בארות נחל גרר

‫בארות נחל גרר‬
‫יפתח מזור‬
‫מאז ומעול היו הבארות ובורות המי האובייקט המהותי ביותר לאד באזורי צחיחי‪.‬‬
‫סביב התפתח חלק בלתי מבוטל מההוויה היישובית‪ .‬עליה סיפרו אגדות וסיפורי שוני‪,‬‬
‫ואולי אילולי ה‪ ,‬לא היו מגיעי בני האד למדבר‪ .‬תומס מא פותח את ספרו "יוס‪ $‬ואחיו"‬
‫במילי‪" :‬עמוקה היא באר העבר"‪ ,‬הבאר ובור המי משמשי אותו כמטאפורה המרכזית‬
‫בספר‪ .‬בכתבה זו אנסה להתחקות אחר באר העבר של משמר הנגב‪ .‬אותה באר שנחפרה על ידי‬
‫אברה אבינו ובנו יצחק‪ ,‬ולאחר שרוו ממנה עמי ולאומי שוני חזרו אליה צאצאיו‬
‫הצמאי ושתו ממנה שוב לרוויה‪ .‬זוהי באר אחת מני רבות‪ ,‬אלו ה בארות נחל גרר‪.‬‬
‫קוד לכ רוצה אני להודות לאמיתי ב צור‪ ,‬גיורא גלקר וראוב כה על העזרה בסיפוריה‬
‫הנפלאי‪ .‬תודה ג ליהושע צפריר אשר אפשר לי לשב' את שירו בסו‪ $‬המאמר‪.‬‬
‫שמו הערבי של נחל גרר הוא ואדי א(שריעה שפירושו "מקור השתיה"‪ ,‬ש זה מעיד על אופיו –‬
‫אזור נחל גרר שופע מעיינות‪ ,‬בארות ובורות מי‪ .‬הסיפורי עליה מתחילי עוד מימי‬
‫המקרא‪.‬‬
‫בספר בראשית פרק כ"ו מסופר על יצחק אשר גורש ע"י אבימל) מהעיר גרר והל) לחפור‬
‫בארות באזור‪":‬ויל) מש יצחק ויחנה בנחל גרר וישב ש… ויחפורו עבדי יצחק בנחל וימצאו‬
‫ש באר מי חיי… ויריבו רועי גרר ע רועי יצחק לאמור 'לנו המי'‪ ,‬ויקרא ש הבאר‬
‫'עשק' כי ש התעשקו עמו‪ .‬ויחפרו באר אחרת ויריבו ג עליה ויקרא שמה 'שטנה'‪ .‬ויעתק‬
‫מש‪ ,‬ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה 'רחובות' ויאמר 'כי עתה הרחיב 'ה' לנו‬
‫ופרינו באר'"‪ .‬והרי לכ סיפור יפהפה שא‪ $‬לובש בתוכו אופי לאומי בשמה של הבאר‬
‫האחרונה‪ .‬מאוחר יותר חופר יצחק באר נוספת‪" :‬ויקרא אותה 'שבעה' על כ ש העיר באר‬
‫שבע עד היו הזה"‪.‬‬
‫ארבע בארות‪ ,‬ארבעה שמות‪' :‬עשק'‪' ,‬שטנה'‪' ,‬רחובות' ו'באר שבע'‪ .‬שלושת השמות הראשוני‬
‫גזו בחלו‪ $‬העתי‪ ,‬א) שמה של האחרונה עדיי שמור בשמה של העיר באר שבע‪ .‬מרשימה‬
‫העובדה שהתיעוד התנ"כי לא הכזיב ועד היו אזור זה ידוע בעושר הבארות שבו‪ .‬ע בוא של‬
‫ראשוני החלוצי לנגב‪ ,‬לפני ‪ 50‬שנה‪ ,‬ה נתקלו במקומות אשר שמ קשור באופ ישיר‪ ,‬כבימי‬
‫המקרא‪ ,‬ע שמ של בארות‪ ,‬כ) לדוגמה אדמות קיבו' שובל נקראו בפי הבדואי 'ביר‬
‫זבאללה' שפירושו 'באר הזבל'‪ ,‬באר שבע נקראה 'ביר סבעה'‪ ,‬אדמות רביבי נקראו 'ביר‬
‫עסלוג' וא‪ $‬קיבוצנו בראשיתו נקרא 'ביר מנסור' על ש באר סמוכה לנחל גרר אשר הייתה‬
