תכניה - אגודת האקטוארים בישראל

Accredited as a Full Member
of the International Actuarial Association
‫הביטוח של המחר‬
!‫מתחיל היום‬
(‫אגודת האקטוארים בישראל )ע"ר‬
The Israel Association Of Actuaries
Tomorrow’s Insurance
Begins Today!
)‫יום עיון מקצועי של אגודת האקטוארים בישראל (ע״ר‬
Actuarial Conference
Tomorrow’s insurance – begins today!
Monday 5 December, 2016 Venue: Dan Panorama Hotel, Tel Aviv
Registration and Breakfast - ‫הרשמה וארוחת בוקר‬
‫ נשיאת אגודת האקטוארים בישראל‬,‫ נעמה חשמונאי‬:‫ברכות‬
Naama Hashmonai, President
‫ מנכ"ל איגוד חברות הביטוח בישראל‬,‫ד"ר גיא רוטקופף‬
Dr Guy Rotkopf, CEO, The Israel Insurance Association
The Agent- A Prevention Expert (Hebrew)
)‫אליעוז רבין (דבר פשוט‬
The State of Innovation - and how it affects the DNA of the industry
James York (“Worry and Peace”)
Break - ‫הפסקה‬
Solvency II - Experience from introduction and transitional measures
Dr. Clemens Frey (Actuary (DAV), CERA, Partner, PwC Germany)
Solvency II ‫ יישום‬:‫דיון בפאנל‬
EY ,‫ שותף‬,‫ אקטואר‬,‫ עמנואל ברזק‬:‫מנחה‬
:‫משתתפים‬
Dr. Clemens Frey, Actuary (DAV), CERA, Partner, PwC Germany
Aleksey Vilensky, Actuarial Student, Senior Consultant, PwC Germany
‫ סגנית בכירה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר‬,‫מגי בראום‬
‫ כלל חברה לביטוח בע"מ‬,‫ מנהלת סיכונים ראשית‬,‫ משנה למנכ"ל‬,‫הילה קונפורטי‬
‫ מנורה מבטחים ביטוח בע"מ‬,‫ משנה למנכ"ל‬,‫ אקטואר ראשי‬,‫און‬-‫דן בר‬
‫ מגדל חברה לביטוח בע"מ‬,‫ מנהל החטיבה הפיננסית‬,‫ משנה למנכ"ל‬,‫ערן צ'רנינסקי‬
Panel discussion on applying Solvency II – Hebrew with simultaneous
translation
08:15
09:00
Lunch - ‫ארוחת צהריים‬
13:00
14:00
Pricing cyber risks: challenges and solutions
Simon Dejung (SCOR)
‫טכנולוגיה בביטוח והגנת הפרטיות במידע – תועלות ואתגרים‬
Insurance technology and information privacy – benefits and challenges
(Hebrew)
‫עו"ד פיני עזריה‬
The actuary of the future
Amit Parmar (Guy Carpenter)
Break - ‫הפסקה‬
Technology trends and the role of actuaries
Patrice Cohen (Munich Re)
Insurance of the future!
Chaim Coutts (LightBulb)
Audience discussion - ‫דיון בהשתתפות הקהל‬
End - ‫סיום‬
09:15
10:00
11:00
11:30
12:15
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30