זוחלים - גבעות חורבת נכס

‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫שם‬
‫זעמן שחור‬
‫זעמן מטבעות‬
‫נחש זיתני‬
‫שנונית עינונית‬
‫חומט פסים‬
‫זיקית‬
‫קמטן‬
‫חומט פסים‬
‫נחושית עינונית‬
‫מניפנית מצויה‬
‫צב‬