Marijin list, številka 9, 8. navadna nedelja

MARIJIN LIST
župnije Cirkovce
26. 2. 2017
LETO 14
ŠTEVILKA 9
8. navadna nedelja
IŠČITE NAJPREJ BOŽJE KRALJESTVO
Današnja Beseda v celoti meri na tisto, kar v kratkem lahko opredelimo kot
"odločitev za Boga". Kako razločno nam to pove Jezus sam: nihče ne more
služiti dvema gospodoma, ali bo namreč enega sovražil in drugega ljubil,
ali se bo držal enega in drugega zaničeval. Odločiš se torej lahko le za
eno: za Boga ali za mamona. Odločiti se za Boga, kaj to sploh pomeni? In
mamon, kaj je to? Aramejska beseda mamon označuje razkošje in
bogastvo. Hlapčevanje mamonu človeka tako prevzame, da za Boga
preprosto ni več prostora, ker dobrine tega sveta že same po sebi postanejo
smisel človekovega življenja. Pa nikar pri tem ne mislimo samo tiste, ki so
res bogataši. Tudi čisto navaden zemljan kaj lahko zapade v malikovanje
mamona. Spomnimo se obrabljene zgodbe o avtu, ki ga je treba "imeti, da
sosed postane zelen", pa številnih drugih reči, ki jih je treba "imeti" (tudi če
jih človek sploh ne rabi) in ki človeka čisto prevzamejo, do priprav na
Božič, ko nakupovanje, metla in krpa postanejo malik, ob katerem za Boga,
sploh ni več ne volje ne časa. Beseda nam želi povedati, da je odločitev za
Boga pravzaprav odločitev za osvobojenost od morečih skrbi vsakdana, ki
sicer človeku znova in znova kratijo spanec in razjedajo njegovo voljo. Če
upoštevamo, da božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč pravičnost, mir in
veselje, potem razumemo Gospoda, ki vabi: IŠČITE NAJPREJ BOŽJE
KRALJESTVO.
VIR: p. Metod
KAJ JE POSTNI ČAS?
Post je čas priprave na Veliko noč, ki je Jezusovo vstajenje od mrtvih in
središče krščanske vere.
Post se začne na pepelnično sredo (letos 1. marca) in traja do Velike noči.
POST = ČAS SPREOBRNJENJA
Čas 40 dni pomeni najprej 40-letno bivanje Izraelcev v puščavi med
izhodom iz suženjstva in vstopom v obljubljeno deželo(to se je zgodilo v 13.
stol. pred Kristusom).
Jezus pa to prenese v naše življenje s 40-dnevnim bivanjem v puščavi kot
prehod iz suženjstva greha v svobodo čistega življenja. To je pomen posta
pred Veliko nočjo.
Naš post je boj proti: - grehu (posameznim slabim dejanjem)
- grešnim nagnjenjem in
-''odrivanjem'' Boga iz našega življenja, ker ''ni časa''
in ''ni donosno'' (koristno)
Človek ob samem spoznanju greha ni sposoben trenutno prekiniti (ali je to
zelo redko) z grešnimi dejanji oz, navadami. V tem se mora vaditi,
''trenirati''. To imenujemo ''postni boj proti zlu'', ki se odvija na treh
področjih:
1. odpoved določenim jedem, odnos do sebe (to je
osnova
kontrole nad seboj)
2. spokornost, odnos do Boga (spoved, spokorna dejanja in molitev)
3. dobrodelnost, odnos do bližnjega
PEPELNICA – PRVI DAN POSTA
Duhovnik v obliki križa zaznamuje vernike s pepelom na čelo. To je
znamenje človeške krhkosti hkrati pa znamenje upanja in Božjega
usmiljenja. To imenujemo pepeljenje, kar duhovnik naredi
ob besedah: ''Spomni se človek, da si prah in da se v prah
povrneš '' ali ob besedah: ''Spreobrni se in veruj
Evangeliju''.
Molitev križevega pota je pridružitev Jezusovemu trpljenju
in je v postu posebej priporočeno.
POST… DA BI PREBUDILI ''LAKOTO'' PO BOGU IN NJEGOVI BESEDI:
Cilj posta je, da bi okusili veličino božje besede in v ubogih prepoznali
brate.
POSTNA POSTAVA Post in zdržek veže vse zdrave vernike, ki so
dopolnili 14 let (mlajši pa starosti primerno, vsekakor se lahko uvajajo).
- zdržek od mesa in mesnih jedi je odpoved mesu in mesnim jedem –
določen je za vse petke v postu;
- strogi post je odpoved hrani, ko se vernik
lahko le enkrat na dan do sitega najé.
Dneva strogega posta v letu sta dva:
pepelnica in veliki petek.
