פיקדון שקלי לשלוש שנים המשתתף ב

‫פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי מותנה בשינוי‬
‫סל מניות ערך ללא סיכון קרן ההשקעה‬
‫נכון לתאריך ‪20/02/2017:‬‬
‫פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי עם קרן מובטחת‪ .‬קבלת התשואה תלויה בהתנהגות סל המניות במהלך‬
‫התקופה‪ ,‬כמפורט להלן‪ .‬במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב‬
‫כדלהלן‪:‬‬
‫‪ ‬לכל מניה נקבע חסם בשיעור של ‪( 35%‬לא כולל) ביחס למחיר הבסיסי של אותה מניה‪.‬‬
‫‪ ‬במידה ומחיר המניה לא חרג ולא נגע בחסם לאורך כל תקופת הפיקדון‪ ,‬תילקח בחישוב תשואת‬
‫המניה בפועל (מנקודה לנקודה)‪ ,‬חיובית או שלילית‪.‬‬
‫‪ ‬במידה וביום מסחר כלשהו מחיר המניה יחרוג או יגע (ולו פעם אחת) בחסם‪ ,‬תשואת המניה תיקבע‬
‫בשיעור של ‪ 3%‬למשך תקופת הפיקדון‪.‬‬
‫‪ ‬התשואה בגין הפיקדון תחושב לפי סכום התשואות של המניות בסל כפול משקלן היחסי בסל‪.‬‬
‫השתתפות של ‪ 100%‬בשיעור השינוי של כל מניה בסל המניות‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬קרן ההשקעה‬
‫מובטחת ע"י בנק לאומי בתום תקופת הפיקדון‪.‬‬
‫מספר מוצר ‪ – 785‬תנאים כללים‪:‬‬
‫קרן הפיקדון‬
‫תאריך תחילת הפיקדון‬
‫תאריך פירעון הפיקדון‬
‫סל המניות‬
‫מחיר בסיסי של מניה‬
‫מחיר קובע של מניה‬
‫התקופה הקובעת‬
‫אירוע נגיעה בחסם‬
‫שיעור השינוי של מניה‬
‫שיעור השינוי של סל‬
‫המניות‬
‫מענק‬
‫מינימום עסקה‬
‫מועד אחרון להפקדות‬
‫‪ 100%‬קרן דולרית מובטחת בתאריך הפירעון‪.‬‬
‫‪ 28‬בפברואר ‪2017‬‬
‫‪ 28‬באוגוסט ‪2018‬‬
‫משקל‬
‫סימול המניה במערכת‬
‫שם המניה‬
‫המניה בסל‬
‫בלומברג‬
‫‪1/10‬‬
‫‪DPW GY Equity‬‬
‫‪DEUTSCHE POST AG-REG‬‬
‫‪1/10‬‬
‫‪WDI GY Equity‬‬
‫‪WIRECARD AG‬‬
‫‪1/10‬‬
‫‪BABA UN Equity‬‬
‫‪ALIBABA GROUP HOLDING-SP‬‬
‫‪ADR‬‬
‫‪1/10‬‬
‫‪BMY UN Equity‬‬
‫‪BRISTOL-MYERS SQUIBB CO‬‬
‫‪1/10‬‬
‫‪CMCSA UQ Equity‬‬
‫‪CMCSA‬‬
‫‪1/10‬‬
‫‪DAL UN Equity‬‬
‫‪DELTA AIR LINES INC‬‬
‫‪1/10‬‬
‫‪HBI UN Equity‬‬
‫‪HANESBRANDS INC‬‬
‫‪1/10‬‬
‫‪MDLZ UQ Equity‬‬
‫‪MONDELEZ INTERNATIONAL INC‬‬
‫‪1/10‬‬
‫‪AGN UN Equity‬‬
‫‪ALLERGAN PLC‬‬
‫‪1/10‬‬
‫‪WFC UN Equity‬‬
‫‪WELLS FARGO & COMPANY‬‬
‫מחיר הסגירה של כל מניה ממניות הסל ב‪ 28-‬בפברואר ‪2017‬‬
‫מחיר הסגירה של כל מניה ממניות הסל ב‪ 24-‬באוגוסט ‪2018‬‬
‫מ‪ 28-‬בפברואר ‪ 2017‬עד ‪ 24‬באוגוסט ‪ 2018‬כולל‪.‬‬
‫עליה של ‪ 35%‬או יותר במחיר הסגירה של מניה ביחס למחיר הבסיסי של מניה ביום מימי‬
‫התקופה הקובעת‪ .‬הבדיקה היא אחת ליום על פי שער הסגירה של אותה מניה‪.‬‬
‫‪ .1‬אם לא אירע אירוע נגיעה בחסם של מניה‪ :‬שיעור השינוי (חיובי או שלילי) בין המחיר‬
‫הקובע של מניה לבין המחיר הבסיסי של מניה‪.‬‬
