הזמנה מסיבת פורים

‫ם‬
‫י‬
‫ר‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ם"‬
‫ת‬
‫נות ה‬
‫ב‬
‫סי‬
‫ז "ש‬
‫מ‬
‫מסיבת‬
‫תשעי‬
‫ר ‪11.3‬‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫מעלה‬
‫ג‬
‫צבא ו‬
‫"‬
‫י‬
‫‪,‬‬
‫מגיל‬
‫ש‬
‫"‬
‫רגולה‪.‬‬
‫צ‬
‫ו‬
‫מ‬
‫‪ 20‬בפ‬
‫עה ‪:30‬‬
‫בש‬
‫ב‬
‫ת‬
‫כ‬
‫נ‬
‫י‬
‫ת‪-‬‬
‫ניינטי‬
‫תוכנית פנימית‪ -‬בשיתוף הקהל‬
‫מופע עי"ן בעי"ן עם עדן הראל‬
‫ועודד מנשה ‪ -‬מופע זוגי קומי!‬
‫י‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ג‬
‫י‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ח‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ש‬
‫י‬
‫ם‬
‫ב‬
‫ה‬
‫ת‬
‫א‬
‫ם‬
‫ל‬
‫נ‬
‫ושא‬
‫ע‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ת‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫ש‬
‫"‬
‫ח‬
‫ל‬
‫א‬
‫דם‪.‬‬
‫יו‬
‫ג‬
‫ש‬
‫כ‬
‫י‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ק‬
‫ל‬
‫‬‫חלבי‬