המקרקעין בספרי בקשה למחיקת צו הריסה - עיריית תל-אביב

‫בית משפט לעניינים מקומיים‬
‫בתל‪-‬אביב – יפו‬
‫תיק ‪______________________ :‬‬
‫תאריך‪______________________ :‬‬
‫המבקש ‪ /‬ים‪:‬‬
‫‪ .1‬שם‪ __________________________ :‬ת‪.‬ז‪___________________ .‬‬
‫כתובת‪ _________________________________________ :‬טלפון‪___________________ :‬‬
‫‪ .2‬שם‪ __________________________ :‬ת‪.‬ז ____________________‬
‫כתובת‪ __________________________________________ :‬טלפון‪__________________ :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫ע"י השרות המשפטי של עיריית תל‪-‬אביב‪-‬יפו‬
‫המחלקה הפלילית‬
‫דרך מנחם בגין ‪ 125‬קומה ‪25‬‬
‫מגדל היובל‬
‫טל'‪ ,03-7242311 :‬פקס‪03-5217304 :‬‬
‫המשיבה‪:‬‬
‫בקשה למחיקת צו הריסה בספרי המקרקעין‬
‫‪.1‬‬
‫אני‪/‬ו בעל ‪/‬י הנכס (דירת מגורים) ברחוב _____________________________‬
‫בתל‪-‬אביב‪-‬יפו גוש _____________ חלקה ______________ (להלן‪" :‬הנכס")‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביום _____________ ניתן בבית משפט זה‪ ,‬בתיק פלילי מס' ______________‬
‫בגין בניה ללא היתר (להלן‪" :‬הצו")‬
‫‪.3‬‬
‫מצ"ב אישור ממח' פיקוח על הבניה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לאור האמור לעיל מתבקש כב' בית‪-‬המשפט להורות לרשם המקרקעין למחוק את הצו‬
‫שנרשם על הנכס‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מן הדין ומן הצדק להעתק לבקשה‬
‫לוט‪ :‬נסח מקור ספר מקרקעין‬
‫______________________‬
‫המבקש ‪ /‬ים‬