‫‪ .2‬אם קרה אירוע נגיעה בחסם של מניה‪ :‬שיעור השינוי של אותה מניה יהיה שיעור של‬
‫‪ ,3%‬לכל תקופת הפיקדון‪.‬‬
‫סכום המכפלות של משקל כל מניה בסל המניות בשיעור השינוי של אותה מניה‪.‬‬
‫השתתפות של ‪ 100%‬בשיעור השינוי של כל מניה מסל המניות‬
‫אם שיעור השינוי של סל המניות יהיה שווה לאפס או שלילי‪ ,‬לא תשולם כל ריבית ולא‬
‫ישולמו רווחים אחרים כלשהם בפיקדון‪.‬‬
‫‪ 10,000‬דולר‬
‫‪ 29‬בפברואר ‪ ,2017‬שעה ‪( 12:00‬שעון ישראל)‪ ,‬או עד גמר המלאי‬
‫מובהר בזאת כי פיקדון מובנה זה מוגדר כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד‪.‬‬
‫בפיקדון מובנה זה הבנק עוסק בשיווק השקעות‪ .‬הבנק הינו בעל זיקה לפיקדון מובנה זה ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקו‪ .‬לפיכך יתכן שתינתן לפיקדון המובנה עדיפות‬
‫על פני מוצרים אחרים הדומים לו מבחינת התאמתם ללקוח‪.‬‬
‫מסמך זה הינו לצרכי מידע בלבד‪ .‬התנאים המדויקים והמחייבים של הפיקדון המובנה הינם כמפורט בתנאי הניהול של הפיקדון המובנה‪.‬‬
‫* הבנק רשאי‪ ,‬לפי שיקול דעתו לא לפתוח את הפיקדון המובנה וכן רשאי בכל עת‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬להפסיק לקבל הפקדות חדשות‪ .‬המידע במסמך זה אינו מהווה‬
‫המלצה ו‪/‬או הצעה להשקעה בפיקדון המובנה‪ .‬אין הרשום לעיל מחליף ייעוץ אישי‪ .‬החלטות השקעה של הלקוח ייקבעו בהתאם לאופיו‪ ,‬נכסיו‪ ,‬ורמת הסיכון של כל לקוח ולקוח‪.‬‬
‫יש לציין כי עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המו באות כאן לתוצאות בפועל‪ .‬הנתונים בדבר התשואות שהושגו בעבר‪ ,‬אינם מהווים כל אינדיקציה לגבי‬
‫התשואות שיושגו בעתיד‪.‬‬
‫שבירה‬
‫הפיקדון ניתן לשבירה‪ ,‬רק בהסכמת הבנק‪ .‬יודגש כי במקרה של שבירה‪ ,‬הלקוח יקבל‬
‫סכום הנמוך מסכום ההשקעה ההתחלתי‪.‬‬
‫מיסוי‪:‬‬
‫מיסים‪ ,‬היטלים ותשלומי חובה על פי כל דין או הוראה‪ ,‬הרווחים שהופקו או שנצברו מיום פתיחת הפיקדון בהם יהיו‬
‫המפקידים חייבים‪ ,‬ינוכו במקור ע"י הבנק כדלהלן‪:‬‬
‫ ניכוי מס במקור ליחיד תושב ישראל‪ 25% -‬מהרווח‪.‬‬‫ ניכוי מס במקור ליחיד תושב חוץ‪ -‬פטור מניכוי מס במקור‬‫שיעורי המס נקבעו בהתאם להוראות החוק והנחיות רשות המיסים בישראל כפי שהיו ידועות בזמן פתיחת הפיקדון‪,‬‬
‫וכפופים לשינויים בהתאם להוראות חוק והנחיות חדשות כפי שיתפרסמו מעת לעת‪.‬‬
‫דגשים עיקריים‪:‬‬
‫‪ ‬פוטנציאל להשתתפות בעליית סל מניות מבלי לסכן את קרן ההשקעה‪.‬‬
‫‪ ‬קרן ההשקעה מובטחת בפירעון‪.‬‬
‫‪ ‬אפשרות להפסד הכנסה בהשוואה להשקעה חסרת סיכון‪ .‬לצורכי אינדיקציה‪ ,‬הריבית השנתית בדולר לתקופה‬
‫של שנה המפורסמת בעלון היומי של בנק לאומי להפקדות של ‪ 250,000‬דולר ומעלה נכון ליום פרסום דף זה‬
‫הינה ‪. 1.00%‬‬
‫‪ ‬היעדר נזילות לתקופת הפיקדון (אין נקודות יציאה)‪.‬‬
