Splošni pogoji nagradne igre "S TurkishAirlines in Letalske.si v Miami"

Splošni pogoji nagradne igre "S TurkishAirlines in Letalske.si
v Miami"
Splošne določbe
NAVIGATIO d.o.o., Kočevarjeva 1, 8000 Novo Mesto, (v nadaljevanju organizator) prireja
nagradno igro z naslovom: “S TurkishAirlines in Letalske.si v Miami” (v nadaljevanju
nagradna igra).
Žrebanje nagrade bo 7. marca 2017.
Nagrajenec bo javno objavljen na facebook strani LETALSKE.SI in obveščen po elektronski
pošti.
Nagradna igra poteka v obdobju od 21. 02. 2017 (od 15.00) do vključno 7. 3. 2017 (do 15.00)
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme ta pravila in pogoje sodelovanja.
Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija organizatorja in širjenje baze Facebook oboževalcev ter epoštnih kontaktov.
Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let, ki
izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati
zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne
igre.
Pravne osebe ne morejo sodelovati v nagradni igri.
Način sodelovanja v nagradni igri
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila nagradnih iger in se strinja, da
bodo njegovi podatki (ime in priimek), če bo izžreban, objavljeni na Facebook strani
LETALSKE.SI, ter da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem
nagrade.
Žrebanje se opravi računalniško. Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni
mogoča. Tisti nagrajenec, ki v predpisanem roku ne pošlje podatkov, do nagrade naknadno
ni upravičen.
Nagrade in prevzem nagrad
Nagradni sklad vsebuje:
•
2 x povratna letalska karta Ljubljana - Miami
Nagrada se žreba 7. marca 2017.
Dobitnik nagradne igre bo prejel elektronsko pošto s strani TurkishAirlines INC., katera bo služila kot
dokazilo o dobitku
Točka odhoda mora biti letališče Jožeta Pučnika Ljubljana-Brnik
Letalske vozovnice morajo biti izdane znotraj treh mesecev po prejemu potrditvene elektronske
pošte
TurkishAirlines INC., ne prevzema nobene odgovornosti glede stroškov zavarovanja potovanja, viz ter
ostalih dokumentov zahtevanih za potovanje in vstop na območje države končne destinacije, ter
ostale morebitne stroške povezane s potovanjem.
Letaske vozovnice bodo izdane in veljavne za potovanje, glede na razpoložljivost prostih mest na letih
z izbranimi datumi. Potniki bodo o razpoložljivosti obveščeni na dan rezervacije.
Vozovnice so veljavne samo na letih družbe TurkishAirlines INC.
Vrednost vozovnice ni mogoče izplačati, po izdaji slednjih, pa so le te nepodalšljive, neprenosljive
Dobitnik letalske vozovnice je upravičen do standardne količine prtljage, ki je navedena na vozovnici,
po izdaji vozovnice pa itinerarja ter datumov slednjega ni mogoče spreminjati
S to vozovnico ni mogoče pridobivati milj v programu Miles&Smile ali v katerem koli drugem Star
Alliance partnerskem programu
Vozovnice so veljavne za potovanja, ki se pričnejo in končajo do 31.12.2017.
Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi,
vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Organizator nagradne igre vse
osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene
od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni, in jih ne sme
posredovati drugim fizičnim ali pravnim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe
nagradne igre.
Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s
ponudbo organizatorja. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli
prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene
neposrednega trženja.
Nagrajenec dovoljuje organizatorju nagradne igre in sponzorju glavnih nagrad objavo svojih
osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom
obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega, vsebine, ki
so žaljive, rasno ali kako drugače nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorjev iz
kakršnega koli drugega razloga neprimerne, umakne z zida Facebook strani LETALSKE.SI ter
sodelujočega, ki je vsebino objavil, izloči iz sodelovanja v nagradni igri in sodelovanja na
Facebook strani. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico,
da jo brez obvestila in obveznosti do avtorja, odstrani z zidu Facebook strani LETALSKE.SI in
izloči iz nagradne igre.
Sodelujoči je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju,
sponzorju glavnih nagrad ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi
vsebinami.
Organizator in sponzorji nagrad ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za: - (ne)delovanje
družabne spletne mreže Facebook, - vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook, (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, - nedelovanje spletne storitve, ki je
posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih
tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, - vsakršne posledice, ki bi jo
sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali
komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne
igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani LETALSKE.SI.
Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov
[email protected]
Novo Mesto, 21.2.2017