יונקים- בקעת הנזירים

‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫שם‬
‫שועל מצוי‬
‫תן מצוי‬
‫דורבן‬
‫נמייה )דיווח עבר(‬
‫צבי‬
‫גירית מצויה‬
‫חולד‬