‫‪ ‬בקרות אירועים מסוימים (כגון‪ :‬מיזוג‪ ,‬הצעת רכש‪ ,‬פירוק וכו')‪ ,‬הבנק רשאי לבצע שינויים והתאמות בתנאי‬
‫הניהול של הפיקדון‪ ,‬במחירי מניות מבין המניות שבסל המניות‪ ,‬בריבית‪ ,‬לרבות אי תשלום ריבית כלל ו‪/‬או‬
‫החלפת מניות ו‪/‬או פירעון מוקדם של הפיקדון ו‪/‬או הריבית ועוד‪ ,‬הכל כאמור בתנאי הניהול של הפיקדון‪.‬‬
‫‪ ‬חישוב שיעור השינוי של סל המניות יכלול ביצועים חיוביים ושליליים של כל מניה‪.‬‬
‫‪ ‬הפיקדון המובנה לא ישלם דיבידנדים‪ ,‬וזאת אף אם המניות המרכיבות את סל המניות עשויות לחלק מעת לעת‬
‫דיבידנד‪.‬‬
‫‪ ‬פיקדון זה מוגדר כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד‪.‬‬
‫‪ ‬הבנק הינו בעל זיקה לפיקדון מובנה זה ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקו‪ .‬בהצעת פיקדונות מובנים עוסק הבנק‬
‫בשיווק השקעות‪.‬‬
‫תרחישים היפותטיים‬
‫סכום ההפקדה‬
‫אירוע מזכה ריבית‬
‫שיעור השינוי של מניה במקרה של אירוע‬
‫מזכה ריבית‬
‫שיעור השתתפות בעליית הסל‬
‫שם המניה‬
‫משקל המניה בסל‬
‫המחיר הבסיסי של מניה‬
‫שער אירוע מזכה ריבית‬
‫‪USD 100,000.00‬‬
‫‪35.00%‬‬
‫‪3.00%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪DPW GY‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪31‬‬
‫‪41.85‬‬
‫‪WDI GY‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪45‬‬
‫‪60.75‬‬
‫‪BABA UN‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪100‬‬
‫‪135‬‬
‫‪BMY UN‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪54‬‬
‫‪72.9‬‬
‫‪CMCSA UW‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪75‬‬
‫‪101.25‬‬
‫‪DAL UN‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪51‬‬
‫‪68.85‬‬
‫‪HBI UN‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪21‬‬
‫‪28.35‬‬
‫‪MDLZ UW‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪42‬‬
‫‪56.7‬‬
‫‪AGN UN‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪247‬‬
‫‪333.45‬‬
‫‪WFC UN‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪58‬‬
‫‪78.3‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪65‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪140‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪70‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪95‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪65‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪-5%‬‬
‫‪40‬‬
‫‪-5%‬‬
‫‪240‬‬
‫‪-3%‬‬
‫‪55‬‬
‫‪-5%‬‬
‫‪yes‬‬
‫‪yes‬‬
‫‪yes‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪yes‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪yes‬‬
‫‪3.00%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪5.894%‬‬
‫‪5,893.85‬‬
