בשלח - 17 - גשר לקשר הפרשה

‫מינהל החינוך הדתי‬
‫היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד‬
‫גשר לקשר ‪ - 17 -‬בשלח‬
‫הפרשה‬
‫גשר למילת קשר מהפרשה‬
‫פרשת בשלח עוסקת‪ ,‬בין השאר‪ ,‬ביציאת מצרים ושירת הים אחריה‪ ,‬בתלונות בני ישראל על‬
‫סיר הבשר שהשאירו במצרים והורדת המן בעקבות התלונה‪ .‬על כך אומר הקב"ה‪:‬‬
‫"וַי ֹּאמֶ ר ה' ֶאל‪-‬מֹּשֶ ה‪ִ ,‬ה ְננִי מַ ְמ ִטיר ָלכֶם לֶחֶ ם ִמן‪-‬הַ שָ מָ יִם; וְ יָצָ א הָ עָ ם וְ ל ְָקטּו ְדבַ ר‪-‬יֹום בְ יֹומֹו‪,‬‬
‫תֹור ִתי ִאם‪-‬ל ֹּא" ) שמות‪ ,‬ט"ז‪ ,‬ד')‬
‫לְמַ עַ ן אֲ נַסֶ ּנּו הֲ ֵילְֵך בְ ָ‬
‫מילת קישור – לְמַ עַ ן‬
‫משמעות מילת הקישור‬
‫מילת הקישור למען שייכת לקבוצת מילות המטרה – התכלית‪ .‬מילה זאת מסבירה שלהורדת‬
‫המן הייתה מטרה מיוחדת והיא לנסות את בני ישראל‪.‬‬
‫מילות מטרה נוספות המתאימות לפסוק זה הן‪ :‬כדי‪ ,‬על מנת‪.‬‬
‫מה הקשר?‬
‫הפרשנים השונים מעלים את הקושי‪ ,‬מהו הניסיון המוזכר בפסוק זה? הרי מתן המן הוא חסד‬
‫גדול ולא ניסיון‪ .‬על כך חולקים רש"י והרמב"ן מטעמים לשוניים‪ .‬רש"י מחליף את המילה‬
‫למען‪ ,‬במילת הסיבה "כי" העונה לשאלה מה הסיבה לרדת המן‪ .‬לדעתו הסיבה היא לנסות‬
‫את ישראל‪ ,‬האם יקיימו את המצווה ללקט מן רק ליום אחד מלבד ביום שישי‪ .‬הרמב"ן‬
‫מסביר כי המילה "למען" כמילת תכלית עונה לשאלה "מה המטרה?"‪ .‬לדעתו המטרה היא‬
‫הניסיון בעצם מתן המן ולא בקיום המצווה כדברי רש"י‪.‬‬
‫ענייני דיומא‬
‫חומרים לט"ו בשבט‪-‬הספריה הלאומית‬
‫מומלץ להשתמש באתר הספריה הלאומית כדי להעשיר את הלמידה על ט"ו בשבט‪ ,‬להכיר את‬
‫מנהגי החג לאורך ההיסטוריה ועוד‪ .‬יש לבחור פרטים המתאימים לחמ"ד‪.‬‬
‫הגביע הנודד‪-‬ראש חודש אדר‬
‫בהמשך להודעה קודמת‪ ,‬בתי ספר המעוניינים להגיש מועמדות‪ ,‬מוזמנים לשלוח תיעוד למנחה‬
‫המחוזית‪ .‬פרטים בקובץ הרצ"ב‪.‬‬
‫השנה‪ ,‬בנוסף לגביע ולתעודה‪ ,‬כל בית ספר שזוכה בגביע הנודד יקבל הפתעה‪.‬‬
‫קידום השיח הדבור ‪ -‬השתלמות מקוונת למנחים‬
‫ההשתלמות מיועדת לרכזות ולמדריכות‪.‬‬
‫נושאי הקורס‪ :‬הובלת מורים לניהול שיח כיתה איכותי‪ ,‬הדרכת מורים לעבודה על‬
‫אסטרטגיות הוראה‪ ,‬לניהול דיון בכיתה ולטיפוח כישורי דיבור בפני קהל‪.‬‬
‫הקורס ילווה בהתנסות מעשית אינטנסיבית של העברת הידע אל מורים ויעשה בו שימוש‬
‫בחומרים שהמשתלמים יביאו מן ההנחי'יה שלהם בשטח‪.‬‬
‫המילה האחרונה‬
‫השבוע נשלח גיליון נוסף של "המילה האחרונה" למאות‬
‫מורים לעברית בבתי ספר יסודיים דתיים ברחבי הארץ‬
‫שנרשמו לקבלת הגיליון‪ .‬בגיליון מגוון חומרים להוראה‬
‫לתקופה הקרובה לחודשים שבט ואדר‪.‬‬
‫שלכן‪,‬‬
‫יעל נדלר‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מפקחת על החינוך הלשוני בחמ“ד‬