אוהבים את הידברות `עונג שבת`?

‫הידברות‬
‫עונג שבת‬
‫עלון שבועי לקירוב לבבות | ערוץ ‪ 97‬בכבלים ובלווין‬
‫העלון מוקדש לזיווג הגון וכל הישועות שירי ודנה בנות אסתר‬
‫לברכה והצלחה וכל הישועות עדי בת יוכבד ורדה | לע"נ פונגדה בן טורי‬
‫לע"נ אסתר שיכה בת זורייה | לע"נ מטילדה בת רבקה‬
‫להקדשת העלון חייגו‪073-2221388 :‬‬
‫פרשת משפטים | גליון ‪ | 288‬כ"ט שבט תשע"ז‬
‫לתגובות‪[email protected] :‬‬
‫זמן כניסת ויציאת שבת‬
‫להפצת העלון ‪073-2221388 -‬‬
‫כניסת‬
‫השבת‬
‫מוצאי‬
‫שבת‬
‫מוצ”ש‬
‫ר”ת‬
‫ירושלים ‪16:57‬‬
‫תל אביב ‪17:13‬‬
‫חיפה ‪17:05‬‬
‫באר שבע ‪17:15‬‬
‫‪18:10‬‬
‫‪18:11‬‬
‫‪18:10‬‬
‫‪18:12‬‬
‫‪18:50‬‬
‫‪18:47‬‬
‫‪18:48‬‬
‫‪18:50‬‬
‫‪www.hidabroot.org‬‬
‫בחסות‬
‫יקבי ירושלים‬
‫המפתח להבנת התורה‬
‫כל בר דעת מבין שהתורה שבכתב ללא התורה שבעל‪-‬פה היא כספר חתום שאינו מובן‪.‬‬
‫אז מדוע היא לא נכתבה?‬
‫ל‬
‫ראש ארגון הידברות ‪ -‬הרב זמיר כהן‬
‫העלון טעון גניזה | נא להימנע מקריאת המודעות הפרסומיות בשבת‬
‫אחר המעמד ההיסטורי של קבלת התורה‪ ,‬ממשיכה‬
‫התורה ומלמדת בפרשתנו הלכות ומצוות רבות נוספות‪.‬‬
‫ומדייק רש"י מהאות ו' של המילה "ואלה המשפטים"‪,‬‬
‫שאין לנתק בין הלכות אלו למעמד הר סיני‪ ,‬וכמו שעשרת‬
‫הדיברות ניתנו בסיני – כך גם כל שאר ההלכות ודקדוקי הדינים‬
‫נתנו באותו מעמד‪ ,‬ויש להתייחס אליהם בדיוק באותה החשיבות‬
‫לה זכו עשרת הדיברות‪.‬‬
‫בתוך כך נציין שיש המודעים היטב למקורה השמיימי‬
‫של התורה‪ ,‬אך נבוכים לא פעם במה שנוגע לפרטי‬
‫הלכות כל מצוה אותם קיבלנו בתורה שבעל פה‪ :‬כתוב‬
‫בתורה שיש להניח תפילין על היד ועל הראש‪ ,‬אבל פרטי‬
‫הלכות תפילין אינם מופיעים בתורה שבכתב‪ .‬האם כתוב‬
‫היכן שהוא בתורה שבכתב שמשה קיבל בסיני גם הסבר‬
‫מפורט בעל פה? ומדוע לא מופיעים כל הפרטים בתורה‬
‫שבכתב?‬
‫ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה‪ֲ :‬עלֵ ה ֵאלַ י ָה ָהרָ ה וֶ ְהיֵ ה‬
‫נאמר בסוף הפרשה‪" :‬וַ ּי ֶ‬
‫ָׁשם‪ ,‬וְ ֶא ְּתנָ ה לְ ָך ֶאת לֻ חֹת ָה ֶאבֶ ן‪ ,‬וְ ַהּתֹורָ ה‪ ,‬וְ ַה ִּמ ְצוָ ה" (שמות כד‪ ,‬יב)‪.‬‬
‫"לוחות האבן" ‪ -‬אלו עשרת הדברות‪ .‬ומה הן השתיים הנוספות‬
‫שבישר הקב"ה למשה שייתן לו בסיני? כתב הרמב"ם בהקדמתו‬
‫לספרו 'משנה תורה'‪" :‬כל המצות שניתנו לו למשה בסיני בפירושן‬
‫ניתנו‪ .‬שנאמר 'ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה'‪.‬‬
‫'תורה' ‪ -‬זו תורה שבכתב‪' ,‬והמצוה' ‪ -‬זו פירושה‪ .‬וציוונו לעשות‬
‫התורה על פי המצוה‪ .‬ומצוה זו היא הנקראת תורה שבעל פה"‪.‬‬
‫ואכן‪ ,‬לאחר שירד משה מההר‪ ,‬סיפר לישראל על שהייתו בהר‬
‫ארבעים יום וארבעים לילה‪ .‬שהרי לקחת את הלוחות הכתובות‬
‫באצבע אלוקים ולרדת‪ ,‬וכפי שיש הסבורים בטעות שרק לוחות‬
‫קיבל משה בסיני‪ ,‬את זאת אפשר לעשות בדקות ספורות‪ ,‬ומה‬
‫שאל את הרב‬
‫עשה שם כל אותם הימים? הנה דבריו לישראל‪" :‬וְ א ִֹתי ִצּוָ ה ה'‬
‫ּבָ ֵעת ַה ִהוא לְ לַ ֵּמד ֶא ְתכֶ ם ֻח ִּקים ִּומ ְׁש ָּפ ִטים" (דברים ד‪ ,‬יד)‪ .‬אלו הן‬
‫כל פרטי המצוות שבתורה שבעל פה שלמד בסיני כדי ללמד את‬
‫ישראל‪.‬‬
‫גם ההיגיון מחייב את נתינת התורה שבע"פ ביחד עם התורה‬
‫שבכתב‪ .‬שהרי לא יתכן שיצווה ה' לקשור על היד מבלי לבאר מה‬
‫בדיוק לקשור ובמה לקשור והיכן לקשור על היד‪ .‬ואכן‪ ,‬אילולי‬
‫התורה שבעל פה‪ ,‬לא היינו יודעים ש"עין תחת עין"‪ ,‬הכוונה‬
‫לתשלום ממון תמורת העין‪ ,‬ומהו ביאור "ֹלא ִת ְקרַ ב"‬
‫(ויקרא יח‪ ,‬יט) האם הכוונה לאיסור עמידה בסמוך? ומהי‬
‫הגדרת מלאכה בשבת? וכהנה כל המצוות‪.‬‬
‫אם כך‪ ,‬מדוע לא נכתבה התורה שבעל פה? כמה טעמים‬
‫לדבר‪.‬‬
‫הטעם הפשוט הוא‪ ,‬שכך הדברים מועברים בייתר דיוק‪,‬‬
‫והסיכוי לטעויות קטן‪ .‬הבסיס כתוב בקצרה לבל יישכח‬
‫הנושא‪ ,‬והפירוט המבאר ומרחיב מועבר על פה‪.‬‬
‫טעם שני‪ ,‬דברים כתובים‪ ,‬מגיעים לכל מקום ולכל‬
‫אדם‪ .‬ביקש הקב"ה לשמר את הבנת הכתוב כראוי אצל בניו בלבד‪,‬‬
‫אשר יידעו כיצד ולמי להעביר את אשר קיבלו‪ ,‬מבלי שהתוכן‬
‫יזלוג ויגיע אל אומות העולם‪ .‬לפיכך נתן להם את ביאור הדברים‬
‫על פה בלבד‪.‬‬
‫ועוד ביקש הקדוש ברוך הוא לאפשר לכל יהודי להיות בעצמו‬
‫"ספר תורה חי"‪ .‬שהרי התורה שבכתב כתובה על יריעת קלף‪,‬‬
‫וזהו ספר התורה‪ .‬אבל התורה שבעל פה כתובה על לוח לבו של‬
‫היהודי‪ ,‬וכך ביד כל יהודי להיות בעצמו בבחינת ספר תורה חי!‬
‫אשרי הזוכה להיצמד להוראות היוצר בתורתו הקדושה‪ ,‬וכפי‬
‫שקיבלנו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה‪ ,‬מנהל הוא את מעשיו‬
‫דיבורו ומחשבותיו על פי החכמה האלוקית‪ ,‬ובכך חי הוא חיים‬
‫נכונים לטוב לו הן בעולם הזה והן בעולם הבא‪ .‬שבת שלום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הרב יצ‬
‫כל עצ חק פנגר‬
‫תך ימלא‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫חיים ולדר‬
‫המחילה‬
‫הרבנית‬
‫י‬
‫מי ירמיגימה מזרחי‬
‫ש‬
‫בחסרונך?‬
‫מאת הרב אברהם יוסף‪ ,‬רב העיר חולון‬
‫לעתים אני צריך להיכנס‬
‫לשירותים ומיד לאחר מכן להתחיל‬
‫סעודה עם לחם‪ ,‬כמה פעמים ליטול‬
‫ידיים‪ ,‬ומתי לברך את ברכת 'אשר‬
‫יצר'?‬
‫נטיל ידיים היא לסעודה או לאחר‬
‫שינת הלילה‪ .‬וכשם שהנטילה בבוקר‬
‫פוטרת גם את עשיית צרכיו‪ ,‬ופעם‬
‫אחת עולה לו לכאן ולכאן‪ ,‬כך גם‬
‫לפני הסעודה שעשה צרכיו‪ ,‬נוטל ידיו‬
‫פעם אחת‪ ,‬מברך 'על נטילת ידיים'‬
‫ומנגב‪ ,‬ומיד מברך 'אשר יצר' ואח"כ‬
‫'המוציא'‪ .‬והמחמיר‪ ,‬רוחץ ידיו ללא‬
‫כלי מהברז‪ ,‬מנגב ידיו ואח"כ מברך‬
‫אשר יצר‪ ,‬ושוב נוטל ידיו בכלי‪ ,‬מברך‬
‫'על נטיל ידיים' ומנגב‪.‬‬
‫מה צריך לאכול בסעודה רביעית?‬
‫המחמירים מכינים תבשיל מיוחד‬
‫עבור סעודה רביעית‪ .‬ומעיקר הדין די‬
‫באכילת כזית פת‪.‬‬
‫ביום‬
‫שני הקרוב‬
‫לחץ‬
‫ילדים‬
‫עבודה‬
‫בית‬
‫נקיון‬
‫השינוי אצלך מתחיל‪...‬‬
‫פרטים בגב העלון‬
‫היהודי החושב‬
‫האם 'אמני חושים' מסוגלים‬
‫לקרוא מחשבות?‬
‫מאת דניאל בלס‬
‫על קוסמים הטוענים שבכוחם להפנט אנשים ולקרוא את מחשבותיהם‬
‫עוזי שואל‪" :‬שלום‪ .‬רציתי לשאול מה דעתך על‬
‫אמני חושים? ידוע שמאחורי קסמים מסתתרים‬
‫סודות כמו זריזות ידיים‪ ,‬מגנטים נסתרים וכו'‪ ,‬אך‬
‫יחד עם זאת נתקלתי באמני חושים שגם יודעים‬
‫לקרוא מחשבות של אדם שהם לא מכירים כלל‪,‬‬
‫ולגלות מספר או שם שהאדם חושב עליו‪ ,‬או אפילו‬
‫להפנט אנשים‪ .‬האם הדבר אמיתי או שמדובר‬
‫בשקרים וטריקים? וגם מה דעתך על טלקינזיס ‪-‬‬
‫האם באמת ישנם אנשים שמסוגלים להזיז חפצים‬
‫בכח המחשבה? תודה מראש"‪.‬‬
‫***‬
‫שלום וברכה עוזי‪ ,‬ותודה על שאלתך‪.‬‬
‫אמני חושים טוענים שבכוחם לקרוא מחשבות‪,‬‬
‫ואפילו לשלוט על מעשיהם של אנשים על ידי‬
