Natisni - Statistični urad RS

Elektronska objava
24. februar 2017
končni podatki
V 2016: nad 10.770.000 turističnih prenočitev (8 % več kot v 2015)
Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, december 2016
V turističnih nastanitvenih objektih smo v decembru 2016 zabeležili skoraj 598.000 turističnih
prenočitev, 7 % več kot v decembru 2015, v celem letu 2016 pa skoraj 10,8 milijona turističnih
prenočitev ali 8 % več kot v celem letu 2015 (domačih za 3 %, tujih za 10 % več).
Domači turisti ustvarili v 2016 za 3 %, tuji pa za 10 % več prenočitev kot v 2015
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v decembru 2016 zabeleženih več kot 252.000 prihodov turistov in
skoraj 598.000 njihovih prenočitev, to je za 8 % več prihodov in za 7 % več prenočitev kot v decembru 2015.
Prihodov in prenočitev domačih turistov je bilo za 7 % več, prihodov tujih turistov je bilo za 9 % več, njihovih
prenočitev pa za 7 % več kot v decembru 2015.
42 % turističnih prenočitev ustvarili v decembru 2016 domači turisti, največji del prenočitev tujih
turistov pa italijanski turisti
Domači turisti so v decembru 2016 ustvarili 42 % turističnih prenočitev v Sloveniji, tuji pa 58 %. Ključni trgi,
od koder so prihajali tuji turisti, ki so v decembru 2016 med tujimi turisti ustvarili največ prenočitev pri nas, so
bili Italija (skoraj 120.000 ali 34 %), Avstrija (13 %), Hrvaška (8 %), Nemčija (7 %), Srbija (4 %) in Združeno
kraljestvo (3 %).
Več turističnih prenočitev kot v decembru 2015 so v decembru 2016 ustvarili turisti iz večine ključnih trgov:
turisti iz Srbije (za 19 % več), Združenega kraljestva (za 13 % več), Hrvaške (za 11 % več), turisti iz Nemčije
(za 9 % več) in turisti iz Avstrije (za 7 % več). Čeprav so italijanski turisti ustvarili v decembru 2016 med
tujimi turisti največ prenočitev, pa je bilo število njihovih prenočitev približno enako kot v decembru 2015.
61 % vseh prenočitev v letu 2016 ustvarjenih v hotelih
V decembru 2016 je bilo turistom v različnih turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji skupaj na voljo več
kot 32.000 razpoložljivih enot (sob, apartmajev, hiš, koč, bungalovov, parcel za kampiranje, privezov za
plovila) z več kot 86.000 ležišči. V hotelih je bilo na voljo 47 % vseh turističnih ležišč (stalnih in pomožnih), v
kampih 11 %, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah pa 8 %. Stalna ležišča v hotelih so bila v povprečju
zasedena 41-odstotno, hotelske sobe pa 45-odstotno (neto zasedenost).
V hotelih skoraj 439.000 turističnih prenočitev, 6 % več kot v decembru 2015
V hotelih je bilo v decembru 2016 ustvarjenih skoraj 439.000 ali 73 % vseh prenočitev turistov, v
apartmajskih in počitniških naseljih 6 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah pa 4 % vseh prenočitev
turistov.
V zasebnih sobah, apartmajih, hišah se je število turističnih prenočitev glede na december 2015 povečalo za
22 %, v hotelih pa za 6 %. V apartmajskih in počitniških naseljih se je število turističnih prenočitev glede na
december 2015 zmanjšalo za 5 %.
57 % vseh turističnih prenočitev v decembru 2016 ustvarjenih v zdraviliških in gorskih občinah
Največ prenočitev turistov so v decembru 2016 zabeležile zdraviliške občine (37 % ali skoraj 222.000), za
njimi gorske občine (20 % ali skoraj 117.000), občina Ljubljana (15 % ali skoraj 89.000) in obmorske občine
(14 % ali več kot 83.000).
V vseh vrstah turističnih občin je bilo v decembru 2016 ustvarjenih več prenočitev turistov kot v decembru
2015: v občini Ljubljana za 19 %, v gorskih občinah za 10 %, v obmorskih občinah za 5 % ter v zdraviliških
občinah za 1 %.
Največ prenočitev (15 %) je bilo ustvarjenih v občini Ljubljana. Sledile so občine Piran (10 %), Brežice (7 %),
Bled in Moravske Toplice (v vsaki 6 % vseh prenočitev) in Kranjska Gora (5 %).
Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6520, natisnjeno 24. 4. 2017.
1/4
V celem letu 2016 skoraj 10,8 milijona prenočitev turistov
V letu 2016 smo v nastanitvenih objektih z vsaj 10 stalnimi ležišči zabeležili skoraj 4,2 milijona prihodov
turistov, kar je za 9 % več kot v prejšnjem letu (domačih za 5 %, tujih za 11 % več). Ti turisti so skupaj
ustvarili skoraj 10.773.000 prenočitev ali za 8 % več kot v letu 2015 (domači za 3 %, tuji za 10 % več).
Več podatkov na podatkovnem portalu SI-STAT
Podrobnejši mesečni podatki o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo
na podatkovnem portalu SI-STAT.
Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6520, natisnjeno 24. 4. 2017.
2/4
Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Prenočitve tujih turistov z najpomembnejših turističnih trgov, Slovenija, december 2016
Vir: SURS
Grafikon 3: Turistična ležišča po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, december 2016
Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6520, natisnjeno 24. 4. 2017.
3/4
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, december 20161)
XII 2016 I–XII 2016
število
XII 2016 I–XII 2016
I–XII 2016
XII 2015 I–XII 2015
indeks
%
252.296
4.170.353
108,2
109,4
100
91.469
1.251.917
106,6
105,1
30
160.827
2.918.436
109,1
111,4
70
597.654 10.772.951
107,2
107,6
100
domači
249.099
3.749.471
107,0
102,8
35
tuji
348.555
7.023.480
107,4
110,3
65
Prihodi turistov – skupaj
domači
tuji
Prenočitve turistov – skupaj
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
V mesečnih podatkih niso zajeti nekateri turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči v
naslednjih vrstah nastanitvenih objektov: zasebne sobe, apartmaji in hiše, prenočišča, turistične kmetije z
nastanitvijo ter delavski počitniški domovi in apartmaji.
Priponke
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov po državah, od koder turisti prihajajo, Slovenija, december 2016
- končni podatki, 45kB
Tabela 2: Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija,
december 2016 – končni podatki, 45kB
Podrobni podatki
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT; ta vam
omogoča, da podatke pregledujete na zelo enostaven način in si jih tudi izpišete v različnih formatih.
Registrirani uporabniki si tabele lahko shranite za poznejši pregled; lahko se tudi naročite na samodejno
obveščanje o posodobitvah podatkov.
Avtor/-ji: Matija Prijatelj, Marko Vovko
Naslednja objava: 24. 3. 2017
Statistični urad Republike Slovenije
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
Informacijsko središče:
telefon: (01) 241 64 04
faks: (01) 241 53 44
[email protected]
www.stat.si
© Statistični urad Republike Slovenije
Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira.
Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6520, natisnjeno 24. 4. 2017.
4/4