‫‪105,893.85‬‬
‫‪3.00%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪3.00%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪29.63%‬‬
‫‪3.0%‬‬
‫‪26.67%‬‬
‫‪2.7%‬‬
‫‪3.00%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪-4.76%‬‬
‫‪-0.5%‬‬
‫‪-4.76%‬‬
‫‪-0.5%‬‬
‫‪-2.83%‬‬
‫‪-0.3%‬‬
‫‪3.00%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫תרחיש ‪1‬‬
‫המחיר הקובע של המניה‬
‫שיעור השינוי במניה (המחיר הקובע לעומת‬
‫המחיר הבסיסי של המניה)‬
‫האם קרה אירוע זיכוי ריבית באחד מימי‬
‫הפיקדון?‬
‫ריבית מותנית בפירעון‬
‫משקל המניה בסל * שיעור השינוי במניה‬
‫שיעור השינוי של סל המניות‬
‫סכום הריבית שתשולם בפיקדון‬
‫סכום התשלום בסיום הפיקדון‬
‫מובהר בזאת כי פיקדון מובנה זה מוגדר כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד‪.‬‬
‫בפיקדון מובנה זה הבנק עוסק בשיווק השקעות‪ .‬הבנק הינו בעל זיקה לפיקדון מובנה זה ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקו‪ .‬לפיכך יתכן שתינתן לפיקדון המובנה עדיפות‬
‫על פני מוצרים אחרים הדומים לו מבחינת התאמתם ללקוח‪.‬‬
‫מסמך זה הינו לצרכי מידע בלבד‪ .‬התנאים המדויקים והמחייבים של הפיקדון המובנה הינם כמפורט בתנאי הניהול של הפיקדון המובנה‪.‬‬
‫* הבנק רשאי‪ ,‬לפי שיקול דעתו לא לפתוח את הפיקדון המובנה וכן רשאי בכל עת‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬להפסיק לקבל הפקדות חדשות‪ .‬המידע במסמך זה אינו מהווה‬
‫המלצה ו‪/‬או הצעה להשקעה בפיקדון המובנה‪ .‬אין הרשום לעיל מחליף ייעוץ אישי‪ .‬החלטות השקעה של הלקוח ייקבעו בהתאם לאופיו‪ ,‬נכסיו‪ ,‬ורמת הסיכון של כל לקוח ולקוח‪.‬‬
‫יש לציין כי עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המו באות כאן לתוצאות בפועל‪ .‬הנתונים בדבר התשואות שהושגו בעבר‪ ,‬אינם מהווים כל אינדיקציה לגבי‬
‫התשואות שיושגו בעתיד‪.‬‬
‫תרחיש ‪2‬‬
‫המחיר הקובע של המניה‬
‫שיעור ה שינוי במניה (המחיר הקובע לעומת‬
‫המחיר הבסיסי של המניה)‬
‫האם קרה אירוע זיכוי ריבית באחד מימי‬
‫הפיקדון?‬
‫ריבית מותנית בפירעון‬
‫מ שקל המניה בסל * שיעור ה שינוי במניה‬
‫שיעור ה שינוי של סל המניות‬
‫סכום הריבית שת שולם בפיקדון‬
‫סכום הת שלום בסיום הפיקדון‬
‫‪59‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪40‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪no‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪2.90%‬‬
‫‪31.703%‬‬
‫‪31,702.61‬‬
‫‪131,702.61‬‬