‫שייכת לבדואי בש 'אבו מנסור'‪ .‬אבו מנסור גר ליד הבאר והיה גובה תשלו עבור השימוש‬
‫בה‪ .‬הסיפורי מספרי שיו אחד בעת ישיבתו ש הגיע לפתח אוהלו בדואי‪ ,‬לאה ויגע‪ ,‬אשר‬
‫עלו מס' ‪ 1687‬טו' אלול ‪23. 8. 2002‬‬
‫ביקש לחסות בצל קורתו‪ .‬אבו מנסור‪ ,‬כדר) מנהג של הבדואי‪ ,‬הכניסו‪ ,‬האכילו‪ ,‬השקהו‬
‫במי הבאר וא‪ $‬נת שעורה לסוסו וכל זאת מבלי לשאלו לא מועדות פניו‪ .‬כעבור זמ המשי)‬
‫הזר לדרכו ובמקומו הגיעו בדהרה קבוצת רוכבי אשר דרשה בתוק‪ $‬את האיש בטוענה כי‬
‫רוצי ה להורגו כנקמת ד‪ .‬אבו מנסור סיפר לה כי הוא אירח את האיש והאיש המשי)‬
‫לדרכו‪ .‬הרודפי רצו להרוג את אבו מנסור א) זה‪ ,‬שהרגיש כי סכנה מרחפת מעליו‪ ,‬נכנס‬
‫לאוהלו ויצא כעבור זמ קצר ע ספר קורא פתוח בידו‪ ,‬מש הקריא את הפסוק המצווה על‬
‫המוסלמי לארח כל אד הבא בצל קורתו בלי לשאלו לא מועדות פניו‪ .‬הרודפי‪ ,‬שראו כי אבו‬
‫מנסור פעל על פי דיני האיסלא‪ ,‬עזבוהו לנפשו והמשיכו בדרכ‪.‬‬
‫אבו מנסור לא אהב את משמר הנגב‪ ,‬סופו היה שברח במלחמת השחרור‪ ,‬מאז ננטשה הבאר‬
‫ועד היו נית לראותה בצידו המזרחי של הכביש החוצה את נחל גרר‪ ,‬על גדתו הדרומית של‬
‫הנחל‪.‬‬
‫שמו של קיבו' ביר מנסור הוחל‪ $‬כעבור זמ ע"י ועדת השמות של הקק"ל ל'משמר הנגב'‪ ,‬זהו‬
‫ש סמלי על שו מיקומו של הקיבו' בפתחו של הנגב‪ .‬היו חברי שלא התרשמו מהש החדש‬
‫ורצו להחליפו‪ .‬נערכה ישיבה בנידו שבה הועלו הצעות שונות‪ .‬היו שהציעו לקרוא לקיבו'‬
‫'מצודת בורוכוב' על ש הגרעי המייסד‪ ,‬אחרי‪ ,‬כמו דוד אלו‪ ,‬רצו לקרוא לקיבו' בש‬
‫היסטורי 'גרר' או 'הבשור'‪ ,‬א) לבסו‪ $‬לא הגיעו להסכמה והש 'משמר הנגב' נשאר‪.‬‬
‫למרות המטאמורפוזה שעבר ש הקיבו'‪ ,‬הש ביר מנסור דבק ביישובנו לעד‪ .‬הבאר )ביר‬
‫מנסור( היתה מסומנת במפות הבריטיות הישנות ובשני הראשונות של הקיבו'‪ ,‬כאשר רצו‬
‫לשלוח אליו מכתב‪ ,‬היו כותבי על המעטפה "משמר הנגב(על יד ביר מנסור" או "משמר הנגב(‬
‫על יד א(הוזייל"‪ .‬הש א‪ $‬הזדחל למלותיו העמוקות של ההמנו המקומי אשר היה לשיר‬
‫הראשו של קיבוצנו )ע"פ המשוואה הבאה(‪:‬‬
‫}]ביר מנסורה ‪ 3 x‬אה ‪ 3 X [ 3 x‬משמר הנגב ‪ x {4 x‬בלתי מוגבל‪.‬‬
‫מהיכ נשאבו מלותיו של השיר ברור לכולנו‪ ,‬א) לחנו‪ ,‬זה כבר סיפור ממקו אחר‪ :‬ב( ‪1944‬‬
‫נאנסה צעירה מקיבו' בעמק בית שא מתחת לגשר הרומי העתיק‪ ,‬על ידי ערבי מקומי‪ .‬כשנודע‬
‫הדבר לאנשי הפלמ"ח‪ ,‬ה איתרוהו‪ ,‬תפסוהו והאיש נותח וסורס! מאז‪ ,‬הושר בפלמ"ח השיר‬