‫כוחות היפנוטיים שרק הם לבדם יודעים‪ .‬סרטי‬
‫הווידאו שקוסמים אלה מנפיקים מרשימים ביותר‪,‬‬
‫ומציגים יכולות על‪-‬אנושיות של ממש‪ .‬אך כאשר‬
‫על סדר היום‬
‫מנהג 'זכר למחצית השקל'‪:‬‬
‫למה‪ ,‬כמה ואיך?‬
‫מאת הרב שי עמר‬
‫"באחד באדר משמיעין על השקלים"‪ ,‬נכתב‬
‫במשנה‪ .‬מדובר בציווי התורה לתת מחצית השקל‬
‫לצורך קניית קרבנות התמיד שהקריבו בבית‬
‫המקדש בכל יום‪ .‬לדאבון לב‪ ,‬כיום אין לנו בית‬
‫המקדש‪ ,‬ונוהגים לתת סכום זה למטרות חסד‬
‫ולימוד תורה‪ ,‬אך נזהרים לומר שהוא 'זכר' למחצית‬
‫השקל‪ ,‬ולא מחצית השקל ממש שלא יהיה הכסף‬
‫הקדש‪ .‬ונהגו גם נשים לתת 'זכר למחצית השקל'‪.‬‬
‫זמן הנתינה‪ :‬נהגו להפריש את המעות החל‬
‫מראש חודש אדר‪ ,‬ולפחות ישתדל לתת קודם‬
‫קריאת המגילה‪ ,‬כמו שדרשו חז"ל (מגילה יג ע"ב)‪:‬‬
‫בריאות תקוה‬
‫שלום בית‬
‫שפע שמחה משפחה‬
‫זיווג פרנסה ילדים‬
‫חיים חברים‬
‫אהבה‬
‫להודות תמיד על מה שיש!‬
‫ביררתי לעומק את הנושא‪ ,‬גיליתי להפתעתי‬
‫שהקוסמים המפורסמים ביותר בתחום "אמנות‬
‫החושים" הם למעשה נוכלים וזייפנים אשר‬
‫משתמשים בשחקנים בתשלום ומביימים את‬
‫כשרונם‪.‬‬
‫אמן החושים המפורסם ביותר הוא דרן בראון‪,‬‬
‫אשר טוען ליכולות פסיכולוגיות מופלאות של‬
‫היפנוט וקריאת מחשבות‪ ,‬אך למעשה משתמש‬
‫בעריכה ובימוי בצורה מתוחכמת‪ .‬בהופעותיו‬
‫השונות נמצאו אותם שחקנים מופיעים ועולים‬
‫לבמה באירועים שונים שערך‪ .‬באחד מסרטוניו‪,‬‬
‫מראה דרן בראון כיצד ביכולתו ללכת על זכוכיות‬
‫שבורות באמצעות כוחו הפסיכולוגי "לעצור‬
‫כאב ודימום"‪ ,‬אך למעשה השתמש בשברי סוכר‬
‫מוצקים שרק נראו כמו זכוכיות‪.‬‬
‫קשה לי להגדיר קוסמים מסוג זה בשם אחר‬
‫מלבד נוכלים‪ ,‬כאשר הם טוענים ליכולות שאין‬
‫להם‪ ,‬ומטעים בני אדם להאמין שהשיגו כוחות‬
‫על‪-‬אנושיים‪.‬‬
‫באמצעות הבעות פנים מרשימות ותנועות ידיים‬
‫מוזרות משכנע הקוסם את צופיו שהוא מהפנט‬
‫אנשים‪ ,‬כשבפועל הוא משתמש בטריקים רגילים‬
‫לגמרי ולא בהיפנוט‪ .‬באחת מהופעותיו הושיב‬
‫הקוסם מספר אנשים על כיסאות‪ ,‬וב"כח המחשבה"‬
‫גרם להם לזנק מהכיסאות כרצונו כאילו הלם בהם‬
‫ברק‪ .‬אך מה שלא ידעו‪ ,‬שהקוסם השתמש בחוט‬
‫חשמלי זעיר שנקשר על גבי כל אחד מהכיסאות‪,‬‬
‫והוא שחישמל את היושב בלחיצת כפתור‪.‬‬
‫היפנוזה‪ ,‬בשונה ממה שרוב האנשים חושבים‪,‬‬
‫אינה כלי לשליטה באדם אחר‪ ,‬כי אם דרך‬
‫פסיכולוגית להשגת מודעות גבוהה יותר‪ ,‬בה יכול‬
‫האדם להבין את עצמו טוב יותר‪ .‬אך מהפנטים‬
‫אינם יכולים לגרום לאנשים לעשות או לומר‬
‫משהו בניגוד לרצונם‪ .‬כדי להראות שליטה באנשים‬
‫על ידי היפנוט‪ ,‬הקוסמים משתמשים בשחקנים‬
‫שיעשו כדבריהם על הבמה‪.‬‬
‫שיטה נוספת שקוסמי‪-‬רחוב משתמשים בה‪,‬‬
‫היא צילום חוזר ונשנה של אותו טריק בפני אנשים‬
‫שונים מן הרחוב‪ ,‬עד שהטריק מצליח‪ ,‬לעתים‬
‫אפילו במקרה‪ .‬באמצעות עריכת וידאו הם בוחרים‬
‫באופן סלקטיבי רק את הטריקים שהצליחו‪ ,‬תוך‬
‫השמטה של כל עשרות (או מאות) הצילומים‬
‫הכושלים‪ .‬כך מסוגל "אמן חושים" להראות סרט‬
‫שבו הוא קורא מחשבות או מבלבל אדם אקראי‬
‫מהרחוב‪ ,‬וזאת לאחר שנכשל בעשרות פעמים‬
‫אחרות‪ .‬אולם ברוב המקרים מדובר בשחקנים‬
‫שחותמים על חוזה סודיות‪.‬‬
‫המשך בעמוד ‪>>5‬‬
‫"גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם‪ ,‬שעתיד‬
‫המן לשקול שקלים על ישראל‪ ,‬לפיכך הקדים‬
‫הקב"ה את שקלי ישראל לשקליו"‪.‬‬
‫וכשחל פורים במוצאי שבת כמו השנה (תשע"ז)‪,‬‬
‫ייתן הכסף ביום תענית אסתר שחל ביום חמישי‬
‫לפני שמתפללים תפילת מנחה‪.‬‬
‫גיל הנתינה‪ :‬מגיל עשרים שנה‪ ,‬יתנו 'זכר‬
‫למחצית השקל'‪ .‬ויש שכתבו שטוב להחמיר ולתת‬
‫כבר מגיל שלוש עשרה‪ .‬וטוב לתת גם עבור ילדיו‬
‫הקטנים‪ ,‬מפני שאף הם היו באותו נס שה' הצילנו‬
‫מגזירת המן הרשע‪.‬‬
‫הסכום‪ :‬מטבע של 'מחצית השקל' הוא ‪ 9‬גרם‬
‫כסף טהור‪ ,‬לפי מחיר הכסף הגולמי מדי שנה‬
‫בשנה‪ ,‬ובכל שנה יבררו אצל הרבנים המוסמכים‬
‫מהו המחיר של זכר למחצית השקל באותה שנה‪.‬‬
‫והרוצה לתת יותר מהסכום הנדרש‪ ,‬רשאי לתת‬
‫כמתנת ידו‪ ,‬ומאידך‪ ,‬מי שמצבו הכלכלי קשה‪ ,‬די‬
‫שיתרום מטבע של חצי שקל (‪ 50‬אגורות) המצוי‬
‫כיום‪.‬‬
‫מעשר כספים‪ :‬אין לתת מעות של 'זכר מחצית‬
‫השקל' ממעשר כספים‪ .‬אולם אם כשהתחיל לתת‬
‫אני‬
‫מודה‬
‫המפתחות בידיים שלי!‬
‫התודה פותחת שערי שמיים‬
‫את המעשר או החומש‪ ,‬אמר שנוהג כן 'בלי נדר'‪,‬‬
‫ועתה מצבו הכלכלי קצת קשה‪ ,‬רשאי לתת ממעות‬
‫אלו‪.‬‬
‫נתינת הכסף‪ :‬נותנים את הכסף למוסדות‬
‫של תורה שמגדלים בהם תלמידי חכמים‪ ,‬שזה‬
‫מהווה כתחליף לקרבנות שהיו מכפרים על עם‬
‫ישראל בזמן בית המקדש‪ .‬ואמרו חז"ל (מגילה‬
‫ג) "גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת הקרבנות"‪.‬‬
‫במדרש מסופר על רבן יוחנן בן זכאי‪ ,‬שהיה מהלך‬
‫בירושלים ורבי יהושע תלמידו היה מהלך אחריו‪,‬‬
‫וראו את בית המקדש חרב‪ ,‬אמר רבי יהושע‪ :‬אוי‬
‫לנו על בית המקדש שהוא חרב‪ ,‬שבו היו מתכפרים‬
‫עוונותינו‪ .‬אמר לו רבן יוחנן בן זכאי‪ :‬בני‪ ,‬אל ירע‬
‫בעיניך‪ ,‬יש לנו כפרה אחרת שהיא כמותה‪ ,‬והיא‬
‫תלמוד תורה וגמילות חסדים‪ ,‬שנאמר "כי חסד‬
‫חפצתי ולא זבח‪ ,‬ודעת אלוקים (=תורה) מעולות"‪.‬‬
‫וכל המשתדל להיות עושה ומעשה בהרמת קרן‬
‫התורה ולומדיה‪ ,‬יזכה לראות בהרמת קרן ישראל‪.‬‬
‫להזמנת הרצאות של הרב בתחומים שונים‪:‬‬
‫‪ 073-2221290‬לשאלות נוספות‪054-8448909 :‬‬
‫יקירה‪ ,‬הזמיני אחת ממרצות הידברות‬
‫לערב שכולו תודה והודיה‬
‫שירה ריקודים והפרשת חלה‬
‫שאת וחברותיך לא תשכחו במהרה‬
‫התודה מתחילה בחיוג שלך‪:‬‬
‫‪073-2221290‬‬
‫איכות חיים‬
‫כל עצתך ימלא‬
‫מאת הרב יצחק פנגר‬
‫כשאדם חפץ מאד בדבר מה‪ ,‬ומחשבתו דבוקה מאד בעניין מסוים‪ ,‬ה' יתברך‬
‫מסייע לו ונותן לו אפשרות להוציא את רצונו לפועל‬
‫במחשבתו של אדם טמון הרצון הקובע גורלות‪.‬‬
‫חז"ל אמרו במסכת מכות (י ע"ב)‪" :‬בדרך שאדם‬
‫רוצה לילך בה מוליכין אותו‪ ".‬מן השמיים מוליכים‬
‫את האדם בדרך שבה הוא רוצה ללכת‪.‬‬
‫הדברים אמורים הן לגבי הרצון לעשיית טוב והן‬
‫לגבי רצון להרע‪ ,‬כפי שנאמר (שבת קד ע"א)‪" :‬בא‬
‫ליטמא פותחין לו‪ ,‬בא ליטהר מסייעים אותו"‪.‬‬
‫יש אנשים‪ ,‬שתמיד חשים מקופחים וממורמרים‪.‬‬
‫לא משנה מה יעשו להם או עבורם‪ ,‬הם לא ייתנו‬
‫לעצמם ליהנות ולחוש שמחה‪ .‬מה פשר התופעה‬
‫המשונה הזאת?‬
‫אחת הסיבות נעוצה באופן הפעילות של מוח‬
‫האדם‪ .‬המוח דואג שלא תהיה סתירה בין המציאות‬
‫בחוץ לבין ההרגשה הפנימית של האדם‪ .‬אם‬
‫אדם חש תחושה שלילית בתוכו‪ ,‬והוא מתוסכל‬
‫וזועף‪ ,‬הוא לא ייתן לדברים טובים לקרות לו‪ ,‬כדי‬
‫שהמציאות החיצונית תסתדר לו עם ההרגשה‬
