מקסימום מינימום דקות דקות ללא בניצול קבל דבר ניצול מלא יעד / מדינה מלא

‫מקסימום‬
‫מינימום‬
‫דקות‬
‫דקות ללא‬
‫בניצול‬
‫ניצול מלא‬
‫מלא של‬
‫של בונוס‬
‫בונוס דבר‬
‫דבר קבל‬
‫קבל‬
146
194
23
29
33
42
33
42
19
25
14
17
20
26
17
20
123
162
28
37
79
103
12
15
146
194
146
194
146
194
119
158
43
55
146
194
77
101
39
51
21
27
146
194
66
87
103
136
49
64
146
194
37
49
146
194
45
60
145
193
66
87
146
194
35
44
34
43
23
29
39
51
54
72
95
125
22
28
146
194
45
60
77
101
77
101
36
48
37
49
20
26
146
194
‫קבל‬
)‫(דקות‬
‫דבר‬
)‫(דקות‬
‫יעד‬/‫מדינה‬
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
ARGENTINA
ARGENTINA - MOBILE
AUSTRALIA
AUSTRALIA - MOBILE
AZERBAIJAN
AZERBAIJAN - MOBILE
BELARUS
BELARUS - MOBILE
BRAZIL
BRAZIL - MOBILE
BULGARIA
BULGARIA - MOBILE
CANADA
CHINA
CHINA - MOBILE
COLOMBIA
COLOMBIA - MOBILE
CYPRUS
CYPRUS - MOBILE
ECUADOR
ECUADOR - MOBILE
FRANCE
FRANCE - MOBILE
GEORGIA
GEORGIA - MOBILE
GERMANY
GERMANY - MOBILE
GREECE
GREECE - MOBILE
ISRAEL
ISRAEL - MOBILE
ITALY
ITALY - MOBILE
MOLDAVIA
MOLDAVIA - MOBILE
NIGERIA
NIGERIA - MOBILE
PERU
PERU - MOBILE
ROMANIA
ROMANIA - MOBILE
RUSSIA
RUSSIA - MOBILE
SRI LANKA
SRI LANKA - MOBILE
SUDAN
TURKEY
70
39
146
42
45
32
146
54
55
66
103
20
35
91
51
194
54
60
41
194
72
73
87
136
26
44
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
TURKEY - MOBILE
TURKMENISTAN
UK
UK - MOBILE
UKRAINE
UKRAINE - MOBILE
UNITED STATES
UZBEKISTAN
UZBEKISTAN - MOBILE
VIETNAM
VIETNAM - MOBILE
SUDAN - MOBILE
TURKMENISTAN - MOBILE