נספח ה`3

‫תאריך‬
‫קבלת‬
‫החלטה‬
‫נושא‬
‫סעיף פטור‬
‫בתקנות‬
‫שם הספק‬
‫נימוקים להתקשרות‬
‫היקף‬
‫בש"ח כולל מע"מ‬
‫תקופת‬
‫ההתקשרות‬
‫‪912.020.91‬‬
‫מפתח מכפיל‬
‫מומנט ואביזרים‬
‫‪)0(43‬‬
‫עודד‬
‫אספקה‬
‫טכנית בע"מ‬
‫התקשרות לרכישת מפתחות מומנט עבור‬
‫עבודות אחזקה שוטפות במוסכי קטרים בלוד‬
‫וב"ש‪2‬‬
‫הרכישה בוצעה לאחר הליך פנייה ל‪ 6-‬חברות‬
‫בתחום ובהתאם לתקנה ‪ )0(43‬בתקנות חובת‬
‫מכרזים‪2‬‬
‫‪19573727‬‬
‫ש"ח‬
‫‪4929020.91‬‬