‫הפנימית המזופתת שלו‪ .‬אם בכל זאת יתרחשו‬
‫מצבים חיוביים ומשמחים‪ ,‬הוא יהיה חייב לפרש‬
‫אותם באופן שלילי‪ ,‬ולמצוא את החסרונות‪ ,‬כדי‬
‫לאשר את העובדה שלא טוב לו‪.‬‬
‫בואו נהיה מודעים לסכנה הזו‪ ,‬שבה האדם‬
‫הורס לעצמו‪ .‬בואו ניתן לעצמנו את האפשרות‬
‫וההזדמנות לראות את הטוב ולשמוח‪ ,‬ותמיד‬
‫לנסות לשפר ולהתקדם‪.‬‬
‫במדרש ויקרא רבה (פי"ב פיסקה א') מסופר על‬
‫אדם‪ ,‬שהיה מכור לטיפה המרה‪ .‬כדי להשיג יין‪,‬‬
‫הוא בזבז את כל הכסף שבביתו‪ .‬כשתם הכסף‪ ,‬הוא‬
‫החל למכור את כלי ביתו‪ ,‬וקנה יין בכסף שקיבל‬
‫עבורם‪ .‬אמרו בניו זה לזה‪" :‬אבא לא ישאיר לנו‬
‫כל רכוש לירושה"‪ ...‬מה עשו? השקוהו ביין עד‬
‫שהשתכר‪ ,‬ואז הוציאוהו מחוץ לעיר‪ ,‬והניחוהו‬
‫בבית הקברות‪ .‬הם סברו‪ ,‬שכאשר יתפכח‬
‫משכרותו‪ ,‬ויראה היכן הוא נמצא‪ ,‬יזכור את יום‬
‫מותו‪ ,‬וישיב אל לבו להיגמל מאותה הנהגה רעה‪.‬‬
‫באותו זמן עברו ליד בית הקברות סוחרי יין‬
‫עם סחורתם‪ .‬כאשר היו בשער בית העלמין‪ ,‬נודע‬
‫להם שבעיר מתחוללת מהומה‪ ,‬כי חיילי המלך‬
‫הגיעו לחטוף אנשים ומזון לצורכי הצבא‪ .‬חששו‬
‫הסוחרים‪ ,‬שמא ייקחו מהם את יינם‪ .‬עמדו ופרקו‬
‫את מטענם בתוך בית הקברות‪ ,‬והלכו לראות מהו‬
‫הקול הנשמע מן העיר‪ .‬חלף זמן מה‪ ,‬והשיכור‬
‫התעורר משנתו‪ .‬הדבר הראשון שראה‪ ,‬בעת שפקח‬
‫הנישואין‬
‫סוד‬
‫מאת הרב זמיר כהן‬
‫את עיניו‪ ,‬היה חבית יין המונחת ליד ראשו‪ .‬הוא‬
‫פתח את פיו‪ ,‬ושתה בצמא‪ ,‬ללא שום הגבלה‪ .‬במשך‬
‫שלושה ימים שתה להנאתו‪ ,‬והתגולל בשכרות‬
‫מופלגת‪ .‬לאחר שלושה ימים‪ ,‬אמרו הבנים זה לזה‪:‬‬
‫"נלך ונראה מה עושה אבינו"‪ .‬הלכו לבית הקברות‪,‬‬
‫ומצאו חבית של יין צמודה לפיו‪ ...‬אמרו לו‪" :‬גם‬
‫כאן לא עזב אותך בוראך‪ ,‬אלא מילא את רצונך‪,‬‬
‫וסיפק לך יין למלא תאוותך"‪ .‬מיד החליטו לדאוג‬
‫לו ליין כפי רצונו‪ ,‬וקבעו ביניהם תורנות לספק לו‬
‫את היין בכל יום ויום‪.‬‬
‫ודאי מדרש זה לא בא לספק התר להרגל‬
‫המגונה של שתייה לשוכרה‪ ,‬אלא בא ללמד על‬
‫אודות היכולת האדירה של כוח המחשבה והרצון‬
‫של האדם‪ .‬כשאדם חפץ מאד בדבר מה‪ ,‬ומחשבתו‬
‫דבוקה מאד בעניין מסוים‪ ,‬ה' יתברך מסייע לו‬
‫ונותן לו אפשרות להוציא את רצונו לפועל‪.‬‬
‫לעתים‪ ,‬מסופק רצונו של האדם גם בדרכים בלתי‬
‫שגרתיות‪ ,‬כמו ע"י חבית של יין בבית הקברות‪.‬‬
‫פסיפס – כלים מעשיים ותובנות להצלחה‬
‫בחיי הנישואין‪ .‬לשדרג ולהעצים את חיי‬
‫הזוגיות ולהפוך כל מערכת זוגית – לחוויה!‬
‫לרכישת ספרי הרב פנגר חייגו להידברות שופס‪:‬‬
‫‪073-222-12-50‬‬
‫ביקורת בין בני הזוג‬
‫אין זוג ללא חילוקי דעות ביניהם‪ ,‬לכן חשוב לדעת כיצד ניתן להעיר בצורה‬
‫מכבדת וראויה‬
‫"מוֶ ת וְ ַחּיִ ים ‪ּ -‬בְ יַ ד‬
‫החכם באדם הכריז ואמר‪ָ :‬‬
‫לָ ׁשֹון!" (משלי יח‪ ,‬כא)‪ .‬לא ביד היד האוחזת באקדח‬
‫ נתון המוות‪ ,‬ולא ביד היד האוחזת בתרופת פלא‬‫ נתונים החיים‪ .‬אלא שניהם ‪ -‬ביד הלשון‪.‬‬‫אדם המשתמש בלשונו באופן נכון‪ :‬מחמיא‬
‫כראוי בזמן‪ ,‬מעודד‪ ,‬משתתף בצער הזולת‪ ,‬ומנסח‬
‫ביקורת באופן מושכל‪ ,‬יוצר סביבו אווירה נעימה‪,‬‬
‫וממילא חייו וחיי סובביו טובים ומאושרים‪ .‬אולם‪,‬‬
‫המשתמש בלשונו לעוקצנות ולביקורת חסרת‬
‫גבולות‪ ,‬ומאידך נמנע מלהחמיא ומלהביע דברי‬
‫נחמה ועידוד‪ ,‬לשון זו תוביל אותו לחיים מרים‬
‫כמוות‪.‬‬
‫יסוד זה נכון לא רק בתקשורת שבין בני הזוג‪,‬‬
‫אלא בכל תקשורת בין אנושית‪ :‬בין הורים לילדים‪,‬‬
‫בין עובד למעביד‪ ,‬בין שכנים‪ ,‬ואפילו בין שניים‬
‫שלא הכירו זה את זה עד היום‪ .‬אולם בין בני זוג‪,‬‬
‫משקלה של הלשון גדול מכולם‪.‬‬
‫אם נבדוק בעומק את שהתרחש בקרב הזוגות‬
‫שהגיעו למצב הנורא של גירושין‪ ,‬מה גרם לרובם‬
‫להתגרש? התשובה המפתיעה תהיה‪ :‬הלשון! אם‬
‫השימוש בלשון היה נכון‪ ,‬ברוב המקרים לא הייתה‬
‫מתפתחת ההתדרדרות במגוון המסלולים שהובילו‬
‫לגט הכואב‪.‬‬
‫על פי טבע הבריאה‪ ,‬חייבים להיות חילוקי דעות‬
‫בין שני בני אדם‪ ,‬שהרי "כשם שאין פרצופיהם‬
‫שווים כך אין דעתם שווה" (תנחומא‪ ,‬פנחס‪ ,‬פרשה י)‪,‬‬
‫אולם יש לדעת כיצד למתוח ביקורת כאשר הדעות‬
‫חלוקות וצד אחד חש פגוע‪.‬‬
‫הכלל הגדול בביקורת הוא‪ :‬להעביר מסר אודות‬
‫מה שמפריע‪ ,‬מבלי לבזות ולהשפיל‪ ,‬ומבלי להצית‬
‫תבערה‪ .‬וכפי שנפרט להלן‪.‬‬
‫באותה מידה יש לדעת כיצד לנהל ויכוח‪ .‬על‬
‫בני הזוג לזכור בעת שמתעוררת מתיחות ביניהם‪,‬‬
‫שאפילו במלחמות בין מדינות ישנה אמנה בין‬
‫לאומית כיצד מנהלים מלחמה‪ .‬קל וחומר בין שני‬
‫צדדים אוהבים‪ ,‬ולא באויבים‪ .‬בין בני זוג שבחרו‬
‫לחיות יחד בהרמוניה זוגית‪ ,‬ולא באיבה הדדית‪.‬‬
‫ובסך הכל מדובר בויכוח‪ ,‬לא במלחמה‪.‬‬
‫התנהלות בני הזוג צריכה להיות מתוך מכובדות‬
‫עצמית גם בעת ויכוח‪ ,‬ולא כאותם שכלפי אחרים‬
‫נראים מכובדים ומתנהגים במכובדות גם בעת‬
‫חילוקי דעות עם מכריהם‪ ,‬ואילו בבית‪ ,‬בינם בין‬
‫עצמם‪ ,‬התנהגותם ירודה בטון קולני וצעקני‪,‬‬
‫בדיבור בוטה ולעגני‪ ,‬ובגישה הדדית מזלזלת‪.‬‬
‫רבותינו ז"ל למדו מהכהן הגדול שהיה נכנס אל‬
‫הקודש עם שבעים ושנים פעמונים‪ ,‬משום דרך‬
‫ארץ‪ ,‬כדי להכריז על ביאתו קודם כניסתו‪ ,‬שלא‬
‫יכנס האדם לביתו בפתאומיות‪.‬‬
‫ולכאורה‪ ,‬איך אפשר ללמוד מהנהגת בית‪-‬‬
‫המקדש לביתו הפרטי של האדם? אותה שאלה‬
‫עומדת בעניין השולחן שהאדם סועד עליו‪ ,‬וחז"ל‬
‫אוהבים את הידברות ‘עונג שבת’?‬
‫יוצרים קשר‬
‫מדמים אותו למזבח שבבית המקדש (ברכות נה ע"א)‪.‬‬
‫והדבר אינו מובן לכאורה‪ ,‬מה פשר הדמיון ביניהם?‬
‫אולם רואים בדברי חז״ל שהתייחסותם לבית‬
‫היא כאל בית‪-‬המקדש‪ ,‬ולשולחן כאל מזבח‪ ,‬וזאת‬
‫משום שהם ז"ל ראו את העולם במבט האמיתי‪,‬‬
‫וראו את המשמעות הרוחנית הקיימת בביתו של‬
‫כל יהודי ובשולחנו‪ .‬הבית שבו חי היהודי ועובד את‬
‫ה' הוא בבחינת בית המקדש שבו עם ישראל עבד‬
‫את ה'‪ ,‬והשולחן עליו אוכל היהודי את מזונו לעכלו‬
‫בגופו למען יהיה לו כוח לעבודת ה'‪ ,‬הוא בבחינת‬
‫המזבח המעכל את בשר הזבח בבית המקדש‪.‬‬
‫ומעתה‪ ,‬ישאל הבעל את עצמו והאשה את‬
‫עצמה‪" :‬אילו הייתי עכשיו בבית המקדש או אפילו‬
‫בבית כנסת‪ ,‬האם הייתי מגביה את קולי ואומר‬
‫את כל ה"פנינים" העולים בדעתי בעת ויכוח? והרי‬
‫ביתי – בית המקדש הוא!"‬
‫ובפרט כשיש ילדים בבית המעתיקים כל פרט‬
‫בהתנהגות הורית‪ .‬על ההורה לחוש ליד ילדיו‬
‫כאורח בעת סעודת החתונה‪ ,‬כאשר המצלמה‬
‫מופנית אל עבר שולחנו‪ .‬עד כמה הוא נזהר בהבעת‬
‫פניו‪ ,‬בטון ותוכן דיבורו‪ ,‬ואפילו בצורת אכילתו‪.‬‬
‫בשבוע הבא נביא אי"ה עצות מעשיות במתיחת‬
‫ביקורת בין בני זוג‪.‬‬
‫מתוך ספרו החדש של הרב זמיר כהן‪:‬‬
‫המדריך המלא לנישואין מאושרים‪ ,‬לרכישה‬
