קורסים - mp-YaaD

‫‪1/4‬‬
‫פסח בא !‬
‫קורים מזורזי בוקר‬
‫חול המועד פסח‬
‫‪ 07/04/17‬יום ו' משעה ‪08:30-11:45 :‬‬
‫‪ 09/04/17‬יום א' משעה ‪08:00-15:45 :‬‬
‫‪ 10/04/17‬יום ב' משעה ‪08:30-11:45 :‬‬
‫‪ 12/04/17‬יום ד' משעה ‪08:00-15:45 :‬‬
‫‪ 13/04/17‬יום ה' משעה ‪08:00-15:45 :‬‬
‫‪ 14/04/17‬יום ו' משעה ‪08:30-11:45 :‬‬
‫‪ 16/04/17‬יום א' משעה ‪08:30-11:45 :‬‬
‫חג שמח‬
‫קורסים ‪ 40‬שעות‬
‫‪ -1‬שיפור השירות‬
‫‪ -2‬אינטליגנציה רגשית‬
‫‪ -3‬ביטחון וטרור‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-8‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪-11‬‬
‫‪-12‬‬
‫גיליון אלקטרוני" אקסל " למתחילים‬
‫ניהול כללי‬
‫טיפול בפניות הציבור‬
‫ניהול זמן‬
‫ניהול פרויקטים‬
‫ניהול משא ומתן‬
‫פיתוח זיכרון‬
‫קבלת החלטות‬
‫תקשורת ארגונית‬
‫מזורזים בוקר‬
‫מחיר‬
‫לשוטר‬
‫‪₪ 590‬‬
‫מחיר‬
‫לאזרח‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪₪ 820‬‬
‫‪₪ 820‬‬
‫‪₪ 820‬‬
‫‪₪ 820‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:00-12:45‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪26/02/2017‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:00-12:45‬‬
‫‪05/03/2017‬‬
‫‪17/03/2017‬‬
‫‪05/03/2017‬‬
‫‪09/03/2017‬‬
‫‪16/03/2017‬‬
‫שם הקורס‬
‫מס'‬
‫שעות‬
‫ימים‬
‫ניהול כללי‬
‫יחסי עבודה‬
‫ודיני עבודה‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫ניהול משאבי‬
‫אנוש‬
‫‪50‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪ 2+‬ימי ו'‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪ 2+‬י‪++‬מי‬
‫ו'‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪50‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪ 2‬ימי ו'‬
‫‪₪ 820‬‬
‫‪₪ 820‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪12/03/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪12/03/2017‬‬
‫‪16/03/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪19/03/2017‬‬
‫‪23/03/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪19/03/2017‬‬
‫‪23/03/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪26/03/2017‬‬
‫‪30/03/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪26/03/2017‬‬
‫‪30/03/2017‬‬
‫‪50‬‬
‫א'‪-‬ה'‪2 +‬‬
‫ימי ו'‬
‫‪₪ 820‬‬
‫‪₪ 820‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:00-12:45‬‬
‫‪02/04/2017‬‬
‫‪14/04/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪02/04/2017‬‬
‫‪06/04/2017‬‬
‫ניהול כללי‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‪2 +‬‬
‫ימי ו'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪07/04/2017‬‬
‫‪16/04/2017‬‬
‫טיפול‬
‫בפניות‬
‫הציבור‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‪2 +‬‬
‫ימי ו'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪07/04/2017‬‬
‫‪16/04/2017‬‬
‫המגזר‬
‫הערבי‬
‫בישראל‬
‫מבוא לחברה‬
‫בישראל‬
‫שיפור‬
‫השירות‬
‫מניעת‬
‫הטרדה‬
‫מינית‬
‫קבלת‬
‫החלטות‬
‫אינטליגנציה‬
‫רגשית‬
‫שיפור‬
‫השירות‬
‫בטחון וטרור‬
‫המגזר‬
‫הערבי‬
‫בישראל‬
‫מבוא לחברה‬
‫בישראל‬
‫ניהול איכות‬
‫ואבטחת‬
‫איכות‬
‫שעות‬
‫תאריך פתיחה‬
‫תאריך סיום‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:00-12:45‬‬
‫‪19/02/2017‬‬
‫‪23/02/2017‬‬
‫‪19/02/2017‬‬
‫‪03/03/2017‬‬
‫‪26/02/2017‬‬
‫‪10/03/2017‬‬
‫‪02/03/2017‬‬
‫‪2/4‬‬
‫ניהול זמן‬
‫‪40‬‬
‫ניהול‬
‫פרויקטים‬
‫ניהול משא‬
‫ומתן‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫פיתוח זיכרון‬
‫‪40‬‬
‫קבלת‬
‫החלטות‬
‫תקשורת‬
‫ארגונית‬