Bistvo posta ni v odpovedi mesnim ali drugim jedem, je pa lahko
pokazatelj, koliko smo gospodarji samih sebe, svojih želja in strasti.
(odpoved telefonu za določen čas, obisk bolnika, molitev za manj
priljubljene, križev pot…)
Moji (naši) sklepi: (v družini se o tem pogovorite in določite neke
sklepe, kar veste, da je v vašem okolju uresničljivo).
DOBRO JE SLIŠATI: Malo zgodovine naših prednikov, vikarjev
(župnikovih namestnikov) in župnikov v Cirkovcah, od začetka do danes:
Franc Černenšek: Župnik v Cirkovcah od 1897 do 1906. Rojen 1859 na
Ptujski Gori. Ljudje so ga v Cirkovcah zelo radi sprejeli. V kroniki leta
1838 piše, da so verniki že takrat izrazili željo po večji cerkvi. Zakristijo so
spremenili v stransko kapelo in s tem pridobili 30 sedežev. A to je še vedno
premalo. Če bi bil takrat nekdo, ki bi se zavzel za gradnjo nove cerkve, bi
zagotovo uspel. Saj kronist zapiše: »Verniki v Cirkovcah niso revni in so
za cerkev zelo darežljivi«.
Ko se je g. župnik Černenšek leta 1898, pri prvem velikonočnem
spraševanju obrnil k možem in jih vprašal: »Kaj mislite dragi možje, je
cerkev dovolj velika in primerna, da zmorejo verniki v njej pobožno in
zbrano moliti?« Enoglasno so odgovorili, »Ne!« Potem so možem vseh
vasi predstavili idejo o novi cerkvi in kot pove kronika, »…vsa čast vsem
Cirkovškim župljanom, naj bo tukaj za vedno zaznamovano,
niti enega nasprotnika ni bilo. Vsi so bili edini, da so
pripravljeni pomagati, da se nova župnijska cerkev sezida,
tako, da zvonik od stare ostane«.
Glavni mojster iz Celja, g. Ferdinand Gorogranc, je narisal
idejni načrt nove cerkve, priložil predračun gradnje, ki ga je
škofija potrdila. Uradno je ta načrt potrdil graški arhitekt J.
Pascher in dovoljenje je dala tudi civilna oblast.
Na poti na Ptujsko goro se v Cirkovcah ustavi g. škof M. Napotnik, kot
dokaz in spodbudo vernikom, »… začnite z gradnjo nove cerkve, sem z
vami in vas podpiram«. Ljudje so bili nad tem tako navdušeni, da so
postavili sedem (7) slavolokov in povsod ob cesti, kjer je hodil, zasadili
veje. Pridno so delali in po vseh vaseh pobirali denar. Ljudje so darovali po
svojih najboljših močeh in gradnja je hitro napredovala. Ni pa šlo čisto brez
težav, posebej še, ko so začeli graditi novo 5 – razredno šolo. (Vir: Župnijska
kronika)
OZNANILA:
DAN
NEDELJA
26. febr.
PONEDELJEK
27. febr.
TOREK
28. febr.
GODUJE
8. navadna ned.
SVETA MAŠA ZA:
7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Angelo Marčič obl., Janeza in starše
14.00 / Molitvena ura za vse farane in dobro župnije/
Lepo vabljeni!
Gabrijel ŽMB
7.30 za + Marijo Zafošnik, starše, sestre in brate
Hilarij, Radovan
7.30 za + starše Vuk obl., Franca in Marijo
SREDA
1. mar.
Pepelnica
/strogi post/
ČETRTEK
2. mar.
Neža, Agnes
7.30 za + Bineta Brgleza in obojne starše
/Molitvena ura za domovino/
18.00 za + Amalijo Košir 8. dan
18.00 za + Janeza Sagadina obl., Alojzijo, 2x starše in
Terezijo.
(Molitvena ura pred S.R.T. za duh. in red. poklice)
7.30 za nove duhovne in redovne poklice
18.00 za + Jožeta, vse Drevenškove in Jernejškove
I. PETEK
3. mar.
I. SOBOTA
4. mar.
NEDELJA
5. mar.
Kunigunda
Kazimir
1. postna ned.
18.00 za + Jožefa in Amalijo Lamberger
/Molitvena ura pred S.R.T., za družine/
7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Avgusta in Marijo Mohorko obl.
14.00 / Molitvena ura za vse farane in dobro župnije/
Lepo vabljeni!
OZNANILA
Dežurni ministrant:
MARČIČ SIMON
UMRLA JE:
Košir Amalija
Cirkovce 27,
Stara 84 let.
Naj počiva v miru!
Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01, Janko Strašek, žpk.; www.zupnija-cirkovce.si