‫חייגו להידברות שופס‪073-222-12-50 :‬‬
‫ש‬
‫ליח בדרך אליכם עד הבית‬
‫א‬
‫תם מחלקים היכן שתרצו‬
‫הירשמו עכשיו וקבלו עלונים לחלוקה עם שליח עד פתח הבית!‬
‫חייגו עכשיו > ‪073-2221388‬‬
‫ההפצה כרוכה בהשתתפות סמלית ‪ .‬מוכר להחזר מס לפי סעיף ‪. 46‬‬
‫עריכה‪ :‬צוריאל גביזון ‪ .‬עריכה גרפית‪ :‬שני מויאל ‪ .‬ניהול תוכן‪ :‬דודו כהן ‪ .‬הפצה ולוגיסטיקה‪ :‬טליה זכריה ואסתר שמיר‬
‫ניתן לשלם מכספי תרומות מעשרות‬
‫ועשרות יהודים יזכו‬
‫ל”עונג שבת” רק בזכותך!‬
‫סיפורים מהחיים‬
‫חיים ולדר‬
‫המחילה‬
‫לאחר שנים רבות בהן גדלה עם אימה‪ ,‬מבקשת‬
‫נערה לדעת את זהות אביה‪ .‬התגלית הופכת עליה‬
‫את עולמה וגורמת לה להצטער על השאלה‪ ...‬ואם‬
‫זה לא מספיק‪ ,‬לפתע האב מופיע מחדש‪ ,‬וכל עולמה‬
‫מתהפך‪ ...‬כיום‪ ,‬כסבתא‪ ,‬היא מספרת האם המהפך‬
‫היה לטובה או לרעה‪...‬‬
‫ח‬
‫יי נחלקים‬
‫למספר חלקים‪ .‬את שנות‬
‫ילדותי הראשונות אני זוכרת כשנים של שפע‬
‫וטוב‪ .‬אמנם הזיכרון אינו דומיננטי‪ ,‬כי הייתי ילדה‬
‫קטנה ממש‪ ,‬אך בכל זאת בזיכרוני רצות תמונות‬
‫של טיולים‪ ,‬בגדים‪ ,‬מתנות‪ ,‬חו"ל‪ ,‬אבא שמשחק‬
‫אתי‪ .‬ילדות מאושרת‪.‬‬
‫הכול נקטע בגיל שש‪ .‬הוריי התגרשו‪ .‬איני זוכרת‬
‫כלום מכל זה‪ ,‬אלא שפתאום עברנו לבית קטן‪,‬‬
‫לשכונה פשוטה‪ ,‬אין נסיעות ואין טיולים‪ ,‬ובמקום‬
‫אושר ושמחה ‪ -‬דלות ועצב‪.‬‬
‫אני זוכרת את אמי משתנה‪ ,‬מתכנסת בעצמה‪,‬‬
‫מתקשה לטפל אפילו בי‪.‬‬
‫ואבא פשוט נעלם‪.‬‬
‫הייתי שואלת את אמא איפה אבא‪ ,‬והיא הייתה‬
‫מגיבה בכעס ומבקשת ממני שלא להזכירו עוד‪ .‬עד‬
‫היום איני מבינה כיצד התגברתי על זה‪.‬‬
‫מכאן ואילך התחילה מסכת חיים לא פשוטה‪.‬‬
‫בת יחידה עם אם מדוכאת ונרגנת‪ .‬אין אבא בשטח‬
‫ואין כסף באזור‪.‬‬
‫***‬
‫בגיל ‪ 12-13‬התחלתי לשאול את אמא מי זה‬
‫אבא שלי ולאן הוא נעלם‪ .‬היא לא הסכימה לענות‬
‫לי‪ ,‬ובכל פעם שהזכרתי אותו היא הגיבה בכעס‬
‫נורא‪" :‬זה לא העניין שלך"‪ ,‬הייתה אומרת‪" ,‬ושלא‬
‫תעלי את הנושא הזה"‪.‬‬
‫התגובה הזו השהתה לתקופת מה את‬
‫התעניינותי‪ ,‬אך לאחר שנה שנתיים החלטתי‬
‫לענות על התשובה בעצמי‪.‬‬
‫התחלתי לחטט בארונות ובמגירות‪ ,‬מהר מאד‬
‫הגעתי לתמונות של אבי ואמי‪ ,‬ולאחר מכן לשמו‪.‬‬
‫ברגע שידעתי את שמו‪ ,‬התחלתי לברר איפה הוא‬
‫מתגורר‪ ,‬אם בכלל‪ .‬לא ידעתי אם הוא חי או מת‪,‬‬
‫אך דווקא בשל תגובותיה הכעוסות של אמי הנחתי‬
‫שהוא חי‪ .‬הרי יש גבול כמה ניתן לכעוס על אדם‬
‫מת‪ ,‬ואמא שלי עברה את הגבול הזה‪.‬‬
‫איכשהו השגתי את מספר הטלפון שלו ביישוב‬
‫בצפון הארץ‪ ,‬והתקשרתי בלי להתבלבל‪.‬‬
‫מישהו ענה לי‪ ,‬ומיד ניתקתי‪.‬‬
‫כמו נערה טיפשה בת ‪ ,15‬לא עשיתי זאת פעם‬
‫אחת‪ .‬התברר שהתקשרתי וניתקתי לא פחות ממאה‬
‫וחמישים‬
‫פעם בתוך‬
‫שבוע‪.‬‬
‫איך התברר?‬
‫אמא שלי התפרצה לחדרי בזעם שכמותו לא‬
‫ראיתי ואמרה‪" :‬את רוצה לסבך אותנו? למה‬
‫התקשרת לאבא שלך?"‬
‫"איך את יודעת שהתקשרתי?"‬
‫"איך אני יודעת? כי סיבכת אותי‪ ,‬הוא חושב‬
‫שאני זו שהטרדתי אותו‪ .‬הוא לא מאמין לי שאת‬
‫התקשרת! אינך מבינה שאסור להסתבך אתו?"‬
‫התחלתי לבכות בכי תמרורים‪" .‬מנין אדע‬
‫שאסור להסתבך אתו‪ ,‬אם אפילו לא סיפרת לי‬
‫שהוא חי‪ ,‬איפה הוא גר ואם יש לו עוד ילדים?‬
‫בכלל לא אכפת לי להסתבך אתו‪ ,‬הוא אבא שלי‬
‫ואני אשאל אותו למה הוא עזב אותי"‪.‬‬
‫"את לא תעשי את זה"‪ ,‬צעקה אמי‪" .‬למה‪ ,‬כי אז‬
‫אני אסתבך אתך???" היא היכתה אותי‪ ,‬מה שלא‬
‫עשתה מעולם‪" .‬לעולם לא תדברי כך לאמא שלך‪,‬‬
‫את שומעת? את לא יודעת כלום‪ ,‬וכשתגדלי ‪-‬‬
‫תדעי"‪.‬‬
‫היא השאירה אותי לבד עם מחשבותיי‪.‬‬
‫***‬
‫למחרת ניגשתי אליה ואמרתי בשקט‪" :‬אמא‪,‬‬
‫אני מבקשת סליחה על חוצפתי אתמול‪ ,‬אך אני‬
‫מתחננת שתספרי לי על אבא שלי‪ .‬אני מרגישה‬
‫שלא אוכל למנוע את עצמי מלנסוע אליו הביתה‪,‬‬
‫לדפוק בדלת ולשאול למה הוא עזב אותי‪ ,‬אני הבת‬
‫שלו‪ .‬אני לא פוחדת להסתבך אתו יותר משאני‬
‫מסובכת ממילא"‪.‬‬
‫אמא חשבה קצת ואמרה‪ ,‬בסדר אני אספר לך‬
‫וזה על אחריותך"‪ ,‬הזהירה‪.‬‬
‫ואז החלה לספר לי בזהירות‪ ,‬שאבא שלי הוא‬
‫לא אדם רגיל‪ .‬היא לא ידעה איך לומר את זה‪ ,‬לכן‬
‫השתמשה במילים‪" :‬הוא בן אדם שלא הולך עם‬
‫החוק‪ ,‬יש לו כל מיני עניינים עם המשטרה‪ ,‬הוא‬
‫עושה דברים שאסור לעשות‪ ,‬ויש הרבה אנשים‬
‫שפוחדים מפניו"‪.‬‬
‫"את מתכוונת שאבא הוא פושע?" שאלתי‪.‬‬
‫"כן"‪ ,‬אמרה‪.‬‬
‫"הוא‪ ...‬גנב?" שאלתי‪.‬‬
‫"כן‪ ...‬לא‪ ...‬לא רק‪ ...‬הוא הרבה יותר מסתם גנב‪,‬‬
‫הוא מנהיג של פושעים‪ .‬את לא חייבת לדעת את‬
‫זה‪ ,‬חבל שאת מתעניינת‪ ,‬אבל אבא שלך הוא‬
‫פושע מאד מאד גדול"‪.‬‬
‫"אז איך הוא בבית?" שאלתי‪" ,‬פושעים‬
‫נמצאים בבית סוהר‪ ,‬לא?"‬
‫אמי חייכה חיוך עצוב‪" .‬כשתגדלי תביני‪,‬‬
‫שבכלא נמצאים הפושעים הקטנים‪ .‬המנהיגים‬
‫שלהם יושבים בבית ונותנים פקודות בשקט‬
‫בשקט‪ ,‬אפילו בלי מילים‪ .‬אין חוק שאוסר על‬
‫קריצות וסימנים באצבע‪ ,‬ולכן לא תופסים אותם‪,‬‬
‫ומסתפקים במרדף אחרי החיילים שלהם‪ ,‬אבל‬
‫כולם יודעים מי עומד מאחורי המעשים הקשים"‪.‬‬
‫לא היה לי קל לשמוע זאת‪ .‬אמי צדקה‪ .‬המידע‬
‫הזה הוביל אותי לימים קשים מאד שעברו עליי‪.‬‬
‫מילדה רגילה ורגועה פתאום נאלצתי להתרגל לכך‬
‫שיש לי אבא פושע גדול‪ ,‬משום מה הוא התנתק‬
‫ממני ומאמי ולא מוכן אפילו לשמוע עליי‪ ,‬אני‬
‫ענייה‪ ,‬אין לי עתיד וגם העבר לא משהו‪ .‬לאן אני‬
‫יכולה להתקדם עם חיים שכאלה?‬
‫***‬
‫חלפו עוד מספר שנים‪ ,‬ובמהלכן שמעתי את‬
‫שמו של אבי מכלי התקשורת‪ .‬בביתנו היו רק‬
‫עיתונים תורניים שאינם מדווחים על מעשי פשע‬
‫וודאי שאינם מפרסמים שמות של פושעים‪ ,‬אבל‬
‫גם כך קרה שדיברו עליו בכמה מקומות שהייתי‪.‬‬
‫הוא פשוט הפך למישהו ידוע מאד‪ ,‬בשל פשעים‬
‫שביצע‪ ,‬ובכל פעם שהייתי שומעת עליו הייתי‬
‫מתכווצת מפחד שמא יזהו אותי כבתו‪.‬‬
‫זה מעולם לא קרה‪.‬‬
‫שאלתי את אמי מה גרם לה לעזוב אותו‪ ,‬והיא‬
‫הפתיעה אותי ואמרה שלא היא עזבה אותו‪ .‬הוא‬
‫זה שעזב אותה‪ .‬לא התאים לו לחיות עם אישה‬
‫שהפכה לדתייה‪ ,‬ולמעשה הוא אפילו לא התחתן‬
‫שנית במהלך השנים‪.‬‬
‫שאלתי למה היא לא עזבה אותו‪ ,‬והיא אמרה‬
‫שמילדותה חינכו אותה שלא מתגרשים‪ .‬אם יש לך‬
‫בעל צדיק ‪ -‬את צריכה לשמוח בחלקך‪ ,‬ואם יש‬
‫לך בעל רשע ‪ -‬את צריכה לנסות לתקן את דרכיו‪,‬‬
‫אבל להתגרש? לעולם לא‪ .‬גם אם הוא כמו עשיו‪.‬‬
‫וזה מה שהיא ניסתה לעשות ‪ -‬לתקן את דרכיו‪ ,‬עד‬
‫שנמאס לו והוא גירש אותה לחיי עוני וחוסר כל‪,‬‬
‫ולא הסכים לתמוך בה או לשמוע על בתו היחידה‪.‬‬
‫היא נפתחה והסבירה לי‪ ,‬שאולי זה היה המעשה‬
‫הכי טוב שעשה בחייו‪ ,‬כשגרם לכך שלא אחיה‬
‫בבית כזה ובמחיצת האנשים שהסתובבו סביבו‪.‬‬
