Delamaris

Aleksander Debevec, direktor Delamaris Kal d.o.o.
24.2.2017
Delamaris Kal osnovni podatki
Podjetje:
Delamaris Kal d.o.o.
(proizvodnja, vet. št. SI165)
Delamaris d.o.o.
(prodaja & marketing)
Zaposlenih: 90
Tradicija izdelkov:od 1879
vizija: okusni in naravni izdelki brez konzervansov
Certifikati: IFS, MSC, FDA (USA), GOST (RUSIJA)
Spletna str: www.delamaris.eu
Poslovni objekt leta 2014
Lokacija Delamaris Kal
Gradnja nove
tovarne se je
zaključila
konec maja
2014.
Konec leta
2014 pa je
Delamaris Kal
d.o.o. pričel z
opravljanjem
proizvodne
dejavnosti.
Lokacija Delamaris Kal d.o.o.:
Kal 1, SI-6257 PIVKA, SLOVENIA, EU.
Pomen gradnje novega objekta za proizvodnjo rib
1. Projekt je vzoren primer povezovanja in sodelovanja na gospodarskem področju.
2. Objekt omogoča nadaljevanje 135 letne slovenske tradicije proizvodnje ribjih izdelkov.
3. 7.200 m2 velik objekt odpira možnosti novih delovnih mest.
4. S proizvodnimi kapacitetami 100.000 konzerv/ dan omogoča večanje proizvodnje.
5. Sodobni prostori zagotavljajo dobre delovne pogoje za zaposlene.
6. Sodobni procesi v slovenski prostor prinašajo in postavljajo višje standarde.
7. Je ena večjih gospodarskimi investicij v regiji.
8. Proizvodnja je usmerjena k potrebam sodobnega potrošnika, ki posega po zdravih, že
pripravljenih jedeh brez konzervansov in aditivov.
Faze gradnje:
Viri financiranja:
40%
4.212.614,63 eur
• Lastna udeležba ( krediti in obrnjen. davčna obveznost)
60%
3.500.000,00 eur
• Javna sredstva
100%
• Skupaj
7.712.614,63 eur
Stroški naložbe:
razdelitev vrednosti po
posameznih namenih v
EUR
Novogradnja
po obračunu
Skupaj
od tega
sredstva EU
(Evropski sklad za
ribištvo) in
Republika Slovenija
6.738.000,00
3.170.000,00
Oprema
702.000,00
330.000,00
Nepriznani stroški
272.614,63
Skupaj
7.712.614,63
3.500.000,00
Učinki investicije:
1. Površina obrata na katerem se opravlja dejavnost je za cca 6-7 krat manjša od
obstoječih regionalnih tovrstnih tovarn, kar pomeni manjše stroške vzdrževanja.
Bližina skladiščnih prostorov pomeni kratke poti in posledično manjše
manipulativne stroške znotraj procesa.
2. Znižanje splošnih stroškov na enoto proizvoda.
3. Povečanje obsega in kakovosti proizvodnje.
4. Doseganje boljših finančnih rezultatov.
5. Posodobitev tehnoloških postopkov.
6. Razvoj novih izdelkov.
Učinki v številkah
Čisti prihodki od prodaje konzerviranih rib
2014 - 12.208.945,69
2015 - 12.200.639,31
2016 - 13.138.321,14
Število proizvedenih konzerv v kosih
2014 - 16.061.657
2015 - 17.717.984
2016 - 18.278.532
Prodaja Delamaris – po trgih
Ribe z zelenjavo
Ribje solate
Fileti
Sardine
Tune in solate Inčuni
Delamaris tako kot nekoč tudi danes ponuja povsem naravne izdelke brez
aditivov (t.j. konzervansov, ojačevalcev okusa, barvil itd.), ki so prilagojeni
okusu in prehranskim navadam sodobnega potrošnika. Vsi ribji proizvodi
(razen lososove paštete) so brez glutena in predstavljajo bogat naravni vir
kalcija in omega 3 maščobnih kislin.
Paštete