatov.
Hkrati lahko v eni skupini opravlja preizkus usposobljenosti največ 24 kandidatov. Če je prijavljenih več
kandidatov, jih organizator glede na možnosti razdeli v več skupin ali pa jih prerazporedi na drug termin.
Pri tem se upošteva vrstni red prispelih prijav.