‫"גדלת והתחנכת במקום טהור‪ ,‬ואני שמחה שלא‬
‫היה לך קשר אתו‪ ,‬אפילו לא ביקורים של פעם‬
‫בחודש‪ .‬זה לא היה עושה לך טוב ולא היה תורם‬
‫לעדינות הנפש שלך"‪ ,‬אמרה‪.‬‬
‫***‬
‫יום אחד הוא התקשר לאמי‪.‬‬
‫ככה‪ ,‬בלי הקדמות‪ .‬שעת ערב‪ ,‬הטלפון מצלצל‪,‬‬
‫אמי עונה ומיד מחווירה‪.‬‬
‫אני שומעת אותה אומרת‪" :‬למה אתה רוצה את‬
‫זה?" אחר כך "בסדר"‪ ,‬ואז‪" :‬איך זה קרה?" והיא‬
‫סיימה במילים‪" :‬בסדר‪ ,‬אבל אבוא לבד בינתיים"‪.‬‬
‫היא סגרה את הטלפון והחלה לבכות בכי‬
‫תמרורים‪.‬‬
‫"מה קרה"‪ ,‬שאלתי‪" ,‬מי זה היה?"‬
‫"אבא שלך"‪.‬‬
‫"מה הוא רוצה?"‬
‫אל תשאל‬
‫רבני הידברות ישמחו להגיע לביתכם‪,‬‬
‫לחוג בית מחזק ומעשיר (ללא עלות)‪,‬‬
‫מה ה' עשה עבורך‬
‫תשאל‪:‬‬
‫מה אני יכול לעשות‬
‫בשביל ה'?‬
‫יש לך חברים? יש לך סלון בבית? יש לך קו טלפון?‬
‫לא צריך שום דבר מעבר!‬
‫שבו ירצו בפניכם ובפני מכריכם על יהדות‪,‬‬
‫אמונה‪ ,‬שאלות בהלכה‪ ,‬וכל מה שיעניין אתכם‪.‬‬
‫חייגו‪073-2221290 :‬‬
‫ואחד מרבני או ממרצי הידברות‬
‫בדרך אליכם לחוג בית ללא עלות‬
‫"להתחתן אתי שוב"‪.‬‬
‫"מה???"‬
‫"הוא רוצה להתחתן שוב"‪ ,‬חזרה ואמרה‪.‬‬
‫"ומה אמרת לו?"‬
‫"שאני מסכימה"‪.‬‬
‫"תגידי‪ ,‬אמא‪ ,‬את‪"...‬‬
‫"לא תשני אותי‪ ,‬אני הייתי אשתו ואשאר אשתו"‪.‬‬
‫"אחרי כל מה שהוא עשה לך?"‬
‫"אחרי כל מה שהוא עשה לי"‪.‬‬
‫כל השנים לא כעסתי על אמא שלי כמו אז‪.‬‬
‫"איפה הכבוד? בן אדם זרק אותך‪ ,‬לא התעניין בך‪,‬‬
‫לא תמך בך‪ .‬בקשה אחת שלו – ואת באה?"‬
‫"כן‪ ,‬אני יודעת‪ ,‬זה לא מתקבל על הדעת‪ ,‬אבל‬
‫זה מה שיהיה"‪.‬‬
‫"ולמה הוא נזכר בנו פתאום?"‬
‫"הוא אמר שהוא הולך למות"‪ ,‬אמרה אמי כאילו‬
‫זה הדבר הטבעי ביותר בעולם‪.‬‬
‫"הוא חולה?"‬
‫"לפי הדברים שלו הוא חולה מאד מאד‪ .‬הוא רוצה‬
‫להתחתן אתי לפני שימות"‪.‬‬
‫"מה העניין שלו?"‬
‫"לא יודעת‪ ,‬אני נוסעת מחר והוא יגיד לי"‪.‬‬
‫"אני נוסעת אתך"‪ ,‬אמרתי‪.‬‬
‫"את לא"‪ ,‬אמרה וסיימה את השיחה‪.‬‬
‫***‬
‫היא נסעה למחרת‪ ,‬ובערב חזרה עם ההסבר‬
‫המוזר ביותר ששמעתי מעודי‪.‬‬
‫מסתבר שלאיש (קשה לי לכנותו אבי) נותרו‬
‫שבועות ספורים לחיות‪ ,‬ולקראת סוף ימיו הוא‬
‫פוחד מהגיהינום‪ .‬מכיוון שידע שמי שמתחתן‬
‫מוחלים על כל עוונותיו‪ ,‬חשב שטבעי ביותר שיקרא‬
‫לאשתו‪ ,‬שאותה עזב לפני כל כך הרבה שנים‪ ,‬יקיים‬
‫מצוות מחזיר גרושתו וגם יגיע למעלה 'נקי'"‪.‬‬
‫"ואת הסכמת?" שאלתי‪.‬‬
‫"ודאי"‪ ,‬אמרה‪.‬‬
‫"את מבינה שהוא לא מתחתן אתך בגלל שהוא‬
‫פתאום נזכר שמאז ומעולם העריך אותך‪ ,‬הוא פשוט‬
‫דואג לעצמו"‪.‬‬
‫"אני מבינה זאת היטב"‪.‬‬
‫"אז למה את מסכימה?"‬
‫"כי הוא בעלי לשעבר‪ ,‬הוא ציווה עליי לחזור‬
‫אליו ואני מצייתת"‪ ,‬אמרה‪" .‬חוץ מזה‪ ,‬אחרי מותו‬
‫אהיה אלמנה ולא גרושה‪ ,‬וזה יותר מתאים לי"‪.‬‬
‫לפחות שמעתי משהו קטן הגיוני‪.‬‬
‫כעבור מספר ימים נסעה והתחתנה אתו בנוכחות‬
‫עשרה אנשים‪ .‬רב העיר חיתן אותם‪ .‬היא שאלה אם‬
‫אני רוצה להיות נוכחת‪ .‬אמרתי שלא‪ .‬זו לא הייתה‬
‫תשובה ספונטאנית‪ .‬חשבתי על כך הרבה והגעתי‬
‫למסקנה כי מוטב כך‪ .‬הסתדרתי בלעדיו היטב‪,‬‬
‫לא חשבתי שארוויח משהו מלהכיר אותו‪ .‬אמי‬
‫נשארה בביתו בצפון לסעוד אותו בימיו האחרונים‪.‬‬
‫מסתבר שעמד במילתו ובאמת לא האריך ימים יותר‬
‫משבועות אחדים‪ .‬לאחר מכן נכנס לתרדמת ונפטר‪.‬‬
‫***‬
‫אמי ישבה 'שבעה'‪ .‬אני קיבלתי היתר מרב שלא‬
‫לעשות זאת בשל סגנון חייו של מי שהיה אבי‬
‫הביולוגי‪ ,‬ובשל הסברה של אימי שמבחינה חינוכית‬
‫זה עלול להזיק לי בצורה בלתי הפיכה‪.‬‬
‫כמה שהיא צדקה‪ .‬בפעם היחידה שבאתי לנחם‬
‫אותה‪ .‬ישבו שם בני משפחתו‪ ,‬אנשים זרים לי‬
‫הידעת ?‬
‫אמ”א של ארגון הידברות ‪-‬‬
‫מחלקת‬
‫למעלה מ‪ 1300-‬עוברים!‬
‫סייעה בהצלת‬
‫ברים‪.‬‬
‫סייעת בכל תחום להצלת עו‬
‫מחלקת אמ”א מ‬
‫מא שהתחרטה על הנולד‪.‬‬
‫לא הייתה א‬
‫לחלוטין‪ ,‬הם נראו קשוחים ומפחידים‪ ,‬אך אליי‬
‫התייחסו בכבוד רב‪ ,‬אפילו ביראת כבוד‪ ,‬כנראה‬
‫בשבילם הייתי יורשת העצר של מלך הפשע‪ .‬אוי‬
‫לאותה בושה‪ .‬הגיעו כל מיני טיפוסים לנחם ומסרו‬
‫מעטפות של כסף‪ ,‬שזה סוג של מנהג שאולי אימצו‬
‫מהמאפייה באיטליה‪.‬‬
‫ברחתי משם במהירות‪ .‬זה לא היה מקום שרציתי‬
‫אי פעם להשתייך אליו‪.‬‬
‫אמי סיימה את ה'שבעה' וחזרה הביתה‪.‬‬
‫כבר באותו יום הודיעה לי כי אנחנו עוברות דירה‪.‬‬
‫וזה היה החלק השלישי בחיי‪.‬‬
‫מסתבר כי אף שחשבתי שאמי מתנהגת כמו‬
‫סמרטוט ‪ -‬היא לא נהגה כך‪ .‬היא חשבה היטב עליי‬
‫והודיעה לבעלה לשעבר שתהליך ניקוי העוונות‬
‫שלו יעלה לו בכל המזונות שהיה צריך לשלם לה‬
‫ולא שילם‪ ,‬וכמו כן היא הודיעה לו‪ ,‬שיצטרך לממן‬
‫לי דירה כדי שאוכל להתחתן עם בן תורה "שאולי‬
‫בתפילות שלו יכפר על עוונותיו"‪.‬‬
‫הוא אפילו לא התווכח‪ .‬הוא נתן הוראה למי‬
‫שצריך‪ ,‬סכומי כסף גדולים הופקדו בחשבונה של‬
‫אמי‪ ,‬ורק לאחר מכן נאותה אמי להינשא לו‪.‬‬
‫מסתבר שעל פתח גיהינום היו לו הרהורי תשובה‬
‫רבים (חשבתי שלאיש כמותו אין תקנה‪ ,‬אבל אם‬
‫אומרים שיש ‪ -‬כנראה אני טועה)‪ .‬הוא השלים עם‬
‫זה שחייו היו שיא הרוע‪ ,‬ואז עשה הכל להספיק‬
‫לתקן מה שהוא יכול‪ .‬אמי דיברה אתו עליי‪,‬‬
‫והתיאור שלה גרם לו לבכות ללא הפסקה במשך‬
‫ימים ארוכים‪ .‬הוא ביקש ממנה למסור בקשת‬
‫סליחה על שזנח אותי‪ ,‬אך היא אמרה לו שהחסד‬
‫הגדול ביותר שעשה אתי הוא שגדלתי והתחנכתי‬
‫בחינוך תורני טהור‪ ,‬ללא קשר אתו ועם עולמו‪.‬‬
‫אמי‪ ,‬אף שלידו הייתה צייתנית ‪ -‬הייתה גם ישירה‪,‬‬
‫כנה וחסרת פחד‪.‬‬
‫***‬
‫וכאן הגעתי לחלק האחרון של סיפורי‪.‬‬
‫מסתבר שאבי עמד במילתו הרבה יותר מכפי‬
‫שהבטיח והותיר לנו ירושה גדולה שאפשרה לנו‬
‫לחיות חיים טובים ללא כל מחסור‪ .‬לאמי לא‬
‫הייתה שום בעיה עם הכסף הזה‪ ,‬היא אמרה שהוא‬
‫היה חייב לפרנס אותנו ולא עשה זאת כל השנים‪,‬‬
‫וכעת הוא פשוט שילם את חובו בבת אחת‪ .‬איך‬
‫שלא תסתכלו על אמא שלי‪ ,‬יש לה תפיסת חיים‬
‫מעניינת‪ ,‬מקורית וקיצונית מאד לכל הצדדים‪.‬‬
‫התחתנתי‪ .‬זכיתי לבעל מקסים ממשפחה טובה‪,‬‬
‫במהלך השנים נולדו לנו ילדים שהתחנכו במוסדות‬
‫הטובים ביותר‪ ,‬ולאחרונה גם חיתנתי את בתי עם‬
‫אברך בן תורה‪ .‬אני משתדלת להשתמש בכסף‬
‫שירשתי מהאיש שהתחתן פעמיים עם אמי (שים‬
‫לב כמה אני מתחמקת מלראות בו אב) ‪ -‬רק‬
‫למטרות טובות‪ ,‬כמו ביגוד‪ ,‬חינוך ועתיד הילדים‪.‬‬
‫אימי כבר מבוגרת‪ ,‬אך חריפה בשכלה‪ ,‬חייה היו‬
‫מרים כלענה אך לדבריה הפיצוי שקיבלה‪ ,‬כלומר‬
‫אני‪ ,‬היה שווה הכל‪ .‬ובאמת‪ ,‬לפחות מהמחצית‬
‫השנייה של חייה היא זוכה לנחת‪ ,‬לשמחה ולרחבות‬
‫לב‪.‬‬
‫צ'אלמר – סיפורים מרתקים ותמונות‬
‫מיוחדות מתוך שכונת מאה שערים‬