‫גיליון‬
‫אלקטרוני‬
‫אקסל‬
‫שיפור‬
‫השירות‬
‫אינטליגנציה‬
‫רגשית‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫ביטחון וטרור‬
‫‪40‬‬
‫אסרטיביות‬
‫קבלת‬
‫החלטות‬
‫מבוא למנהל‬
‫ציבורי‬
‫בוררות‬
‫המגזר‬
‫הערבי‬
‫בישראל‬
‫חשיבה‬
‫יצירתית‬
‫ניהול כללי‬
‫יחסי ציבור‬
‫ודוברות‬
‫לחץ ושחיקה‬
‫פיתוח‬
‫מצוינות‬
‫מניעת‬
‫אלימות‬
‫במשפחה‬
‫גישור‬
‫ניהול איכות‬
‫ואבטחת‬
‫איכות‬
‫ניהול זמן‬
‫מניעת‬
‫הטרדה‬
‫מינית‬
‫ניהול כללי‬
‫ניהול משא‬
‫ומתן‬
‫טיפול‬
‫בפניות‬
‫הציבור‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‪2 +‬‬
‫ימי ו'‬
‫א'‪-‬ה'‪2 +‬‬
‫ימי ו'‬
‫א'‪-‬ה'‪2 +‬‬
‫ימי ו'‬
‫א'‪-‬ה'‪2 +‬‬
‫ימי ו'‬
‫א'‪-‬ה'‪2 +‬‬
‫ימי ו'‬
‫א'‪-‬ה'‪2 +‬‬
‫ימי ו'‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‪2 +‬‬
‫ימי ו'‬
‫‪₪ 750‬‬
‫‪₪ 750‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‪2 +‬‬
‫ימי ו'‬
‫א'‪-‬ה'‪2 +‬‬
‫ימי ו'‬
‫א'‪-‬ה'‪2 +‬‬
‫ימי ו'‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪23/04/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪23/04/2017‬‬
‫‪27/04/2017‬‬
‫‪60‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 910‬‬
‫‪₪ 910‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪23/04/2017‬‬
‫‪04/05/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪30/04/2017‬‬
‫‪04/05/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪30/04/2017‬‬
‫‪04/05/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪07/05/2017‬‬
‫‪11/05/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪07/05/2017‬‬
‫‪11/05/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪14/05/2017‬‬
‫‪18/05/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪14/05/2017‬‬
‫‪18/05/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪21/05/2017‬‬
‫‪25/05/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪21/05/2017‬‬
‫‪25/05/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪28/05/2017‬‬
‫‪01/06/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪28/05/2017‬‬
‫‪01/06/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪04/06/2017‬‬
‫‪08/06/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪04/06/2017‬‬
‫‪08/06/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪11/06/2017‬‬
‫‪15/06/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪11/06/2017‬‬
‫‪15/06/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪18/06/2017‬‬
‫‪22/06/2017‬‬
‫‪50‬‬
‫פיתוח זיכרון‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‪2+‬‬
‫ימי ו'‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 820‬‬
‫‪₪ 820‬‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪08:00-12:45‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪18/06/2017‬‬
‫‪30/06/2017‬‬
‫‪25/06/2017‬‬
‫‪29/06/2017‬‬
‫לחץ ושחיקה‬
‫קבלת‬
‫החלטות‬
‫ביטחון וטרור‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪25/06/2017‬‬
‫‪29/06/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪02/07/2017‬‬
‫‪06/07/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:00-16:00‬‬
‫‪02/07/2017‬‬
‫‪06/07/2017‬‬
‫שינוי ארגוני‬
‫‪40‬‬
‫‪07/04/2017‬‬
‫‪16/04/2017‬‬
‫‪07/04/2017‬‬
‫‪16/04/2017‬‬
‫‪07/04/2017‬‬
‫‪16/04/2017‬‬
‫‪07/04/2017‬‬
‫‪16/04/2017‬‬
‫‪07/04/2017‬‬
‫‪16/04/2017‬‬
‫‪07/04/2017‬‬
‫‪16/04/2017‬‬
‫‪07/04/2017‬‬
‫‪16/04/2017‬‬
‫‪07/04/2017‬‬
‫‪16/04/2017‬‬
‫‪07/04/2017‬‬
‫‪16/04/2017‬‬
