מקסימום דקות בניצול קבל דבר יעד / מדינה מלא של ) דקות ( ) דקות ( בונוס דבר

‫מקסימום‬
‫דקות‬
‫בניצול‬
‫מלא של‬
‫בונוס דבר‬
‫קבל‬
75
11
75
75
75
19
19
11
63
13
50
10
57
8
75
63
63
25
25
18
75
37
9
63
9
75
18
100
19
75
15
25
15
75
13
37
37
63
24
75
13
37
25
50
20
‫קבל‬
)‫(דקות‬
‫דבר‬
)‫(דקות‬
3
3
9
9
3
9
‫יעד‬/‫מדינה‬
ARGENTINA
ARGENTINA - MOBILE
ARMENIA
ARMENIA - MOBILE
AUSTRALIA
AUSTRALIA - MOBILE
AZERBAIJAN
AZERBAIJAN - MOBILE
BELGIUM
BELGIUM - MOBILE
BRAZIL
BRAZIL - MOBILE
BULGARIA
BULGARIA - MOBILE
CANADA
CHINA
CHINA - MOBILE
COLOMBIA
COLOMBIA - MOBILE
CONGO
CYPRUS
CYPRUS - MOBILE
ERITREA
ESTONIA
ESTONIA - MOBILE
FRANCE
FRANCE - MOBILE
GEORGIA
GEORGIA - MOBILE
GERMANY
GERMANY - MOBILE
GHANA
GHANA - MOBILE
GREECE
GREECE - MOBILE
INDIA
INDIA - MOBILE
ISRAEL
ISRAEL - MOBILE
ITALY
ITALY - MOBILE
JORDAN
JORDAN - MOBILE
KAZAKHSTAN
KAZAKHSTAN - MOBILE
KENYA
KENYA - MOBILE
18
24
26
9
13
13
18
18
63
9
75
11
53
18
103
103
25
13
37
11
75
14
18
18
18
63
22
24
55
55
30
13
19
75
13
26
19
75
65
65
50
20
25
25
20
3
3
9
9
3
3
9
9
KYRGYZSTAN
KYRGYZSTAN - MOBILE
MOLDAVIA
MOLDAVIA - MOBILE
NEPAL
NEPAL - MOBILE
NIGERIA
NIGERIA - MOBILE
POLAND
POLAND - MOBILE
PORTUGAL
PORTUGAL - MOBILE
ROMANIA
ROMANIA - MOBILE
RUSSIA
RUSSIA - MOBILE
SAUDI ARABIA
SAUDI ARABIA - MOBILE
SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICA - MOBILE
SPAIN
SPAIN - MOBILE
SRI LANKA
SRI LANKA - MOBILE
SUDAN
TAIWAN
TAIWAN - MOBILE
TAJIKISTAN - MOBILE
THAILAND
THAILAND - MOBILE
TURKEY
TURKEY - MOBILE
TURKMENISTAN
UK
UK - MOBILE
UKRAINE
UKRAINE - MOBILE
UNITED STATES
UZBEKISTAN
UZBEKISTAN - MOBILE
VENEZUELA
VENEZUELA - MOBILE
VIETNAM
VIETNAM - MOBILE
TURKMENISTAN - MOBILE
‫מינימום דקות ללא‬
‫ניצול מלא של בונוס‬
‫דבר קבל‬
‫‪75‬‬
‫‪11‬‬
‫‪57‬‬
‫‪57‬‬
‫‪75‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪11‬‬
‫‪63‬‬
‫‪13‬‬
‫‪50‬‬
‫‪10‬‬
‫‪57‬‬
‫‪8‬‬
‫‪75‬‬
‫‪63‬‬
‫‪63‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪18‬‬
‫‪75‬‬
‫‪37‬‬
‫‪9‬‬
‫‪63‬‬
‫‪9‬‬
‫‪75‬‬
‫‪18‬‬
‫‪76‬‬
‫‪19‬‬
‫‪75‬‬
‫‪15‬‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫‪75‬‬
‫‪13‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫‪63‬‬
‫‪24‬‬
‫‪75‬‬
‫‪13‬‬
‫‪37‬‬
‫‪25‬‬
‫‪50‬‬
‫‪20‬‬
18
24
26
9
13
13
18
18
63
9
75
11
53
18
79
79
25
13
37
11
75
14
18
18
18
63
22
24
55
55
30
13
19
75
13
26
19
75
50
50
50
20
25
25
20