‫המשך מעמוד ‪2‬‬
‫האם 'אמני‬
‫חושים'‬
‫מסוגלים‬
‫לקרוא‬
‫מחשבות?‬
‫טלקינזיס (הזזת חפצים בכח המחשבה)‬
‫מעולם לא הוכחה במעבדה‪ .‬ישנם קוסמים‬
‫כמו ג'יימס רנדי אשר מוכנים להציע מיליון‬
‫דולר לכל אדם שיצליח להוכיח יכולת על‪-‬‬
‫טבעית שכזו‪ .‬כל האנשים שפנו אליו עד‬
‫היום התגלו כנוכלים‪ ,‬אחד מהם הזיז חפצים‬
‫קלים בכח "המחשבה"‪ ,‬והראה כיצד הוא‬
‫מניע דפים בספר טלפונים מבלי לגעת בו‪ .‬אך‬
‫בניסוי מצולם התברר שנוכל זה למד טכניקה‬
‫של נשיפה מיוחדת‪ ,‬באמצעותה הניע את‬
‫דפי הספר‪ .‬נוכלותו הוכחה ע"י ג'יימס רנדי‬
‫אשר הניח שבבי קלקר על גבי השולחן לצד‬
‫הספר‪ ,‬וביקש ממנו להניע את הדפים מבלי‬
‫להזיז את שבבי הקלקר‪ .‬הנוכל המבוהל טען‬
‫שלפתע כל כוחותיו נעלמו‪ ...‬גם אורי גלר‬
‫המפורסם‪ ,‬הטוען כי ביכולתו לכופף כפיות‬
‫בכח המחשבה‪ ,‬משתמש למעשה בכפיות‬
‫כפופות ומוכנות מראש שהביא איתו מן הבית‪,‬‬
‫ובאמצעות טריק פשוט של אחיזת עיניים‬
‫הוא גורם להן "להישבר" בין אצבעותיו‪.‬‬
‫כאשר ג'יימס רנדי דרש ממנו לכופף כפיות‬
‫חדשות לגמרי שהביא מהחנות‪ ,‬טען אורי גלר‬
‫שכוחותיו נעלמו לפתע פתאום‪...‬‬
‫ייתכן אמנם שישנם מקרים אמיתיים‬
‫ונדירים מאוד בעולמנו של יכולת על‪-‬‬
‫טבעית‪ ,‬אך אין ספק שרובם המוחלט של‬
‫המקרים מגיע ממעשי נוכלות וזיוף (למרבה‬
‫ההפתעה‪ ,‬לעיתים קרובות מדובר בנוכלות‪-‬‬
‫עצמית‪ ,‬שבה המכשף מדמיין את כוחותיו‪,‬‬
‫כמו שהתגלה בהקרנת אנרגיות וקריאה קרה)‪.‬‬
‫ראוי להתרחק מהתעסקות בהבלים מן הסוג‬
‫הזה‪ ,‬שאינם מוסיפים לא אהבה ולא יראת‬
‫שמים‪.‬‬
‫תורתנו הקדושה מלמדת את היהודי הדרכה‬
‫בחיים‪" :‬תמים תהיה עם ה' אלוקיך" (דברים יח‪,‬‬
‫יג)‪ .‬גם אם הדבר אפשרי‪ ,‬הקב"ה אינו רוצה‬
‫מאיתנו לעסוק בנסתרות‪ ,‬אלא לעובדו בלבב‬
‫שלם דרך העולם הזה‪.‬‬
‫לכתבות נוספות של דניאל בלס‪ ,‬מוזמנים הקוראים‬
‫לבקר במדור "תורה ומדע" שבאתר הידברות‬
‫פועמים כאן‬
‫חדשים‬
‫חיים‬
‫היו שותפי‬
‫ם‬
‫ו‬
‫תר‬
‫מו‬
‫ל‬
‫הצלת חיים‪.‬‬
‫לסיוע תרומות ומסירת ציוד‪073-2221333 :‬‬
‫‪[email protected] . 052-9551591‬‬
‫סיפורי צדיקים‬
‫מאת הרב אברהם אוחיון‬
‫ּכ ָֹח ּה ֶׁשל ְּב ָר ָכה‬
‫ֹׁשיבוֹ ַעל ַה ִּכ ֵּסא‬
‫יש ַחי' ֵה ִקים ֶאת ַר ִּבי ַר ֲח ִמים ַעל ַר ְג ָליו‪ ,‬וְ הו ִ‬
‫ַה ֶּ'בן ִא ׁ‬
‫ֹאשוֹ ֶׁשל ַר ִּבי ַר ֲח ִמים‪,‬‬
‫ָדיו ַעל ר ׁ‬
‫יח י ָ‬
‫ֶע ַמד ְּב ַע ְצמוֹ‪ִ ,‬ה ִּנ ַ‬
‫ֶׁש ְּל ָפנָיו‪ .‬וְ ַא ַחר נ ֱ‬
‫וּ ֵב ְרכוֹ ְּבחֹם‪ְּ ,‬ב ֶמֶׁש ְך ֲח ֵמׁש ֶע ְשׂ ֵרה ַּד ּקוֹת ְּת ִמימוֹת!‬
‫רַ ֲח ִמים לִ נְ ס ַֹע לְ ּבַ גְ ּדָ ד ָסמּוְך לְ ֻהּלֶ דֶ ת יַ לְ ּדָ ם‪,‬‬
‫ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּט ַח ָׁשם ַעל ִקבְ רֵ י ַה ַּצּדִ ִיקים וְ ַהּנְ בִ ִיאים‪ֶ ,‬עזְ רָ א‬
‫ּסֹופר וִ ֶיחזְ ֵקאל ַהּנָ בִ יא‪ּ ,‬בִ ְת ִפּלָ ה ּכִ י ַה ַּפ ַעם יִ זְ ּכּו הּוא‬
‫ַה ֵ‬
‫וְ ִא ְׁשּתֹו לְ בֵ ן ּבָ רִ יא וְ ָׁשלֵ ם‪...‬‬
‫סֹוחרִ ים‬
‫ֲ‬
‫ִה ְתלַ ּוָ ה‪ֵ ,‬אפֹוא‪ ,‬רַ ּבִ י רַ ֲח ִמים לְ ַׁשּיֶ רֶ ת‬
‫ֲע ִׁשירִ ים ֶׁש ָּׂש ָמה ְּפ ָע ֶמ ָיה לְ ּבַ גְ ּדָ ד‪ּ ,‬ובְ עֹודֹו ּבַ ּדֶ רֶ ְך ִקּבֵ ל‬
‫ִמבְ רָ ק‪ּ ,‬כִ י נֹולַ ד לָ ֶהם ּבֵ ן ַחי‪ּ ,‬בְ ַמּזָ ל טֹוב!‬
‫לִ ּבֹו ֶׁשל רַ ּבִ י רַ ֲח ִמים ִּפרְ ֵּפר ֵמ ִה ְתרַ ּגְ ׁשּות‪ִ .‬מּיָ ד ִעם‬
‫ּסֹופר וְ ִה ְׁש ַּת ַּטח‬
‫ַהּגִ יעֹו לְ ּבַ גְ ּדָ ד ָהלַ ְך לְ ִצּיּונֹו ֶׁשל ֶעזְ רָ א ַה ֵ‬
‫ָעלָ יו ּבִ בְ כִ ּיֹות נֹורָ אֹות‪ּ ,‬בִ ְת ִפּלָ ה לַ ה'‪ֶׁ ,‬ש ַהּבֵ ן יִ ְחיֶ ה לְ אֹרֶ ְך‬
‫ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּבָ א ִה ְתרַ ֵחׁש ִעם ֶא ָחד ִמּגְ דֹולֵ י רַ ּבָ נֵ י‬
‫ָּפרָ ס‪ ,‬רַ ּבִ י רַ ֲח ִמים ְמלַ ֵּמד ַהּכ ֵֹהן‪ֶׁ ,‬שּנֹודַ ע ּבְ כִ ּנּויֹו‪' :‬מּולָ א‬
‫קֹוצ'יק'‪.‬‬
‫ִ‬
‫ָהרַ ּבָ נִ ית ִה ְמ ִּתינָ ה ָׁשנִ ים רַ ּבֹות לִ ְפרִ י ּבֶ ֶטן‪ ,‬אּולָ ם‬
‫ַאחת‪...‬‬
‫ּבִ רְ בֹות ַה ָּׁשנִ ים זָ כְ ָתה רַ ק לְ בַ ת ַ‬
‫רַ ּבִ י רַ ֲח ִמים ָהיָ ה ָׁשבּור וְ ָעצּוב‪ַ ,‬עד ָע ְמ ֵקי נִ ְׁש ָמתֹו‪,‬‬
‫ּכַ ֲא ֶׁשר ָחלְ פּו ָׁשנִ ים רַ ּבֹות וְ ָהרַ ב וְ ָהרַ ּבָ נִ ית ֹלא זָ כּו‬
‫נֹוס ִפים‪ .‬אּולָ ם ּכַ ֲא ֶׁשר יָ דְ ָעה ָהרַ ּבָ נִ ית ֶׁש ִהיא‬
‫ּבִ ילָ דִ ים ָ‬
‫ֲע ִתידָ ה לָ לֶ דֶ ת ּבְ ָקרֹוב‪ֶ ,‬ה ְחלִ יט רַ ּבִ י‬
‫יָ ִמים וְ ָׁשנִ ים‪ַ .‬אְך ֹלא זֹו ּבִ לְ בַ ד‪ .‬רַ ּבִ י רַ ֲח ִמים ִׁשּלֵ ם‬
‫ּיֹוׁשבִ ים ּבַ ֲח ַצר ַה ִ'ּצּיּון'‪ּ ,‬כְ דֵ י ֶׁשּיִ ְת ַּפּלְ לּו ַעל‬
‫לַ ֲחכָ ִמים ַה ְ‬
‫ּבְ נֹו‪ .‬וְ יַ ַחד ִה ְת ַּפּלְ לּו ּכֻ ּלָ ם לִ ְׁשלֹומֹו‪.‬‬
‫ׁשֹואלֶ ת‪ַ ,‬מהּו ַה ֵּׁשם ֶׁש ֶא ֵּתן לַ ּיֶ לֶ ד ּבִ בְ רִ ית‬
‫"א ְׁש ִּתי ֶ‬
‫ִ‬
‫"מה‬
‫ַה ִּמילָ ה"‪ִ ,‬ס ֵּפר רַ ּבִ י רַ ֲח ִמים לְ ַחכְ ֵמי ַה ִ'ּצּיּון'‪ַ ,‬‬
‫ּדַ ְע ְּתכֶ ם‪ּ ,‬כֵ ַיצד ֶא ְקרָ א לַ ּיֶ לֶ ד?" ָׁשַאל‪.‬‬
‫"על ֵׁשם ֶעזְ רָ א‬
‫"קרָ א לֹו ֶעזְ רָ א ִצּיֹון!" נַ ֲענּו ַה ֲחכָ ִמים‪ַ ,‬‬
‫ְ‬
‫ּסֹופר וְ ִצּיּונֹו!"‬
‫ַה ֵ‬
‫ַה ַה ָּצ ָעה ִה ְת ַקּבְ לָ ה ַעל לִ ּבֹו ֶׁשל רַ ּבִ י רַ ֲח ִמים‪ ,‬וְ הּוא‬
‫ֹלח ִמבְ רָ ק לְ ִא ְׁשּתֹו‪ּ ,‬כִ י ִּת ְקרָ א לַ ּיֶ לֶ ד ֶעזְ רָ א ִצּיֹון‪.‬‬
‫ִמ ֵהר לִ ְׁש ַ‬
‫ַארְ ּבָ ִעים יֹום ָׁש ָהה רַ ּבִ י רַ ֲח ִמים ּבְ ּבַ גְ ּדָ ד‪ּ ,‬ובְ ַמ ֲהלָ כָ ם‬
‫ִהּגִ ַיע ֶאל ּבֵ ית ִמדְ רָ ׁשֹו ֶׁשל ַה'ּבֶ ן ִאיׁש ַחי'‪.‬‬
‫הּוא ִה ְׁש ַּת ַּטח לְ רַ גְ לָ יו ֶׁשל ַה'ּבֶ ן ִאיׁש ַחי' ּובִ דְ ָמעֹות‬
‫ּבְ ֵעינָ יו ּבִ ֵּקׁש ּכִ י יְ בָ רֵ ְך ֶאת ּבְ נֹו‪ֶׁ ,‬שּיִ זְ ּכֶ ה לְ ַחּיִ ים ֲארֻ ּכִ ים‪.‬‬
‫ַה'ּבֶ ן ִאיׁש ַחי' ֵה ִקים ֶאת רַ ּבִ י רַ ֲח ִמים ַעל רַ גְ לָ יו‪,‬‬
‫ַאחר נֶ ֱע ַמד ּבְ ַע ְצמֹו‪ִ ,‬הּנִ ַיח‬
‫הֹוׁשיבֹו ַעל ַהּכִ ֵּסא ֶׁשּלְ ָפנָ יו‪ .‬וְ ַ‬
‫וְ ִ‬
‫יָ דָ יו ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל רַ ּבִ י רַ ֲח ִמים‪ּ ,‬ובֵ רְ כֹו ּבְ חֹם‪ּ ,‬בְ ֶמ ֶׁשְך‬
‫ֲח ֵמׁש ֶע ְׂשרֵ ה ּדַ ּקֹות ְּת ִמימֹות!‬
‫נֹוח לָ ֶׁשבֶ ת‪ּ ,‬בְ ָׁש ָעה ֶׁש ַה'ּבֶ ן‬
‫רַ ּבִ י רַ ֲח ִמים ָחׁש ֶׁשֹּלא ּבְ ַ‬
‫רֹומם ִמ ְּמקֹום‬
‫עֹומד ַעל רַ גְ לָ יו‪ .‬הּוא נִ ָּסה לְ ִה ְת ֵ‬
‫ִאיׁש ַחי' ֵ‬
‫מֹוׁשבֹו‪ ,‬אּולָ ם ַה'ּבֶ ן ִאיׁש ַחי' ֹלא ִהּנִ ַיח לֹו לַ ֲעׂשֹות‬
‫ָ‬
‫זֹאת‪ּ .‬בְ ִסּיּום ּבִ רְ כָ תֹו ִהבְ ִטיחֹו‪ֶׁ ,‬ש ַהּיֶ לֶ ד יִ זְ ּכֶ ה לְ ַחּיִ ים‬
‫ֲארֻ ּכִ ים!‬
‫וְ ָאכֵ ן‪ַ ,‬הּיֶ לֶ ד ּגָ דַ ל ּבִ בְ רִ יאּות ֵא ָיתנָ ה‪ ,‬וְ ַאף נַ ֲע ָׂשה‬
‫ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ָחׁשּוב ְּומלֻ ָּמד‪ .‬וְ הּוא רַ ּבִ י ֶעזְ רָ א ִצּיֹון‬