‫הבא‪" :‬סירסנו)‪ ,‬סירסנו) יא מוחמד‪ ,‬אה ‪ .8 x‬כאשר הגיעה קבוצת פלמ"חניקי למשמר הנגב‬
‫ה דקלמו את השיר‪ ,‬ממנו קלטו החברי את הלח והלבישו לו את מלותיו החדשות‪ .‬כ) נולד‬
‫לו השיר‪ .‬א) כא נעזוב את עניי השמות ונחזור לעניי הבארות‪.‬‬
‫התנ")‪ ,‬המשנה והתלמוד שופעי בסיפורי בארות‪ ,‬אשר לעתי מתעטפי בנופ) רומנטי‪ :‬כ)‬
‫יעקב‪ ,‬שהל) לבאר ‪ ,‬פגש ברחל ובאותה דר) פגש עבד אברה את רבקה והביאה אל יצחק‪.‬‬
‫המאה העשרי‪ ,‬שהפכה את מקור המי הקולקטיבי למקור מי אינדיבידואלי הביאה בעליל‬
‫לגסיסת של הבארות וכיוצא בזאת אורח החיי סביב‪ .‬א) למרות המאה העשרי אשר‬
‫חידשה את פני העול‪ ,‬בארות נחל גרר המשיכו לתפקד כבימי ימימה וחיכו ‪ 2000‬שנות גלות‬
‫עלו מס' ‪ 1687‬טו' אלול ‪23. 8. 2002‬‬
‫עד לשוב של צאצאי אברה ויצחק‪ ,‬ראשוני החלוצי בנגב‪ ,‬אשר חזרו מאר' נכר ושוב שתו‬
‫מה לרוויה כאבותיה‪ .‬הספרות מאותה תקופה רוויה בסיפורי בארות‪ ,‬ממש כמו בספר‬
‫בראשית‪ .‬אות סיפורי המספרי שוב על ע ישראל בארצו לובשי א‪ $‬ה )כסיפור באר‬
‫רחובות( את מלבוש הלאומי‪ .‬מפי ראוב כה שמעתי סיפור לא פחות מעניי מסיפור יעקב‬
‫ורחל‪ ,‬וא‪ $‬הוא‪ ,‬כמותו‪ ,‬התרחש ליד באר‪" :‬שבוע אחד לא היה מספיק מי למקלחת‪ .‬יו‬
‫שישי‪ ,‬אחרי העבודה‪ ,‬היינו מאובקי ומלוכלכי‪ .‬החלטנו לנסוע לבאר הלבנה על מנת‬
‫להתרח' לקראת שבת‪ .‬הגענו ע הטרקטור לבאר‪ ,‬הורדנו מלבושינו והתחלנו שופכי דליי‬
‫מי אחד על השני‪ .‬פתאו‪ ,‬דווקא ברגע הזה‪ ,‬בשעה הזו‪ ,‬ביו הזה‪ ,‬במקו הנידח הזה‪ ,‬הופיע‬
‫משאית מלאה בבחורות שהיו בטיול‪ .‬בעודנו עירומי שמענו צעקות וצווחות מתו) המשאית…‬
‫הבחורות היו מבסוטיות… בגדינו היו רחוקי… כעבור זמ קצר המשאית חלפה אספנו בגדינו‪,‬‬
‫עלינו על הטרקטור ונסענו חזרה למשק‪ .‬כאשר הגענו היינו שוב מאובקי ומלוכלכי‬
‫כבתחילה"‪ .‬כעת הסיפור עלה כא ראשונה על הכתב ויצטר‪ $‬א‪ $‬הוא לספר בראשית המודרני‪.‬‬
‫לסיו‪ ,‬בחרתי לשב' את שירו של יהושע צפריר 'אני חול באר‪ ,‬השיר שנת לספר ממנו נלקח‬
‫את שמו‪ .‬לא פלא הוא שאיש המקו‪ ,‬איש צפו הנגב‪ ,‬יבחר דווקא בש כזה לספרו‪.‬‬
‫אני חול באר‬
‫אני חול באר‬
‫הרחק מדר מל‬
‫סמויה מ הגיסות‬
‫הבוזזי‪.‬‬
‫אני חול באר‬
‫לא מטויחת‪.‬‬
‫אל הצמא מאד‬
‫תקר מימיה‬
‫הצלולי‪.‬‬
‫אני חול באר‬
‫לא ירשמוה במפות‬
‫עמוקה ואלמונית‬
‫כחופרה‪.‬‬
‫יהושוע צפריר‬
‫עלו מס' ‪ 1687‬טו' אלול ‪23. 8. 2002‬‬