‫‪134‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪71‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪100‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪67‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪55‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪332‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪77‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪no‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪3.11%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪3.40%‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪3.15%‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪3.33%‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪3.14%‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪2.86%‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪3.10%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪3.44%‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪3.28%‬‬
‫‪.‬הבהרה‪ :‬בדיקת התנאי אם המניה נגעה בחסם נעשית בסוף תקופת הפיקדון***‬
‫במידה והמניה לא נגעה בחסם בסוף התקופה‪ ,‬נעשית בדיקה נוספת לראות אם‬
‫***המניה נגעה בחסם בכל אחד מימי הפיקדון‬
‫תרחישים אלה הינם לשם המחשת אופן חישוב הריבית המותנית בלבד‪.‬‬
‫סכום התשלום הינו לפני מיסוי‪.‬‬
‫רקע ורציונל השקעה‪:‬‬
‫עשר החברות הכלולות בפיקדון הן חברות מובילות בארה"ב ובאירופה‪ ,‬אשר כל אחת בתחומה מומלצת ע"י ענף מחקר‬
‫שוק ההון בבנק לאומי‪ .‬כל החברות הכלולות בפיקדון הן חברות עם מאזן פיננסי יציב‪ ,‬תזרים מזומנים במגמת צמיחה‬
‫ויתרון תחרותי‪ ,‬המייחד אותן בהשוואה למתחרות בענף‪ .‬החברות נסחרות בארה"ב ובאירופה לפי שווי שוק של כ‪5$ -‬‬
‫מיליארד לכל הפחות‪.‬‬
‫חברת ‪ Alibaba‬היא החברה המובילה בעולם בתחום המסחר המקוון‪ ,‬במונחי שווי סחורות ושירותים‪ ,‬עם רשת של‬
‫‪ 367‬מיליון משתמשים פעילים‪ .‬בשנה שחלפה רשמה החברה הכנסה שנתית של ‪ 21.6$‬מיליארד – עלייה של ‪44%‬‬
‫ביחס לשנה הקודמת‪ .‬חברת ‪ Allergan‬היא חברת הפארמה המובילה בעולם בתחום הרפואה האסתטית עם הכנסות‬
‫של ‪ 15$‬מיליארד בשנה שחלפה‪ .‬חברת השילוח והלוגיסטיקה ‪ Deutsche Post‬היא מובילת שוק עולמית בתחום‬
‫השילוח העולמית באמצעות חטיבת ‪ DHL‬עם הכנסות שנתיות של ‪ 57‬מיליארד אירו‪ .‬חברת ‪ Comcast‬היא החברה‬
‫המובילה בארה"ב בתחום שידורי הלווין והכבלים עם הכנסות שנתיות בהיקף של ‪ 72.6$‬מיליארד בשנה שחלפה‪ .‬חברת‬
‫‪ Mondelez‬נמנית על יצרניות השוקולד והעוגיות המובילות בעולם עם הכנסות שנתיות של ‪ 26$‬מיליארד‪ .‬חברת‬
‫התוכנה ‪ Wirecard‬היא שחקנית מובילה בתחום הסליקה לתשלומים דיגיטאליים בעולם עם הכנסות שנתיות של ‪950‬‬
‫מיליון אירו‪ .‬חברת ‪ Bristol Myers‬היא מובילה עולמית בתחום האונקולוגיה עם הכנסות של ‪ 19.4$‬מיליארד בשנה‬
‫שחלפה‪ .‬חברת ‪ Delta Airlines‬היא אחת משלוש החברות התעופה הרווחיות בארה"ב‪ ,‬עם הכנסות של כ‪40$-‬‬
