Natisni - Statistični urad RS

Prva objava
24. februar 2017
končni podatki
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih januarja 2017 na mesečni in letni
ravni višje
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, januar 2017
Cene industrijskih proizvodov so se v januarju 2017 v primerjavi z decembrom 2016 zvišale za 0,6 %,
v primerjavi z januarjem 2016 pa za 1,3 %.
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v januarju 2017 za 0,6 % višje kot v prejšnjem mesecu
Cene proizvodov so se v januarju 2017 v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišale za 0,6 %, kar je najvišje
zvišanje po februarju 2011, ko so se cene zvišale za 1,1 %. Zvišale so se tako cene izvoznih proizvodov
kakor tudi cene proizvodov za prodajo na domačem trgu, prve za 0,8 %, druge za 0,4 %.
Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, so se na mesečni ravni
zvišale za 1,3 %, cene proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, pa za 0,5 %.
Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v januarju 2017 glede na
december 2016 zvišale cene surovin (za 0,7 %), cene proizvodov za široko porabo (prav tako za 0,7 %) in
cene proizvodov za investicije (za 0,4 %), medtem ko so se cene energentov znižale (za 0,2 %).
Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec izraziteje zvišale v proizvodnji drugih vozil in plovil (za
3,7 %), v proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov (za 3,6 %) ter v proizvodnji računalniških,
elektronskih in optičnih izdelkov (za 2,0 %).
Izraziteje znižale so se cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 3,3 %).
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v januarju 2017 za 1,3 % višje kot pred enim letom
Cene industrijskih proizvodov so se na letni ravni zvišale drugi mesec zapored, in sicer so se tokrat (od
januarja 2016 do januarja 2017) zvišale povprečno za 1,3 %. Pred tem smo šestnajst mesecev zapored
beležili negativne letne stopnje rasti cen. Zvišale so se tudi cene proizvodov, prodanih na tujih trgih (za 2,3
%) in cene proizvodov, prodanih na domačem trgu (za 0,2 %).
Cene proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, so se v enem letu zvišale za 3,9 %, cene
proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, pa za 1,5 %.
V januarju 2017 so se glede na januar 2016 najbolj zvišale cene v proizvodnji tekstilij (za 27,6 %) ter v
proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov (za 10,7 %), najbolj znižale pa cene v proizvodnji koksa in
naftnih derivatov (za 9,5 %).
Novo na portalu SI-STAT:
Podrobnejše podatke o indeksih cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih objavljamo na podatkovnem
portalu SI-STAT.
Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6525, natisnjeno 24. 4. 2017.
1/4
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6525, natisnjeno 24. 4. 2017.
2/4
Tabela 1: Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
I 2017 I 2017 I 2017
XII 2016 I 2016 Ø 2010
100,6
101,3
104,53
Surovine
100,7
101,3
106,06
Energenti
99,8
95,8
89,67
Proizvodi za investicije
100,4
100,3
103,87
Proizvodi za široko porabo
100,7
103,0
105,84
B Rudarstvo
100,3
100,7
99,00
C Predelovalne dejavnosti
100,6
101,5
105,55
D Oskrba z električno energijo
100,1
96,0
83,13
E Oskrba z vodo
100,7
99,1
121,12
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
I 2017 I 2017 I 2017
XII 2016 I 2016 Ø 2010
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem
trgu
100,4
100,2
102,75
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu
100,8
102,3
106,32
evrsko območje
100,5
101,5
105,09
zunaj evrsko območje
101,3
103,9
109,09
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Z januarjem 2017 smo v raziskovanju Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih izvedli nekatere
metodološke spremembe, kot so spremembe uteži, spremembe v seznamu proizvodov in poročevalskih
enot.
Uteži temeljijo na vrednostnih podatkih iz Letnega poročila industrije (IND-L) za leto 2015, preračunane na
cene iz decembra 2016.
Vzorec poročevalskih enot zajema 470 podjetij, ki mesečno sporočajo cene za 2455 proizvodov. Cene
proizvodov za prodajo na domačem trgu sporoča 395 podjetij, cene proizvodov za prodajo na tujih trgih pa
247 podjetij.
Podrobni podatki
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT; ta vam
omogoča, da podatke pregledujete na zelo enostaven način in si jih tudi izpišete v različnih formatih.
Registrirani uporabniki si tabele lahko shranite za poznejši pregled; lahko se tudi naročite na samodejno
obveščanje o posodobitvah podatkov.
Avtor/-ji: Boris Zavec
Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6525, natisnjeno 24. 4. 2017.
3/4
Naslednja objava: 21. 3. 2017
Statistični urad Republike Slovenije
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
Informacijsko središče:
telefon: (01) 241 64 04
faks: (01) 241 53 44
[email protected]
www.stat.si
© Statistični urad Republike Slovenije
Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira.
Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6525, natisnjeno 24. 4. 2017.
4/4