ממצאי סקר מנהל הספורט

‫סיכום ממצאי סקר מנהל הספורט‬
‫נובמבר ‪2015‬‬
‫אודות התהליך‬
‫תזמון‬
‫מטרת‬
‫הסקר‬
‫אוכלוסייה‬
‫השתתפות‬
‫‪32%‬‬
‫פעם שניה שנערך סקר‬
‫הפונה ללקוחות מנהל‬
‫הספורט‬
‫יוני – ספטמבר ‪2015‬‬
‫הסקר פנה לשתי‬
‫אוכלוסיות‪:‬‬
‫זיהוי שביעות רצון‬
‫לקוחות מחלקת‬
‫הספורט ההישגי‬
‫במטרה להביא לשיפור‬
‫השירות והעלאת‬
‫שביעות הרצון‬
‫מהממשק עם המחלקה‬
‫‪2‬‬
‫•‬
‫נציגי איגודי ספורט‬
‫•‬
‫ממשקים וגופי‬
‫ממשלה‬
‫•‬
‫‪ 39/121‬משיבים‬
‫•‬
‫אחוז מילוי גבוה‬
‫ביחס לסקר לקוחות‬
‫•‬
‫‪ 34/103‬משיבים‬
‫מאיגודי ספורט‬
‫•‬
‫‪ 5/16‬משיבים מגופי‬
‫ממשלה וממשקים‬
‫ניתוח הנתונים‬
‫•‬
‫הנתונים המוצגים במצגת מתייחסים לכלל המשיבים‬
‫(איגודי ספורט וממשקים)‪.‬‬
‫•‬
‫מספר המשיבים מהממשקים (‪ )N=5‬והשונות‬
‫במענים שלהם אינה מאפשרת הצגת המענים של‬
‫הממשקים בפני עצמם‪.‬‬
‫•‬
‫במקומות בהם יש השוואה בין סוגים שונים של‬
‫איגודי ספורט‪ ,‬מופיעים נתונים של איגודי ספורט‬
‫בלבד‪ ,‬ללא משיבים מהממשקים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ייצוגיות המדגם – ענף אולימפי או לא‪-‬אולימפי‬
‫‪‬‬
‫המשיבים לסקר מייצגים בקירוב את האוכלוסייה של איגודי הספורט‬
‫‪‬‬
‫אחוז המשיבים מאיגודי ספורט אולימפיים מעט גבוה ביחס לשיעור האיגודים האולימפיים מבין כלל‬
‫האיגודים‪ .‬נראה כי נציגי האיגודים האולימפיים הפגינו יתר מעורבות במילוי הסקר‪.‬‬
‫התפלגות המשיבים לסקר‪:‬‬
‫התפלגות האוכלוסייה בפועל‪:‬‬
‫‪N=103‬‬
‫‪N=34‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪74%‬‬
‫אולימפי‬
‫לא אולימפי‬
‫‪4‬‬
‫‪43%‬‬
‫ייצוגיות המדגם – ענף אישי או קבוצתי‬
‫‪‬‬
‫אחוז המשיבים מאיגודי ספורט אישיים לעומת קבוצתיים תואם את שיעורם בפועל‪.‬‬
‫התפלגות האוכלוסייה בפועל‪:‬‬
‫התפלגות המשיבים לסקר‪:‬‬
‫‪N=103‬‬
‫‪N=34‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪82%‬‬
‫‪84%‬‬
‫קבוצתי‬
‫אישי‬
‫‪5‬‬
‫תמצית מנהלים‬
‫עוצמות‬
‫נושאים לשיפור‬
‫תמיכות ותקציבים – קריטריונים‬
‫להעברת תקציב ומועדים‬
‫מקצועיות גבוהה‬
‫שירות אדיב‪ ,‬יעיל‪ ,‬זמין ומהיר‬
‫פרוייקטים מיוחדים (פרחי‬
‫ספורט והכנות אולימפיות)‬
‫הכרות המינהל עם האיגודים‬
‫עבודה מול גופי ספורט ומשרדי‬
‫ממשלה‬
‫שיפור וייעול תהליכי עבודה‬
‫הבאת ערך ללקוחות (תרומה‬
‫להתפתחות מקצועית‪ ,‬הצלחת‬
‫המינהל בייצוג הלקוח מול‬
‫גורמים חיצוניים)‬
‫במינהל‬
‫טיפול בספורטאים מצטיינים‬
‫בצבא‬
‫‪6‬‬
‫שאלות שביעות רצון כללית‬
‫‪7‬‬
‫מענים לשאלות כלליות‬
‫‪ ‬שונות ברמת שביעות רצון הלקוחות משירות מנהל הספורט – שליש מביעים שביעות‬
