Dovoljeno gradivo in pripomočki

PREDMATURITETNI PREIZKUS 3. predmet
NEMŠČINA
Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik ter slovar.
Kandidat dobi dva ocenjevalna obrazca.
ANGLEŠČINA
Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik, ter
enojezični in dvojezični slovar.
Kandidat dobi dva ocenjevalna obrazca.
MATEMATIKA
Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik,svinčnik,
radirko, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in
možnosti
simbolnega
računanja,
šestilo,
trikotnik
(geotrikotnik), ravnilo, kotomer in trigonir. ter enojezični in
dvojezični slovar.
Kandidat dobi dva konceptna lista in ocenjevalni obrazec.
Petar Kos
tajnik ŠMK za POM