‫מיליארד בשנה שחלפה‪ .‬חברת הטקסטיל ‪ HanesBrands‬היא מובילה עולמית בתחום ההלבשה התחתונה עם‬
‫הכנסות של ‪ 6$‬מיליארד בשנה שחלפה‪ .‬בנק ‪ Wells Fargo‬הוא הבנק המוביל בארה"ב במונחי שווי שוק עם רווח נקי‬
‫של ‪ 20.3$‬מיליארד בשנה שחלפה‪.‬‬
‫לסיכום‪ ,‬רשימת המניות מאופיינת בפיזור סקטוריאלי וגיאוגרפי וכוללת חברות המאופיינות באיתנות פיננסית גבוהה‪,‬‬
‫תזרים מזומנים במגמת צמיחה ויתרון תחרותי שמייחד אותן בהשוואה למתחרות בענף‪.‬‬
‫פרטים נוספים וגילוי נאות‬
‫בהתאם להוראת רשות ניירות ערך לבעלי רישיון בקשר לחובות גילוי בנוגע לעבודות אנליזה (נוסח חדש ‪ )2013‬בנק לאומי לישראל‬
‫בע"מ פטור מגילוי אודות ניגוד עניינים שמקורו בחוב של קבוצת התאגיד הנסקר בעבודה זו ואודות ניגוד עניינים שמקורו בהחזקות‬
‫בחשבונות הנוסטרו שלו או של תאגיד קשור והחשבונות המנוהלים על ידו‪ ,‬ואשר איננו עולה ממידע אותו הוא נדרש לגלות לציבור‬
‫לפי חוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח – ‪ .1967‬פטור זה ניתן לבנק לאומי לישראל בע"מ משום היותו מחויב מכוח הוראת ניהול בנקאי‬
‫תקין של המפקח על הבנקים בעניין פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון בהפרדה מבנית ("חומות סיניות") בין ייעוץ ההשקעות‬
‫בניירות ערך לבין יתר עסקיו‪ .‬ההפרדה המבנית הקיימת בבנק לאומי לישראל בע"מ מורכבת מהפרדה אירגונית‪ ,‬מקצועית ועסקית‪,‬‬
‫מובהר בזאת כי פיקדון מובנה זה מוגדר כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד‪.‬‬
‫בפיקדון מובנה זה הבנק עוסק בשיווק השקעות‪ .‬הבנק הינו בעל זיקה לפיקדון מובנה זה ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקו‪ .‬לפיכך יתכן שתינתן לפיקדון המובנה עדיפות‬
‫על פני מוצרים אחרים הדומים לו מבחינת התאמתם ללקוח‪.‬‬
‫מסמך זה הינו לצרכי מידע בלבד‪ .‬התנאים המדויקים והמחייבים של הפיקדון המובנה הינם כמפורט בתנאי הניהול של הפיקדון המובנה‪.‬‬
‫* הבנק רשאי‪ ,‬לפי שיקול דעתו לא לפתוח את הפיקדון המובנה וכן רשאי בכל עת‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬להפסיק לקבל הפקדות חדשות‪ .‬המידע במסמך זה אינו מהווה‬
‫המלצה ו‪/‬או הצעה להשקעה בפיקדון המובנה‪ .‬אין הרשום לעיל מחליף ייעוץ אישי‪ .‬החלטות השקעה של הלקוח ייקבעו בהתאם לאופיו‪ ,‬נכסיו‪ ,‬ורמת הסיכון של כל לקוח ולקוח‪.‬‬
‫יש לציין כי עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המו באות כאן לתוצאות בפועל‪ .‬הנתונים בדבר התשואות שהושגו בעבר‪ ,‬אינם מהווים כל אינדיקציה לגבי‬
‫התשואות שיושגו בעתיד‪.‬‬
‫ומיועדת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬למנוע ניגודי עניינים והעברת מידע לבעל רשיון המכין את עבודת האנליזה כאשר מידע זה קיים בבנק מתוקף‬
‫עיסוקיו האחרים כתאגיד בנקאי (כגון פעילות מתן אשראי)‪.‬‬