‫רצון גבוהה‪ ,‬וכמעט שליש – נמוכה‪.‬‬
‫‪ ‬רמת השירות נתפסת כגבוהה יותר מאשר תרומת המנהל לספורט ההישגי בארץ‪.‬‬
‫כמחצית מהלקוחות מזהים תרומה זו כבינונית‪.‬‬
‫גבוה ‪9-10‬‬
‫ממוצע‬
‫בינוני ‪7-8‬‬
‫נמוך ‪5-6‬‬
‫‪7.37‬‬
‫‪7.67‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪54%‬‬
‫‪41%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪26%‬‬
‫באיזו מידה הנך שבע רצון מהשירות הניתן‬
‫לך ע"י מינהל הספורט?‬
‫באיזו מידה‪ ,‬לתפיסתך‪ ,‬משרד הספורט‬
‫מהווה גורם המשפיע לחיוב על הספורט‬
‫ההישגי בארץ?‬
‫‪20%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪8‬‬
‫שאלת שביעות רצון מהשירות ‪ -‬לפי תדירות הממשק‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מרבית המשיבים לסקר נמצאים בממשק שבועי או חודשי מול מנהל הספורט‪ .‬מעטים‬
‫מקבלים שירות ברמה יומית או אחת לתקופה‪.‬‬
‫למרות השונות במספר המשיבים בתדירויות השונות‪ ,‬ניתן לזהות‪:‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫שביעות רצון יחסית נמוכה דווקא אצל משיבים בממשק יומי (בעיקר מממשקים ולא מאיגודי ספורט)‬
‫מלבד לכך‪ ,‬עלייה בשביעות הרצון ככל שתדירות הממשק עם מחלקת ספורט הישגי גבוהה יותר‪.‬‬
‫גבוה ‪9-10‬‬
‫‪6.75‬‬
‫בינוני ‪7-8‬‬
‫נמוך ‪5-6‬‬
‫‪8.00‬‬
‫‪7.70‬‬
‫‪7.57‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪38%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪30%‬‬
‫כשנדרש (לא בהכרח‬
‫כל חודש)‬
‫‪N=4‬‬
‫‪40%‬‬
‫ממשק חודשי‬
‫‪N=10‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪14%‬‬
‫ממשק שבועי‬
‫ממשק יומי‬
‫‪N=16‬‬
‫‪9‬‬
‫‪N=7‬‬
‫‪0%‬‬
‫הגדלת תקציב איגודי הספורט בהיבט מסוים‬
‫‪10‬‬
‫הגדלת תקציב איגודי הספורט בהיבט מסוים‬
‫מבין התחומים הכלולים במסגרת התמיכה בפעילות השוטפת של איגודי הספורט‪,‬‬
‫בחר נושא אחד או שניים שלדעתך חשוב להגדיל את התקציב עבורו‪/‬ם‪:‬‬
‫מימון לתחרויות בארץ‬
‫‪67%‬‬
‫פעילות בין‪-‬לאומית של נבחרות‬
‫‪59%‬‬
‫מלגות לספורטאים‬
‫‪21%‬‬
‫ספורט עממי‬
‫‪8%‬‬
‫טקסים‬
‫‪3%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪11‬‬
‫האחוזים אינם מסתכמים ל‪ 100%-‬בשל ריבוי הבחירות פר משיב‬
‫‪0%‬‬
‫פירוט הממצאים‬
‫‪12‬‬
‫ממוצעי התחומים‬
‫גבוה ‪9-10‬‬
‫‪6.79‬‬
‫‪7.18‬‬
‫‪6.66‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪7.38‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪7.05‬‬
‫‪29%‬‬
‫בינוני ‪7-8‬‬
‫‪7.81‬‬
‫‪33%‬‬
‫נמוך ‪5-6‬‬