‫נֹוס ִפים‪,‬‬
‫י‪-‬עבְ רִ י' ְּוס ָפרִ ים ָ‬
‫ְמלַ ֵּמד‪ְ ,‬מ ַחּבֵ ר ִ'מּלֹון ֲארַ ִּמ ִ‬
‫ַה ְּמ ַׁש ְּמ ִׁשים רַ ּבֹות ֶאת חֹובְ ֵׁשי ַס ְפ ְסלֵ י ּבֵ ית ַה ִּמדְ רָ ׁש‪...‬‬
‫לרכישת הספר 'הבן איש חי' לילדים‬
‫בהידברות שופס חייגו‪073-222-12-50 :‬‬
‫חידה בריבוע‬
‫מה בפרשה?‬
‫מאת עוזי קייש‬
‫הערה‪ :‬התשובות בכתיב מלא‬
‫"שמור את‬
‫יום השבת"‬
‫ַאחר ַמ ָּתן ּתֹורָ ה ּבַ ָּפרָ ָׁשה ַהּקֹודֶ ֶמת‪,‬‬
‫לְ ַ‬
‫ּכָ ֵעת ּבְ ָפרָ ַׁשת ִמ ְׁש ָּפ ִטים יֵ ׁש א ֶֹסף‬
‫ּגָ דֹול ֶׁשל ֻח ִּקים‪ֶׁ ,‬שּנִ ְּתּנּו ּגַ ם ֵהם ַעל‬
‫חּומים‬
‫עֹוס ִקים ּבִ ְת ִ‬
‫ַהר סינַ י‪ַ .‬ה ֻח ִּקים ְ‬
‫ׁשֹונִ ים – דִ ינֵ י נְ ָפׁשֹות‪ ,‬נִ זְ ֵקי ּגּוף‪ ,‬דִ ינֵ י‬
‫ּגְ נֵ בָ ה ּורְ כּוׁש‪ ,‬דִ ינֵ י נְ זָ ִקים ַהנִ גְ רָ ִמים ַעל‬
‫יְ דֵ י ּבְ ֵהמֹות אֹו ֵאׁש‪ֻ ,‬ח ִּקים נֶ גֶ ד ִמנְ ֲהגֵ י‬
‫מֹופ ִיעים‬
‫ִ‬
‫ֱאלִ ילִ ים וְ עֹוד‪ּ .‬בְ ָפרָ ָׁש ֵתנּו‬
‫ּגַ ם ּדִ ינִ ים ַה ְּקׁשּורִ ים ּבַ ַחגִ ים‪ַּ ,‬ב ַּׁשּבָ ת‪,‬‬
‫ּובִ ְׁשנַ ת ַה ְּׁש ִמ ָּטה‪ּ .‬בְ סֹוף ַה ָּפרָ ָׁשה מ ֶֹׁשה‬
‫ּבֹונֶ ה ִמזְ ּבֵ ַח לַ ה'‪ ,‬וְ ַעל יְ דֵ י ַה ֲעלָ ַאת‬
‫ָקרְ ּבָ נֹות ּוזְ רִ ַיקת ּדָ ָמם ַעל ַה ִּמזְ ּבֵ ַח‬
‫נִ כְ רֶ ֶתת ּבְ רִ ית ּבֵ ין ָה ַעם לַ ה'‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫מי ששמח בחלקו נחשב ל____‬
‫לפי מסכת אבות (פרק ד משנה א)‪.‬‬
‫תנאי נוסף בקיום המצוות בנוסף לשמחה‬
‫הוא‪..." :‬עבדת את ה' א‪-‬לקיך בשמחה‬
‫ובטוב ___ מרב כל" (דברים כח‪ ,‬מז)‪.‬‬
‫השלם‪( :‬תהלים קד‪ ,‬טו) "ו___ ישמח‬
‫לבב‪-‬אנוש"‪.‬‬
‫השלם‪( :‬תהלים קיח‪ ,‬טו) "קול רנה‬
‫וישועה באהלי ___"‬
‫השלם‪( :‬משלי טו‪ ,‬ל) "שמועה ____‬
‫תדשן עצם"‪.‬‬
‫השלם‪( :‬דברים טז‪ ,‬יד) "ושמחת בחגך ____‬
‫ובנך ובתך ועבדך ואמתך"‪.‬‬
‫אם פתרתם נכונה את החידון תקבלו בטור המודגש מילה הזהה‬
‫במשמעותה למילה 'שמחה'‪.______ :‬‬
‫בואו ונצא למסע מרתק בין הרי צפת‬
‫בתקופה עטורת הוד וקדושה‪...‬‬
‫אורו‬
‫האר”י הקדוש‬
‫של‬
‫את הרושם מהספר הזה‪ ,‬הילדים שלכם לא ישכחו לעולם‪....‬‬
‫האר”י הקדוש הוא אחד מענקי הרוח שקמו לעם היהודי‪,‬‬
‫עסק בתורת הנגלה והנסתר‪ ,‬וגם בסיפור חייו רב הנסתר על הנגלה‬
‫ספר מרתק‪ ,‬כריכה קשה ודפי כרומו‬
‫איכותיים עם איורים מרהיבים !!!‬
‫לפרטים ולהזמנות‪073-222-12-50 :‬‬
‫‪shops.hidabroot.org‬‬
‫או‬
‫* בו‬
‫* את‬
‫* הא‬
‫הנגל‬
‫* ספ‬
‫רק בריאות‬
‫מאת אליהו שכטר‬
‫מי ירגיש‬
‫בחסרונך?‬
‫חשבת שהנתינה שלך מחייה את‬
‫האחרים? היא קודם כל מחייה אותך‬
‫קטרקט‬
‫מדי פעם אני נשאל האם ניתן לטפל‬
‫בקטרקט‪ .‬מהו ה'קטרקט'‪ ,‬או בשמו העברי‬
‫'ירוד'? מאחורי האישון שבעין ממוקמת‬
‫עדשה‪ .‬תפקידה לרכז את קרני האור כדי‬
‫שיגיעו מרוכזים אל רשתית העין‪ .‬לעתים‬
‫העדשה נעשית עכורה ומאבדת את שקיפותה‪.‬‬
‫במצב זה היכולת שלה לקבל את קרני האור‬
‫ולרכזם על פני הרשתית נפגעת דבר המביא‬
‫לירידה בראיה ועוד תופעות נלוות נוספות‬
‫שהסובלים מכירים‪.‬‬
‫להופעת הקטרקט יש גורמים שונים‪.‬‬
‫התבגרות גילית היא מהסיבות המוכרות‪ ,‬אבל‬
‫יש סיבות נוספות כגון תזונה לקויה‪ ,‬חשיפה‬
‫ממושכת לשמש‪ ,‬שימוש בתרופות שונות כגון‬
‫סטרואידים‪ ,‬מחלת סוכרת‪ ,‬עישון סיגריות‬
‫וכדומה‪ .‬המכנה המשותף הרחב של כל‬
‫הגורמים הנ"ל הוא שמנגנוני ההגנה הטבעיים‬
‫האמורים למנוע נזק של רדיקלים חופשיים‬
‫אינם פועלים‪.‬‬
‫תזכורת קצרה מהם רדיקלים חופשיים‪:‬‬
‫אטומים או מולקולות שאינם יציבים בגלל‬
‫שחסר להם אלקטרון אחד‪ .‬מצב זה מביא‬
‫אותם לחפש את הדרך ל"השלים" את‬
‫החסר והם עושים זאת על ידי לקיחה של‬
‫אלקטרון מתאים שונים הנמצאים בסביבתם‪.‬‬
‫בכך הם פוגעים בתאים אלו ומשבשים את‬
‫תפקודם‪ .‬זה אף הדבר שקורה בעין‪ ,‬רדיקלים‬
‫חופשיים פוגעים בעדשת העין וזאת נעשית‬
‫עכורה‪ .‬בדומה ממש למה שקורה לתפוח ללא‬
‫קליפה לאחר חשיפה לאוויר ‪ -‬הוא נעשה‬
‫חום‪ ,‬כי האוויר מחמצן אותו‪ .‬לאור הדברים‪,‬‬
‫ניתן לומר כתשובה לשאלה האם ניתן לטפל‬
‫בקטרקט שהדבר תלוי מאוד ברמת העכירות‬
‫של העדשה‪ .‬אם רמת העכירות גבוהה מאוד‬
‫עד שקיימת פגיעה ממשית בראיה אין מנוס‬
‫מלהחליפה בניתוח‪.‬‬
‫אולם‪ ,‬אם רמת העכירות נמוכה ניתן‬
‫לעצור את תהליך ההתדרדרות‪ .‬ניתן לעשות‬
‫זאת בכמה שלבים‪ .‬ראשית יש להתייחס‬
‫למקור הבעיה‪ .‬אם מדובר בחולה סוכרת‬
‫יש לטפל בסוכרת‪ .‬אם מדובר במעשן‪ ,‬יש‬
‫להפסיק לעשן וכדומה‪ .‬בהמשך יש להתחיל‬
‫לצרוך תזונה איכותית ונכונה יותר כאשר‬
‫הבסיס שלה הוא להימנע ממזונות המכונים‬
‫'ג'אנק פוד'‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬יש להקפיד על‬
‫תזונה המבוססת בעיקר על פירות וירקות‬
‫(רצוי אורגניים) וכן הרבה פירות יער המכילים‬
‫נוגדי חמצון רבים‪ ,‬כלומר‪ ,‬חומרים היודעים‬
‫לנטרל את הרדיקלים החופשייםואת תהליכי‬
‫החמצון המזיקים לעדשה‪ .‬על גבי זה קיימים‬
‫גם נוגדי חמצון רבים המופיעים בצורה של‬
‫תוסף מזון וצמחי מרפא שגם אותם כדאי‬
‫מאוד לשלב בתהליך‪ .‬יש לציין‪ ,‬שהתהליך‬
‫צריך להתבצע תחת הדרכה של מטפל שידע‬
‫לבנות אותו בדרך יעילה ונכונה בע"ה‪.‬‬
‫אליהו שכטר הוא אירידיאולוג ומטפל טבעי‬
‫"הם לא יסתדרו בלעדיי!" את מהרהרת בדאגה‬
‫בדרכך לעבודה ‪ /‬לחדר הלידה ‪ /‬לחו"ל‪ .‬וראה זה‬
‫פלא! בשובך‪ ,‬מקדמת את פנייך חבורת ילדים עליזה‪,‬‬
‫איש נינוח ובית במצב סביר‪ .‬הייתכן שלא חשו‬
‫בחסרונך?‬
‫פרשתנו מלמדת‪ ,‬כי על נקלה יכול הקב"ה למלא‬
‫את צרכיהם של האנשים ה"תלויים" בך‪ :‬אישך‪,‬‬
‫ילדייך‪ ,‬הגר‪ ,‬היתום‪ ,‬האלמנה או העני‪ .‬אלא שהם‬
‫נבראו אך ורק עבורך‪ ,‬כדי לשכלל בך את מידת‬
‫החסד!‬
‫הגמרא מספרת סיפור מופלא אודות אשת ר'‬
‫אלעזר‪ ,‬בת העשירים‪ .‬מדי יום‪ ,‬הייתה האישה מכינה‬
‫מרקחת יקרה מפירות יבשים אותה נתנה לבעלה‬
‫כתרופה לפצעיו הנוראים‪ .‬הפצעים‪ ,‬נעלמו מיד‪,‬‬
‫אולם‪ ,‬משום מה‪ ,‬מדי בוקר‪ ,‬היו שבים! יום אחד‪,‬‬
‫כשעקבה אשת ר' אלעזר אחר מעשי בעלה‪ ,‬גילתה‬
‫לתדהמתה שבלילה היה קורא לייסוריו שישובו‬
‫ושוב היה גופו מתכסה פצעים נוראים! בכעסה‪,‬‬
‫החליטה לעזוב את הבית ולא לטפל בו עוד‪" .‬נראה‬
‫איך יסתדר בלעדיי!"‪ ,‬הרהרה‪ .‬כעבור כמה ימים‪,‬‬
‫שלחה האישה את בתה לראות מה שלום ר' אלעזר‬
‫וזו‪ ,‬ראתה את אביה כשהוא סועד את לבו בדיוק‬
‫באותה מרקחת אותה הייתה אמה מכינה! לשאלתה‪,‬‬
‫משנכנס אדר‬
‫עם הכניסה לחודש השמח בשנה‪,‬‬
‫כמה סיבות להתרגל לשמחה באופן‬
‫קבוע‬
‫באחד הנופשים בהם זכיתי להרצות התיישבתי‬
‫באולם והפעם בצד של הקהל‪ .‬פשוט ידעתי שאת‬
‫הקטע הבא אסור לי להחמיץ‪ ,‬למרות שמדובר היה‬
