COM(2017)

Svet
Evropske unije
Bruselj, 22. februar 2017
(OR. en)
6590/17
ADD 1
ACP 14
PTOM 7
FIN 130
RELEX 164
SPREMNI DOPIS
Pošiljatelj:
za generalnega sekretarja Evropske komisije:
direktor Jordi AYET PUIGARNAU
Datum prejema:
Prejemnik:
21. februar 2017
generalni sekretar Sveta Evropske unije Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Št. dok. Kom.:
COM(2017) 84 final - Annex 1
Zadeva:
PRILOGA k POROČILU KOMISIJE SVETU o izvajanju finančne pomoči, ki
se čezmorskim državam in ozemljem zagotavlja v okviru 11. Evropskega
razvojnega sklada
Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2017) 84 final - Annex 1.
Priloga: COM(2017) 84 final - Annex 1
6590/17 ADD 1
fh
DG C 1
SL
EVROPSKA
KOMISIJA
Bruselj, 21.2.2017
COM(2017) 84 final
ANNEX 1
PRILOGA
k
POROČILU KOMISIJE SVETU
o izvajanju finančne pomoči, ki se čezmorskim državam in ozemljem zagotavlja v okviru
11. Evropskega razvojnega sklada
SL
SL
Priloga
1) Sklep Komisije, sprejet leta 2016
ČDO
Osrednje
področje
(v mio. EUR)
Trajnostni
turizem in
26,35
pomorska
povezljivost
Saint Pierre in Miquelon
Sprejeti Sklep
Komisije
C(2016) 5993 z
dne
27. septembra 2016
C(2016) 8490 z
dne 20. decembra
2016
C(2016) 8493 z
dne 20. decembra
2,45 Energija
2016
C(2016) 8291 z
dne
14,60 Izobraževanje
13. decembra 2016
Saba
3,55
Sint Eustatius
Otoki Turks in Caicos
Skupaj
Obnovljivi
viri energije
46,95
2) Razdelitev okvirnih dodelitev sredstev in predlagana osrednja področja za
teritorialne dodelitve v okviru 11. ERS – sklepi Komisije za sprejetje
a) Okvirne ozemeljske dodelitve sredstev v okviru 11. ERS
(v mio.
EUR)
ČDO
Predlagano osrednje področje
Angvila
14,05 Izobraževanje
Aruba
13,05 Izobraževanje
Bonaire
3,95 Socialni razvoj – mladi
Curaçao
16,95 Obnovljivi viri energije
Falklandski otoki
5,90 Povezljivost in dostopnost
Francoska Polinezija
29,95 Turizem
Montserrat
18,40 Trajnostna energija
Nova Kaledonija
29,80
Pitcairn
Sveta
Helena
območja
Zaposlovanje
vključevanje
in
poklicno
2,40 Turizem
in
pridružena
21,50 Povezljivost in dostopnost
2
Sint Maarten
Saint Pierre in Miquelon
Skupaj
7,00 Oskrba z vodo in higienizacija
19,60 Digitalni razvoj
182,55
b) Okvirne regionalne dodelitve sredstev v okviru 11. ERS
Regija
(v mio. EUR)
Predlagano osrednje področje
Karibi
40,00
Trajnostna energija in morska
biotska raznovrstnost
Pacifik
36,00
Podnebne spremembe in biotska
raznovrstnost
Indijski ocean
Tematski program
(vsi ČDO)
Opazovanje, upravljanje ter
4,00 ohranjanje kopenskega in morskega
ekosistema
Podnebne spremembe, vključno
16,00–18,00 z zmanjševanjem tveganja nesreč, in
trajnostna energija
Podporni ukrepi za
pridružitvena telesa ČDO
2–4,00
Skupaj
100,00
Tehnična pomoč pridružitvenim
telesom ČDO
3) Sklad za tehnično sodelovanje (TCF) v okviru 11. ERS
Sklad za tehnično
sodelovanje (TCF)
(v mio. EUR)
Opomba
V letih 2015–2016 so bili dodeljeni
3 milijoni EUR (TCF I).
Skupaj
8,50 (Do konca leta 2016 so bile
sklenjene pogodbe za 2,71 milijona
EUR.)
Sklep o pridružitvi ČDO določa skupne zneske, dodeljene za ozemeljske in regionalne
programe ter za tehnično pomoč.
Pri okvirni razdelitvi posameznih teritorialnih dodelitev sredstev se bo upoštevalo število
prebivalcev, višina bruto domačega proizvoda, raven prejšnjih dodelitev sredstev ERS in
omejitve zaradi geografske odročnosti, kot je navedeno v členu 9 sklepa o pridružitvi ČDO.
3
Okvirna razdelitev posameznih regionalnih dodelitev sredstev odraža potrebo po kritični masi
za zagotovitev učinka ter potrebo po spodbujanju sodelovanja med ČDO, najbolj oddaljenimi
regijami in državami AKP, pa tudi tretjimi državami, kot je poudarjeno v sklepu o pridružitvi
ČDO.
4