‫‪7.88‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪8.05‬‬
‫‪42%‬‬
‫‪7.89‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪55%‬‬
‫‪49%‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪47%‬‬
‫פרויקט‬
‫פרחי‬
‫הספורט‬
‫‪47%‬‬
‫‪66%‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪42%‬‬
‫‪8.13‬‬
‫‪53%‬‬
‫‪32%‬‬
‫‪39%‬‬
‫‪47%‬‬
‫‪28%‬‬
‫שביעות‬
‫תרומה‬
‫פרויקט‬
‫רצון‬
‫להתפתחות‬
‫הכנות‬
‫אולימפיות מקצועית בהיבט של‬
‫תמיכות‬
‫ותקציבים‬
‫המינהל תורם‬
‫להתפתחותך‬
‫המקצועית‬
‫‪8.75‬‬
‫תהליכי‬
‫עבודה‬
‫‪19%‬‬
‫‪17%‬‬
‫ספורטאים‬
‫בוגרים‬
‫מצטיינים‬
‫תקשורת‬
‫איכות הבקרה על‬
‫תכניות מקצועיות של‬
‫ספורטאים בוגרים‬
‫‪ 13‬בסגל‬
‫מצטיינים‬
‫אולימפי ולא אולימפי‬
‫‪28%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪11%‬‬
‫ועדה‬
‫למינוי‬
‫שופטים‬
‫מענה זמין ומהיר‬
‫מהועדה למינוי‬
‫שופטים‬
‫שירות‬
‫כללי‬
‫לאיגוד‬
‫‪6%‬‬
‫ספורטאים‬
‫שביעות‬
‫רצון ממימדי מצטיינים‬
‫בצבא‬
‫שירות‬
‫מענה מהיר ואיכותי‬
‫לטיפול בפניות‬
‫בנושא ספורטאים‬
‫מצטיינים בשירות‬
‫צבאי ובבקשות‬
‫לחופשות בפרט‬
‫שאלות מרכזיות‬
‫‪14‬‬
‫שאלות גבוהות ונמוכות – כלל המשיבים‬
‫שאלות גבוהות‬
‫ממוצע‬
‫מענה מהיר ואיכותי לטיפול בפניות בנושא ספורטאים מצטיינים‬
‫בשירות צבאי ובבקשות לחופשות בפרט‬
‫‪8.75‬‬
‫מידת ההיכרות של המינהל עם איגודך‬
‫‪8.44‬‬
‫רמת המקצועיות של הגורמים במינהל‬
‫‪8.38‬‬
‫מענה יעיל‪ ,‬מהיר ומלא‬
‫‪8.34‬‬
‫מידת האכפתיות והאדיבות של המענה בנושא תמיכות‬
‫‪8.26‬‬
‫שאלות נמוכות‬
‫ממוצע‬
‫בהירות ההנחיות בהפעלת פרוייקט פרחי ספורט‬
‫‪6.94‬‬
‫המינהל תורם להתפתחותך המקצועית‬
‫‪6.66‬‬
‫איכות היישום וההוצאה לפועל של פרוייקט פרחי ספורט‬
‫‪6.65‬‬
‫קיים שינוי חיובי בקריטריונים להקצאת תקציב‬
‫‪6.47‬‬
‫מועדי העברת התקציב‬
‫‪6.33‬‬
‫‪15‬‬
‫הגורמים המשפיעים על שביעות הרצון הכללית מהשירות‬
‫מתן נתונים‬
‫ומידע נדרש‬
‫מקצועיות‬
‫תורם‬
‫להתפתחותך‬
‫המקצועית‬
‫מהם הנושאים המשפיעים על‬
‫שביעות רצון מהשירות‬
‫של מינהל הספורט?‬
‫‪16‬‬
‫שיפור‬
‫וייעול‬
‫תהליכי‬
‫עבודה‬
‫השוואה לסקר קודם‬
‫•‬
‫•‬
‫לצורך ההשוואה בין הסקרים מוצגים נתונים רק של איגודי ספורט מסקר ‪ ,2015‬ללא‬
‫ממשקים‪.‬‬
‫יש לסייג את ההשוואה בכך שסולמות ההערכה שונים‪ ,‬ולכן בוצעה המרת סקאלה‬
‫בתוצאות סקר ‪ ,2012‬מ‪ 1-10-‬ל‪.5-10-‬‬
‫השוואת ממוצעי שאלות שהופיעו בסקר הקודם ובסקר הנוכחי‬
‫ממוצע ‪2012‬‬
‫ממוצע ‪2014‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8.57‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪6.41‬‬