‫‪07/04/2017‬‬
‫‪16/04/2017‬‬
‫‪27/04/2017‬‬
‫‪3/4‬‬
‫מזורזים ערב‬
‫מס'‬
‫שעות‬
‫ימים‬
‫מחיר‬
‫לשוטר‬
‫מחיר‬
‫לאזרח‬
‫שעות‬
‫תאריך‬
‫פתיחה‬
‫תאריך סיום‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪26/02/2017‬‬
‫‪09/03/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪26/02/2017‬‬
‫‪09/03/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪26/02/2017‬‬
‫‪09/03/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪12/03/2017‬‬
‫‪23/03/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪12/03/2017‬‬
‫‪23/03/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪26/03/2017‬‬
‫‪06/04/2017‬‬
‫שיפור השירות‬
‫ניהול משא‬
‫ומתן‬
‫פיתוח זיכרון‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪26/03/2017‬‬
‫‪06/04/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪09/04/2017‬‬
‫‪20/04/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪09/04/2017‬‬
‫‪20/04/2017‬‬
‫ניהול פרויקטים‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪23/04/2017‬‬
‫‪04/05/2017‬‬
‫פיתוח מצוינות‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪23/04/2017‬‬
‫‪04/05/2017‬‬
‫קבלת החלטות‬
‫תקשורת‬
‫ארגונית‬
‫ביטחון וטרור‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪07/05/2017‬‬
‫‪18/05/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪07/05/2017‬‬
‫‪18/05/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪21/05/2017‬‬
‫‪01/06/2017‬‬
‫ניהול כללי‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪21/05/2017‬‬
‫‪01/06/2017‬‬
‫אסרטיביות‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪04/06/2017‬‬
‫‪15/06/2017‬‬
‫בוררות‬
‫המגזר הערבי‬
‫בישראל‬
‫לחץ ושחיקה‬
‫חשיבה‬
‫יצירתית‬
‫טיפול בפניות‬
‫הציבור‬
‫גישור‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪04/06/2017‬‬
‫‪15/06/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪18/06/2017‬‬
‫‪29/06/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪18/06/2017‬‬
‫‪29/06/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪02/07/2017‬‬
‫‪13/07/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪02/07/2017‬‬
‫‪13/07/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪16/07/2017‬‬
‫‪27/07/2017‬‬
‫שיפור השירות‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪16/07/2017‬‬
‫‪27/07/2017‬‬
‫שפת גוף‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪30/07/2017‬‬
‫‪10/08/2017‬‬
‫עזרה ראשונה‬
‫מניעת אלימות‬
‫במשפחה‬
‫ניהול זמן‬
‫מניעת הטרדה‬
‫מינית‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪30/07/2017‬‬
‫‪10/08/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪13/08/2017‬‬
‫‪25/08/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪13/08/2017‬‬
‫‪25/08/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪27/08/2017‬‬
‫‪07/09/2017‬‬
‫עבודת צוות‬
‫‪50‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪+‬ו'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪27/08/2017‬‬
‫‪08/09/2017‬‬
‫המגזר הערבי‬
‫בישראל‬
‫מניעת אלימות‬
‫במשפחה‬
‫ניהול איכות‬
‫ואבטחת איכות‬
‫שם הקורס‬
‫המגזר הערבי‬
‫בישראל‬
‫מניעת הטרדה‬
‫מינית‬
‫ניהול זמן‬
‫ביטחון וטרור‬
‫המגזר הערבי‬
‫בישראל‬
‫ניהול זמן‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪10/09/2017‬‬
‫‪21/09/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪10/09/2017‬‬