‫מסמך זה בוצע בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור‪ .‬אין לראות במסמך זה המלצה או תחליף להפעלת שיקול דעתו‬
‫העצמאי של הקורא‪ ,‬או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות‪ ,‬או ייעוץ ‪ -‬בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של‬
‫כל קורא ‪ -‬לרכישה ו‪/‬או ביצוע השקעות ו‪ /‬או פעולות או עסקאות כלשהן‪ .‬הנתונים נלקחו ממערכות ממוכנות כגון מגמה‪ ,‬גרפיט‪,‬‬
‫בלומברג ועוד‪ ,‬למעט מקרים שבהם נכתב אחרת‪ ,‬ולא בוצעו בדיקות לאימות הנתונים‪ .‬במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול‬
‫בו שינויי שוק ושינויים אחרים‪ .‬כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל‪ .‬הבנק אינו‬
‫מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור‪ ,‬מראש או בדיעבד‪ .‬לבנק ו‪/‬או לחברות בנות שלו ו‪/‬או לחברות הקשורות‬
‫אליו ו‪/‬או לבעלי שליטה ו‪/‬או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע‪.‬‬
‫אני‪ ,‬שמוליק קרפף‪ ,‬בעל רישיון יועץ השקעות מס' ‪ 12179‬העובד בבנק לאומי לישראל בע"מ‪ ,‬רח' אחד העם ‪ ,9‬תל אביב‪ ,‬מס'‬
‫טלפון ‪ , 076-8859941‬מצהיר‪/‬ה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות‬
‫הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה‪ .‬השכלה‪ :‬תואר ראשון בכלכלה ומשפטים מהאוניברסיטה העברית‬
‫בירושלים‪ ,‬תואר שני במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים‪ .‬ניסיון‪ 2014 -2011 :‬אנליסט חו"ל בבורסה לני"ע‪ ,‬החל משנת‬
‫‪ 2014‬בענף מחקר שוק ההון של בנק לאומי‪.‬‬
‫‪ 16‬בפברואר‪2017 ,‬‬
‫שמוליק קרפף‬
‫מובהר בזאת כי פיקדון מובנה זה מוגדר כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד‪.‬‬
‫בפיקדון מובנה זה הבנק עוסק בשיווק השקעות‪ .‬הבנק הינו בעל זיקה לפיקדון מובנה זה ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקו‪ .‬לפיכך יתכן שתינתן לפיקדון המובנה עדיפות‬
‫על פני מוצרים אחרים הדומים לו מבחינת התאמתם ללקוח‪.‬‬
‫מסמך זה הינו לצרכי מידע בלבד‪ .‬התנאים המדויקים והמחייבים של הפיקדון המובנה הינם כמפורט בתנאי הניהול של הפיקדון המובנה‪.‬‬
‫* הבנק רשאי‪ ,‬לפי שיקול דעתו לא לפתוח את הפיקדון המובנה וכן רשאי בכל עת‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬להפסיק לקבל הפקדות חדשות‪ .‬המידע במסמך זה אינו מהווה‬
‫המלצה ו‪/‬או הצעה להשקעה בפיקדון המובנה‪ .‬אין הרשום לעיל מחליף ייעוץ אישי‪ .‬החלטות השקעה של הלקוח ייקבעו בהתאם לאופיו‪ ,‬נכסיו‪ ,‬ורמת הסיכון של כל לקוח ולקוח‪.‬‬
‫יש לציין כי עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המו באות כאן לתוצאות בפועל‪ .‬הנתונים בדבר התשואות שהושגו בעבר‪ ,‬אינם מהווים כל אינדיקציה לגבי‬
‫התשואות שיושגו בעתיד‪.‬‬