ו הגדה תשע

‫הגדה תשע"ו‬
‫אברהם טשמן‬
‫מהר"ל – גבורות ה' סוף פרק ס"ב‬
‫סימני הסדר‬
‫אמונה בתהליך – מתחיל בגנות ומסיים בשבח (ד' כוסות של יין)‬
‫קדש ורחץ‬
‫תפארת שמשון‬
‫ִתן הַ ַמ ְש ִחית לָ ב ֹא אֶ ל־בָ ֵּתיכֶם ִלנְ גֹ ף‬
‫ל־הפֶּ ַתח וְל ֹא י ֵּ‬
‫ַ‬
‫ת־מצְ ַריִם ו ְָראָ ה אֶ ת־הַ ָדם עַ ל־הַ ַמ ְשקֹוף וְעַ ל ְש ֵּתי הַ ְמזּוזֹת ּופָ ַסח ְיקֹ וָק עַ‬
‫ִ‬
‫וְעָ בַ ר יְקֹ וָק ִלנְ גֹ ף אֶ‬
‫המעשי המצוות והמנהגים של הלילה מגביעין אותנו‪ ,‬ולא הידיעות הנשגבות‪ .‬זה הלילה להשריש בנו האמונה פשוטה (אפי' כולנו‬
‫חכמים‪ ,‬נבונים‪ ,‬יודעים את התורה וכו')‬
‫הא לחמא עניא‬
‫ישא ברכה‬
‫‪1‬‬
‫מה נשתנה‬
‫לשם שבו ואחלמה‬
‫‪2‬‬
‫ברוך המקום‬
‫ידוי אמונה‬
‫כנגד ארבע בנים דברה תורה‬
‫רשע מה הוא אומר ‪ ...‬ואמר לו בעבור זה עשה ד' לי בצאתי ממצרים‪ .‬לי ולא לו וכו'‬
‫מתנת חיים‬
‫קול רם להגרמ"פ זצ"ל‬
‫‪3‬‬
‫לפי שהוציא עמצו מן הכלל‬
‫הגדת באר החיים‬
‫והיא שעמדה לאבותינו‪....‬עומדים עלינו לכלותינו‬
‫יסוד המיוחד של חג הפסח ובפרט ליל הסדר זה האמונה ב"אשר בחר בנו מכל עם וכו'"‬
‫שבלי הלקט‬
‫ידיו אמונה‬
‫רואים מכאן שחלק מהאשר‬
‫בחר בנו מכל העמים זה לא רק‬
‫אשר קדשנו במצותיו והוציאנו‬
‫ממצרים ונתן לנו את התורה‬
‫אבל זה גם שמעמיד עלינו בכל‬
‫דור ודור אלו שרוצים לכלתינו‪.‬‬
‫האיך להבין את הזאת? ועיין‬
‫בישא ברכה מה שכתב לענין‬
‫מרירות עולם הזה‪.‬‬
‫ישא ברכה‬
‫אף שאין התירוצים‬
‫מספיק ושכלנו‬
‫הפחותים לא יוכלו‬
‫להבין דרכי ד' אבל‬
‫אולי כדאי להדגיש‬
‫מה שמצאתי‬
‫במתנת חיים בשם‬
‫הגר"י סלנטר זצ"ל‬
‫בענין לפום צערא‬
‫אגרא‪ .‬ולהשריש‬
‫יסוד זה בנו ובנינו‪,‬‬
‫שאף ה"עומדים‬
‫עלינו לכלותינו" בכל‬
‫דור ודור זה מאתו‬
‫ית' ובהשגחתו‪ .‬וזה‬
‫חלק מה"אשר בחר‬
‫בנו"‪.‬‬
‫מתנת חיים‬
‫הגדת באר החיים‬
‫הגיד לי ידידי ר' אלחנן גלבט שהקב"ה רמז יסוד זה לכלל ישראל בקריעת ים סוף‪ .‬כלל‬
‫ישראל עברו הים בחצי עגול‪ ,‬ואחר כל קריעת ים סוף נשארו באותו צד של הים שהתחילו‬
‫בו‪.‬‬
‫חושבים שאנו במיצר וצריכים לעבור לעבר השני כדי לצאת מאפילה לאורה‪ ,‬אבל האמת‬
‫היא שאנו נמצאים במרחב רק צריכים להסתכל באופן נכון‪ .‬וכשהקב"ה מראה לנו‬
‫השגחתו זה כדי לתת לנו חיזוק בהארות השגחתו‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫והיא שעמדה‬
‫אולי יש לפרש שה"והיא" של והיא שעמדה‪ ,‬היא ההשתוקקות לגאולה‬
‫שנתחזק ע"י שרואים שהקב"ה גואל אותנו בתוך הגלות‪ .‬הצפית‬
‫לישועה‪ .‬אינו דומה החיים של מי שמצפה לישועה למי שאינו (אף‬
‫שלא בא המשיח בימיו)‪ .‬כמו"כ ההשתוקקות לגאולה זה מעמיד אותנו‬
‫בגלות הארוכה הזאת‪ .‬ולכן מתאים מה שאנו אומרים שיר השירים‬
‫אחר ההגדה לבטא ולהמשיך החיזוק הזה‪.‬‬
‫צא ולמד‪...‬לבן בקש לעקור את הכל‪ ...‬ארמי אובד אבי‬
‫חיד"א – גאולת עולם‬
‫ביד חזקה‪ ,‬זו הדבר‬
‫אמרי שפר להנצי"ב‬
‫הלל‬
‫מתנת חיים‬
‫[גרמ"פ זצ"ל]‬
‫‪5‬‬
‫הגדת באר מים חיים‬
‫הלל הגדול‬
‫מתנת חיים‬
‫‪6‬‬