‫‪21/09/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪24/09/2017‬‬
‫‪05/10/2017‬‬
‫‪4/4‬‬
‫‪ .1‬אבטחת מידע סייבר מנהלים ‪ 120‬שעות‬
‫‪ .2‬אבטחת מידע בסיסי ‪ 100‬שעות‬
‫החלה ההרשמה לקורסים הרשומים מעלה ‪.‬‬
‫חד שבועי‪/‬דו‪-‬שבועיים‬
‫תאריך סיום‬
‫דיני חוזים‬
‫ומכרזים‬
‫ניהול איכות‬
‫ואבטחת איכות‬
‫מס'‬
‫שעות‬
‫‪100‬‬
‫ימים‬
‫מחיר‬
‫לשוטר‬
‫מחיר‬
‫לאזרח‬
‫שעות‬
‫תאריך‬
‫פתיחה‬
‫ב'‪+‬ד'‬
‫‪₪ 1570‬‬
‫‪₪ 1570‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪20/02/2017‬‬
‫‪15/05/2017‬‬
‫‪100‬‬
‫א'‪+‬ד'‬
‫‪₪ 1570‬‬
‫‪₪ 1570‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪05/03/2017‬‬
‫‪28/05/2017‬‬
‫ניהול פרויקטים‬
‫‪90‬‬
‫א'‪+‬ד'‬
‫‪₪ 1420‬‬
‫‪₪ 1420‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪05/03/2017‬‬
‫‪21/05/2017‬‬
‫יישומי מחשב‬
‫‪100‬‬
‫ב'‪+‬ד'‬
‫‪₪ 1570‬‬
‫‪₪ 1570‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪13/03/2017‬‬
‫‪14/06/2017‬‬
‫הזירה‬
‫תקשורתית‬
‫אבטחת מידע‬
‫(סייבר)‬
‫אנגלית שיחות‬
‫‪60‬‬
‫ב'‪+‬ד'‬
‫‪₪ 910‬‬
‫‪₪ 910‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪15/03/2017‬‬
‫‪03/05/2017‬‬
‫‪100‬‬
‫א'‪+‬ד'‬
‫‪₪ 1800‬‬
‫‪₪ 1800‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪26/03/2017‬‬
‫‪18/06/2017‬‬
‫‪100‬‬
‫‪120‬‬
‫א'‪+‬ג'‬
‫‪₪ 1570‬‬
‫‪₪ 1570‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪02/04/2017‬‬
‫‪18/07/2017‬‬
‫ב'‪+‬ה'‬
‫‪₪ 2600‬‬
‫‪₪ 2600‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪03/04/2017‬‬
‫‪13/07/2017‬‬
‫‪100‬‬
‫א'‪+‬ג'‬
‫‪₪ 1570‬‬
‫‪₪ 1570‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪09/04/2017‬‬
‫‪18/07/2017‬‬
‫‪90‬‬
‫א'‪+‬ה'‬
‫‪₪ 1420‬‬
‫‪₪ 1420‬‬
‫‪17:00-20:15‬‬
‫‪09/04/2017‬‬
‫‪02/07/2017‬‬
‫מס'‬
‫שעות‬
‫ימים‬
‫מחיר‬
‫לשוטר‬
‫מחיר‬
‫לאזרח‬
‫שעות‬
‫תאריך‬
‫פתיחה‬
‫תאריך סיום‬
‫‪40‬‬
‫ו'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪17/03/2017‬‬
‫‪19/05/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫ו'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪07/04/2017‬‬
‫‪16/06/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫ו'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪26/05/2017‬‬
‫‪28/07/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫ו'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪26/05/2017‬‬
‫‪28/07/2017‬‬
‫‪40‬‬
‫ו'‬
‫‪₪ 590‬‬
‫‪₪ 640‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪02/06/2017‬‬
‫‪04/08/2017‬‬
‫‪60‬‬
‫ו'‬
‫‪₪ 910‬‬
‫‪₪ 910‬‬
‫‪08:30-11:45‬‬
‫‪02/06/2017‬‬
‫‪08/09/2017‬‬
‫שם הקורס‬
‫סייבר מנהלים‬
‫עדכון טכנולוגיה‬
‫טיפול בפניות‬
‫הציבור‬
‫ימי שישי‬
‫שם הקורס‬
‫מניעת הטרדה‬
‫מינית‬
‫אסרטיביות‬
‫טיפול בפניות‬
‫הציבור‬
‫קבלת החלטות‬
‫ניהול פרויקטים‬
‫מבוא‬
‫לקרימינולוג יה‬
‫‪ ‬פקס‪03-6874020 :‬‬
‫‪ ‬דואל‪[email protected] :‬‬
‫כתובתנו‪ :‬רחוב ריב"ל ‪ , 4‬תל אביב‪.‬‬
‫‪ ‬התשלום הינו במזומן או בשקים בלבד ביום פתיחת הקורס‬
‫‪ ‬ההכרה בקורסים מותנית ונמצאת בסמכותה הבלעדית של הוועדה לאישור קורסים במשרד החינוך‪.‬רשימת הקורסים המוגשים‬
‫לגמול השתלמות מוכרים הן ע"י מ שרד החינוך והן על ידי המעבידים‪ :‬משטרת ישראל‪ ,‬צה"ל‪ ,‬שבס‪ ,‬משרדי הממשלה השונים‬
‫ומתאימים לעובדי עיריות‪ ,‬בתי חולים וכלל השרות הציבורי‪.‬‬
‫‪ ‬פתיחת קורס מותנית במינימום משתתפים‬
‫‪ ‬ההרשמה בטלפונים‪03-6886010 ,03-6886040 :‬‬
‫עלות הקורס המצוינת בטבלה היא למשלמים במזומן עם תחילת הקורס לתשלום דחוי יתווסף מע"מ כחוק‪.‬‬