Diapozitiv 1

tako, da primarno steblo vodimo ob opori,
vse stranske poganjke, t.j. zalistnike, pa redno
odstranjujemo. Nove bujnejše sorte in tehnike
gojenja, ki omogočajo bujnejšo rast rastlin (npr.
hidroponsko gojenje, cepljenje na podlage z močnejšim
koreninskim sistemom…), dovoljujejo vzgojo rastlin z
dvema stebloma. S tem se vhodni stroški pridelave
zmanjšajo, saj za enako gostoto nasada potrebujemo za
polovico manj sadik.
Kristina UGRINOVIĆ in Mojca ŠKOF
MATERIAL IN METODE
neogrevan tunel, 2011, 2012 in 2013,
sorta Sweet Million, gojenje v skladu z
uveljavljeno agrotehniko
Različni načini vzgoje rastlin:
1S rastline z enim steblom - steblo vzgojeno iz
primarnega poganjka, vsi zalistniki redno
Zanimalo nas je, ali lahko sorte drobnoplodnega
odstranjeni
paradižnika, ki rastejo na svojih koreninah (niso cepljene)
2S-PZ rastline z dvema stebloma, eno steblo iz
primarnega poganjka, drugo iz zalistnika pod
in jih gojimo v zemlji, v slovenskih agroekoloških
prvim socvetjem na primarnem steblu
razmerah uspešno vzgajamo tudi z dvema stebloma
2S-ZZ rastline z dvema stebloma, obe stebli
ter kako različni načini vzgoje dveh stebel
vzgojeni iz zalistnikov, ki sta se razvila
vplivajo na razvoj rastlin ter na količino
po odstranitvi vrha primarnega
pridelka
in
njegovo
dinamiko
med
poganjka v fazi, ko so sadike
REZULTATI
sezono pobiranja.
imele razvita prva dva
prava lista
Sadike 2S-ZZ so kljub zgodnejši
setvi ob presajanju v razvoju nekoliko zaostajale za
sadikami 1S. Tudi začetek cvetenja posameznih socvetij je bil pri
rastlinah 2S-ZZ za nekaj dni kasnejši kot pri rastlinah 1S.
Pri rastlinah 2S-PZ je bilo primarno steblo po fazah razvoja enako rastlinam 1S.
Sekundarno steblo je v primerjavi s primarnim v razvoju zaostajalo za cca 2 tedna .
Pridelek t( ha)
0
2S-ZZ
20
10
Mesec /dekada
2S-ZZ
odpadni
tržni
20
10
2011
200
150
•
100
50
Načini vzgoje rastlin
2S-ZZ
1S
2S-ZZ
1S
2S-PZ
1S
0
odpadni
tržni
10/II
10/I
9/III
9/II
9/I
8/II
8/I
7/III
7/II
7/I
8/III
Z vzgojo na dveh steblih v
celotni sezoni obiranja lahko dosežemo
enake pridelke kot z vzgojo na enem steblu.
2013
2012
SKLEPI
Mesec /dekada
Pridelki po letih
250
Pridelek (t/ha)
10
0
0
Mesec /dekada
Slika 2: Tržni in
skupni pridelki v
letih 2011, 2012 in
2013 pri različnih
načinih vzgoje
rastlin
Pridelek ( t/ha)
10
30
1S
20
30
10/II
10/II
10/I
9/III
9/II
9/I
8/III
8/II
8/I
7/III
7/II
7/I
0
20
40
Slika 1: Pridelek po
dekadah v letih 2011,
2012 in 2013 pri različnih
načinih vzgoje rastlin
0
10/I
10
30
9/III
20
2S-PZ
9/II
30
40
2S-PZ
40
0
9/I
2S-PZ
Pr idelek ( t/ha)
Pr idelek ( t/ha)
50
odpadni sek. st.
odpadni prim. st.
tržni sek. st.
tržni prim. st.
10
8/III
0
20
8/II
10
1S
8/I
20
30
7/III
30
30
7/II
odpadni
tržni
40
Pridelek po dekadah 2013
Pridelek po dekadah 2012
7/I
40
1S
Pr idelek ( t/ha)
50
Pridelek ( t/ha)
Pr idelek ( t/ha)
Pridelek po dekadah 2011
•
•
Z rastlin z enim steblom smo pobrali za okoli
polovico plodov manj kot z rastlin z dvema
stebloma, ne glede na način vzgoje le-teh.
Pri sadikah 2S-PZ smo s sekundarnega
stebla pobrali manjše število plodov
kot s primarnega.
Pomembne razlike med načini vzgoje so pri:
pridelkih prvih obiranj - pri obeh načinih
vzgoje rastlin z dvema stebloma, smo ob prvih
pobiranjih pobrali manj kot pri rastlinah z enim
steblom,
številu potrebnih sadik in
začetni oskrbi rastlin – bolj zamudna vzgoja sadik
in začetno napeljevanje na oporo pri rastlinah z
dvema stebloma.
Potrebno je preveriti, ali višji stroški
vzgoje sadik in kasnejše oskrbe rastlin
ne presežejo prihranka zaradi
manjšega števila
sadik.
Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / www.kis.si / [email protected]
IZKUŠNJE Z ENO- IN DVOSTEBELNIMI RASTLINAMI
DROBNOPLODNEGA PARADIŽNIKA
Nedeterminantne sorte
PRI GOJENJU V TLEH
paradižnika tradicionalno vzgajamo