פרופסור דייויד רודרמן מחקר העת החדשה המוקדמת

The Nirit and Michael Shaoul Fund
for Visiting Scholars and Fellows
‫הקרן למדענים אורחים‬
‫ע"ש נירית ומיכאל שאול‬
‫פרופסור דייויד רודרמן‬
‫פרופסור ע"ש ג'וזף מיירהוף להיסטוריה יהודית מודרנית‬
‫ ארה"ב‬,‫ פנסילבניה‬,‫ פילדלפיה‬,‫ אוניברסיטת פנסילבניה‬,‫המחלקה להיסטוריה‬
Professor David B. Ruderman
Joseph Meyerhoff Professor of Modern Jewish History
Department of History, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA
Lecture | ‫הרצאה‬
‫מחקר העת החדשה המוקדמת – מצב עכשווי ומבט אישי‬
The Lecture will be held on Thursday,
16 March 2017, at 16:15,
In Room 202, Victor and Adrea Carter Building,
Tel-Aviv University, Ramat-Aviv
,‫ההרצאה תתקיים ביום חמישי‬
,16:15 ‫ בשעה‬,2017 ‫ במרץ‬16
,‫ בניין ויקטור ואדריאה קרטר‬,202 ‫בחדר‬
‫אביב‬-‫ רמת‬,‫אביב‬-‫אוניברסיטת תל‬
Light refreshments will be served at 16:00 before the lecture | ‫ לפני ההרצאה‬16:00 ‫כיבוד קל יוגש בשעה‬
Lecture | ‫הרצאה‬
‫במסגרת סדנה בשיתוף החברה ההיסטורית הישראלית‬
in the framework of a workshop with the participation of the Historical Society of Israel
‫ יהודים‬:‫העת החדשה המוקדמת‬
The workshop will be held on Sunday,
19 March 2017, Starting at 9:00,
In Room 203, Victor and Adrea Carter Building,
Tel Aviv University, Ramat-Aviv
,‫הסדנה תתקיים ביום ראשון‬
,9:00 ‫ החל משעה‬,2017 ‫ במרץ‬19
,‫ בניין ויקטור ואדריאה קרטר‬,203 ‫בחדר‬
‫אביב‬-‫ רמת‬,‫אביב‬-‫אוניברסיטת תל‬
Mortimer and Raymond Sackler Institute of Advanced Studies
http://www.tau.ac.il/institutes/advanced/