ראשית המלוכה ואין ספר שופטים מספר בפרוטרוט אלא על מנהיגים