‫‪6.47‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪8.27‬‬
‫‪7.66‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪7.84‬‬
‫‪8.79‬‬
‫‪8.98‬‬
‫‪8.29‬‬
‫‪9.08‬‬
‫‪8.41‬‬
‫‪8.448.41‬‬
‫‪7.91‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7.28‬‬
‫‪6.66‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫מועדי‬
‫העברת‬
‫התקציב‬
‫מידת‬
‫רמת‬
‫מידת‬
‫המינהל הנחיות ומידע‬
‫נעשים‬
‫הצלחת‬
‫המינהל‬
‫קיים שינוי‬
‫האכפתיות המקצועיות ההיכרות של‬
‫חדש‬
‫מספק את‬
‫מאמצים‬
‫המינהל‬
‫תורם‬
‫חיובי‬
‫מועברים והאדיבות של של הגורמים המינהל עם‬
‫הנתונים‬
‫בקריטריונים להתפתחותך בייצוגך למול במינהל‬
‫איגודך‬
‫במינהל‬
‫המענה‬
‫בבהירות‬
‫גורמים לשיפור וייעול והמידע‬
‫המקצועית‬
‫להקצאת‬
‫בנושא‬
‫הדרוש‬
‫תהליכי‬
‫חיצוניים‬
‫תקציב‬
‫תמיכות‬
‫עבודה למול‬
‫ארגונך‬
‫‪17‬‬
‫סיכום ומסקנות‬
‫‪18‬‬
‫תמצית מנהלים – עוצמות‬
‫מקצועיות‬
‫ושירותיות‬
‫שיפור וייעול‬
‫תהליכים‬
‫הערכות גבוהות לגבי המידה בה המינהל‬
‫מבצע מאמצים לשיפור וייעול תהליכי‬
‫עבודה‬
‫מקצועיות כעוצמה – ובעלת השפעה על שביעות‬
‫הרצון הכללית‪ .‬המענה נתפס כאדיב‪ ,‬יעיל ומהיר‪,‬‬
‫בעיקר לדעת נציגי איגודים אולימפיים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬אכפתיות ואדיבות מענה בנושא תמיכות‪.‬‬
‫הכרות המינהל את‬
‫איגודך‬
‫ספורטאים מצטיינים‬
‫בצבא‬
‫שביעות רצון גבוהה ביותר מהטיפול בפניות‬
‫בנושא ספורטאים מצטיינים בשירות צבאי‬
‫ובבקשות לחופשות בפרט‬
‫הכרות טובה של המינהל עם האיגוד (בעיקר‬
‫בענפים אולימפיים)‪ .‬בהשוואה לסקר קודם‬
‫נראה אף שיש עלייה בהיבט זה‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫תמצית מנהלים – נושאים לדיון‬
‫מתן ערך מוסף‬
‫ללקוח‬
‫מרבית המשיבים אינם מזהים תרומה של מינהל‬
‫הספורט להתפתחותם המקצועית‪ .‬נושא זה‬
‫משפיע על שביעות הרצון הכללית‪.‬‬
‫תמיכות‬
‫ותקציבים‬
‫המשיבים מתקשים בעבודה מול מערכת מרכבה‪,‬‬
‫וכן מביעים חוסר שביעות רצון ממועדי העברת‬
‫התקציב‪ .‬בנוסף‪ ,‬אינם מזהים שינוי חיובי‬
‫בקריטריונים להקצאת התקציב‪.‬‬
‫ממשק העבודה מול‬
‫גופי ממשלה וספורט‬
‫פרחי ספורט‬
‫שביעות רצון נמוכה מאוד מפרוייקטים מיוחדים‬
‫של פרחי ספורט והכנות אולימפיות‪ .‬חוסר‬
‫בהירות בהנחיות ובעיקר – יישום טעון שיפור‪.‬‬
‫בהשוואה לנציגי איגודים‪ ,‬שיתוף פעולה נמוך‬
‫של משיבים מאוכלוסיה זו עם הסקר‪ ,‬וכן‬
‫שביעות רצון יחסית נמוכה ממינהל הספורט‪.‬‬
‫‪20‬‬
21