‫בזמן מנוחה קצרה‪ ,‬לפני המשך התוכנית הארוכה‬
‫שעליי להעביר‪.‬‬
‫"מחקרים מלמדים שהצחוק יפה לבריאות‪...‬‬
‫והסטטיסטיקה מוכיחה שאנשים שמחים‪ ,‬כמו גם‬
‫אנשים שמכריחים עצמם לשמוח‪ ,‬הם בהכרח אנשים‬
‫בריאים הרבה יותר"‪ ,‬הסביר הרב עמרם מויאל‬
‫שהעביר סדנת צחוק מחוייכת ומשעשעת במיוחד‪.‬‬
‫מרגע לרגע האווירה נהפכה לקלילה ומשמחת‬
‫יותר‪ .‬התחלתי לשים לב שאת מקומה של התכווצות‬
‫הכתפיים תופסת תחושה נפלאה‪ ,‬ושהעורף הקשה‬
‫מתרכך ככל שהפה נמתח יותר ויותר לכיוון האוזניים‪.‬‬
‫והלב‪ ,‬כמו ילד קטן ונמרץ‪ ,‬החל להתמלא בתחושת‬
‫שובבות ורעננות מתוקה‪.‬‬
‫מסתבר שחיוך אחד קטן עושה הבדל כה גדול!‬
‫ואין זה משנה אם החיוך מגיע משמחה אמיתית או‬
‫מפעולה מאולצת‪ ,‬הגוף יודע ש"מתוך שלא לשמה‬
‫יבוא לשמה"‪.‬‬
‫אחת הנקודות המעניינות ביותר היא‪ ,‬שכאשר‬
‫עולה חיוך על פנינו‪ ,‬המוח מבין שזה הזמן לשמוח!‬
‫ובאופן אוטומטי מפריש הורמונים חיוניים דוגמת‬
‫אוקיסטוצין – המכונה "הורמון האהבה"‪ ,‬סרטונין –‬
‫המכונה "הורמון האושר"‪ ,‬דופמין – המכונה "הורמון‬
‫ההנאה" וכו'‪ ,‬שמסלקים תאים מתים‪ ,‬מורידים את‬
‫רמת הקורטיזול בדם ‪ -‬הוא הורמון הלחץ‪ ,‬מחדשים‬
‫תאים‪ ,‬מחזקים מערכות חיונית כמו העצבים‪,‬‬
‫והמערכת החיסונית‪ ,‬הנפשית והרגשית‪.‬‬
‫מזווית נשית‬
‫מאת הרבנית ימימה מזרחי‬
‫ענה אביה כי ביום בו עזבה אותו אשתו‪ ,‬נקשו‬
‫על דלת ביתו ספנים שנדרו בשעת סערה בים‬
‫שאם יינצלו‪ ,‬יביאו את תכולת ספינתם ‪ -‬פירות‬
‫יבשים‪ ,‬לר' אלעזר! "לכי ואמרי לאמך‪ ,‬ששלנו ‪-‬‬
‫גדול משלהם"‪ ,‬אומר ר' אלעזר לבתו‪ ,‬וכוונתו היא‬
‫שאמה זקוקה לו יותר ממה שזקוק הוא לה ולבית‬
‫אביה מפני שגם ללא טרחתה ‪ -‬דאג לו הקב"ה והיא‬
‫ רק הפסידה את שכר המצווה שעשתה עמו! (ב"מ‪,‬‬‫פ"ד‪ ,‬ע"ב)‪.‬‬
‫לעתים תכופות‪ ,‬אני שומעת נשים קובלות על‬
‫כמות הקבצניות בכותל המערבי וכיצד הן מסיחות‬
‫את דעתן מן התפילה‪ .‬אולם‪ ,‬גם כאן‪ ,‬יש משום‬
‫"השלמת הכנסה" עבורך‪ :‬בבואך לפני הקב"ה‬
‫בבקשות ותפילות‪ ,‬גם את מעין "קבצנית" המפריעה‬
‫לקב"ה בשיח הקודש שלו עם המלאכים! ברגע זה‬
‫את נבחנת‪ :‬האם תתני לבנותיו של הקב"ה צדקה?‬
‫או אז ירעיף הקב"ה גם עלייך!‬
‫"אם כסף" ‪ -‬אם העשיר אותך הקב"ה בדבר מה‬
‫שהאנשים סביבך נכספים לו‪ ,‬כתשומת לב‪ ,‬עזרה‪,‬‬
‫כסף או יכולת לעודד‪" ,‬תלווה את עמי!" ‪ -‬השפע‬
‫הזה לא ניתן לך אלא כדי שתשמחי בו את בניו של‬
‫הקב"ה! אינך מפסידה דבר ‪ -‬זו השקעה משתלמת!‬
‫כך גם יש לראות בעלוני "ועד הרבנים" בתיבת‬
‫הדואר ‪ -‬תכניות חיסכון לטווח ארוך‪.‬‬
‫ד' ברא סביבך "נפשות רבות וחסרונן"‪ ,‬רק כדי‬
‫להחיות בהן את נפשך שלך‪ ,‬את חסרונך שלך!‬
‫כל ספרי הרבנית ימימה מזרחי ‪-‬‬
‫בהידברות שופס! ‪073-222-12-50‬‬
‫העצמה לנשמה‬
‫מאת הרבנית חגית אמאייב‬
‫משמעות הדברים היא שככל שאדם מחייך יותר‪,‬‬
‫וכלל אין זה משנה מאיזו סיבה – הוא בגדר בריה‬
‫חדשה‪.‬‬
‫אנו עסוקים רוב זמננו בטרדות היום יום‪ ,‬אם‬
‫כן‪ ,‬מתי לאחרונה זכרנו לעצור בצורה יזומה ולחייך‬
‫לעצמנו ולעולם‪ ,‬סתם כך‪ ,‬עם או בלי סיבה נראית‬
‫לעין?‬
‫"משנכנס אדר מרבין בשמחה" אז זה בדיוק הזמן‬
‫להתחיל! ישנן דרכים רבות להרגיל עצמנו לחייך בכל‬
‫יום‪ ,‬ואמנה כמה מהן‪:‬‬
‫‪ .1‬שימו מקל קרטיב בין השיניים למשך מספר‬
‫דקות‪ .‬הפעולה הזאת מפעילה את שרירי הפנים‬
‫באופן דומה לחיוך‪ ,‬ומאותתת למוח להפריש את כל‬
‫ההורמונים הרצויים‪.‬‬
‫‪ .2‬עמדו מול הראי וחייכו לעצמכם – זה אולי‬
‫יראה מגוחך אך האמינו לי שזה יביא לתוצאות‬
‫הרצויות‪.‬‬
‫‪ .3‬פתחו וסיימו את היום שלכם עם קצת 'מילתא‬
‫דבדיחותא'‪ ,‬זה ירומם את מצב רוחכם‪.‬‬
‫‪ .4‬דווקא כשאתם מרגישים עצבניים או עצובים‪,‬‬
‫אזרו אומץ והביטו בראי למשך מספר דקות – זה‬
‫כבר ישבור את הקרח‪ ,‬ואז הרשו לעצמכם להשתחרר‬
‫מהכבדות ולחייך למען בריאותכם‪.‬‬
‫‪ .5‬חייכו חיוך מאולץ או אמיתי בכל רגע נתון!‬
‫אם תחזקו את שרירי החיוך‪ ,‬הוא "יעז" לעלות יותר‬
‫ויותר‪.‬‬
‫והכלל בתהילים הוא‪" :‬עבדו את ה' בשמחה‪,‬‬
‫בואו לפניו ברננה" ורק זכרו ש"מצווה גדולה להיות‬
‫בשמחה תמיד" למען עצמנו‪ ,‬למען בני ביתנו ולמען‬
‫תיקון עולמנו‪ .‬שבת שלום!‬
‫ניתן להשיג את הערכות לייעוץ והעצמה‬
‫והספר של הרבנית חגית אמאייב‬
‫בהידברות שופס חייגו‪073-222-12-50 :‬‬
‫נופש נשים‬
‫ה‬
‫לזוגיות ומומחים‬
‫ח‬
‫י‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ך‬
‫על במה א ילדים‬
‫חת‬
‫בנושא‬
‫זוגיות‬
‫וחינוך ילדים‬
‫במלון המפואר‬
‫האמנית‬
‫חדוה לוי‬
‫הרבנית‬
‫לאונרדו י‪-‬ם‬
‫מוזיקה ושמחה‬
‫אל תוך‬
‫הלילה‬
‫ימימה‬
‫מזרחי‬
‫א’ באדר ‪ -‬ג’ באדר‬
‫‪27/2-1/3‬‬
‫בהשתתפות‪:‬‬
‫הרב זמיר כהן‪ ,‬הרב יצחק פנגר‪,‬‬
‫הרב יגאל כהן‪ ,‬הרב שמחה כהן‬
‫סיורים מרגשים ותפילות מיוחדות עם הרב יצחק בצרי במנהרות הכותל‪ ,‬בהכנ”ס “החורבה” וקבר דוד‬
‫מיטב הרצאות • ערבי שירה • תוכניות‬
‫הופעות • סדנאות • ארוחות גורמה‬
‫לברורים והזמנות‬
‫הבטיחו את מקומכם ‪073-2221270‬‬
‫פורים ונהנים עם הידברות‬
‫ערכה מושלמת להורים ולילדים‪ ,‬שתעלה לכם חיוך גדול על הפנים !!‬
‫מגילת אסתר‬
‫עם פירוש‬
‫הרב זמיר כהן‬
‫פירוש מרתק על מגילת‬
‫אסתר כולל הלכות‬
‫חודש אדר ופורים‬
‫ותמונות מרהיבות של‬
‫חפירות משושן הבירה‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫מגילת אסתר‬
‫מהודרת מבית‬
‫מלכות וקסברגר‬
‫‪+‬‬
‫פאזל רצפה‬
‫ענק לילדים‬
‫משולבת באיורים‬
‫מרהיבים וסיפור‬
‫המגילה מעובד‬
‫עפ”י מדרשי חז”ל‪,‬‬
‫מתאים לילדים וגם‬
‫למבוגרים‪...‬‬
‫אל תחכו לעומסים‪ ,‬מהרו להזמין‪073-222-12-50 :‬‬
‫‪+‬‬
‫שבת מ‬
‫מספר המקומות מוגבל‬
‫הבטיחו את מקומכם‬
‫כולל שליח‬
‫עד הבית !!‬
‫‪shops.hidabroot.org‬‬
‫בהשתתפות‪:‬‬
‫קריאת מגילה * מופע פורימי מצחיק‬
‫מופע זמר * סעודת פורים ביום ראשון‬
‫אלבום מיוחד עם‬
‫מבחר השירים‬
‫של הזמר והיוצר‬
‫אודי דוידי‪ ,‬ודברים‬
‫מחזקים ומרגשים‬
‫של הרב משה קינן‪.‬‬
‫ניתן לרכוש את המוצרים בנפרד‬
‫כפרית נפלאה‬
‫הרב יגאל כהן‬
‫דיסק שרים‬
‫ומדברים אמונה‬
‫ולא רק במסגרת הערכה‬
‫בואו לחגוג‬
‫סופ"ש פורים משמח!‬
‫רוממת באווירה‬
‫ברכישת הערכה‪,‬‬
‫קבלו‬
‫מחיר מיוחד על ‪USB‬‬
‫לש‬
‫מי‬
‫עה עם הרצאות של‬
‫הרב זמ‬
‫יר‬
‫כ‬
‫הן‬
‫או הרב יצחק פנגר‬
‫מרהיב ביופיו‬
‫עם ‪ 70‬חלקים‬
‫גדולים במיוחד‬
‫ומצופים‬
‫בלמינציה‪.‬‬
‫כל הערכה‬
‫במחיר מצחיק במיוחד!‬
‫בס"ד‬
‫הזדרזי‪ ,‬מספר החדרים מוגבל‬
‫א‬
‫התפייתפילות ה‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ת‬
‫י‬
‫נ‬
‫עי‬
‫ם‬
‫טן ב‬
‫נימין דנישמן‬
‫‪073-2221270‬‬
‫במלון‬
‫ציפורי‬
‫בכפר‬
‫קיבוץ חפץ חיים‬
‫ווווו‬
‫י"ב‪-‬י"ד אדר ‪10-12/3‬‬